Liturgia dnia Ogłoszenia parafialne Intencje Mszy Świętych Cmentarz Transmisja Online

AKTUALNOŚCI
2020-07-26
Warto wiedzieć, poczytaj więc...

Odpust tzw. Porcjunkuli

Najpierw wyjaśnienie... Co to jest ta Porcjunkula?

Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu)to kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej. (patrz zdjęcie poniżej)

Wierna kopia Porcjunkuli znajduje się w obrębie zespołu kościelno-klasztornego oo. franciszkanów-reformatów w Wieliczce. Kapliczkę poświęcił 11 czerwca 2000 roku kardynał Franciszek Macharski.

W niedzielę 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli, związany właśnie z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.Porcjunkula znajduje się dziś we wnętrzu bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Asyżu2020-07-26

W KOŚCIELE KOŃCZY SIĘ...

TYDZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA

Od 19 do 26 lipca przeżywamy w kościele XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jest to okazja do modlitwy za kierowców i podróżujących oraz pomocy w zakupie środków transportu na potrzeby misji. Tydzień ten obchodzony z okazji wspomnienia patrona kierowców i podróżnych w tym roku będzie przeżywany pod hasłem „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”.

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, napisał w tegorocznym komunikacie między innymi takie słowa: „Nasi misjonarze informują, że pomimo zagrożenia epidemią, pomimo braków podstawowych środków do życia, ludzie pragną Eucharystii i czekają z niecierpliwością na dar Komunii Świętej...”. Bp Mazur podkreślił, że w  warunkach misyjnych dostęp wiernych do Eucharystii jest możliwy dzięki środkom transportu, którymi poruszają się misjonarze. Są to najczęściej samochody i motocykle, łodzie motorowe i barki, quady, a w innych regionach skutery śnieżne. Jak napisał, mimo ograniczeń wywołanych epidemią, misjonarze „nie zaprzestali służyć chorym i potrzebującym. (...) Ich obecność i odważna służba pozostaje dla wielu czytelnym znakiem Bożej miłości i troski o człowieka. Dzięki pojazdom dostarczali i dalej dostarczają pomoc i paczki żywnościowe do odległych osad i wiosek, dowożą leki dla chorych”.

W naszej wspólnocie parafialnej w niedzielę 26 lipca, w czasie każdej Mszy Świętej modliliśmy się za użytkowników naszych dróg oraz po zakończeniu Liturgii pobłogosławiliśmy pojazdy mechaniczne. Wyjeżdżający z parkingów kierowcy dobrowolną ofiarą wsparli akcję Miva Polska w zakupie środków transportu dla Misjonarzy. Wszystkim za wspólna modlitwę i ofiarność dziękujemy. Bóg zapłać!

Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy na stronę: miva.pl. Zachęcamy także, aby obejrzeć ZDJĘCIA z błogosławieństwa pojazdów w naszej parafii.

2020-07-19
„Życzę Ci, aby wszyscy po spotkaniu z Tobą
pragnęli śpiewać ze szczęścia...”

Walter Chiari


POSŁUCHAJ. NAPRAWDĘ WARTO...
Hallelujah2020-07-12
Warto wiedzieć, poczytaj więc...SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI – ZNAK ZBAWIENIA

Chrześcijanin powinien być czujny i wykorzystywać każdą chwilę, aby się uświęcać; także w czasie wakacji, które w Kościele nie są sezonem ogórkowym. To właśnie w lipcu i w sierpniu w kalendarzu liturgicznym świąt nie brakuje, a wśród nich również świąt Maryjnych. Sierpień to czas pielgrzymek na Jasną Górę. Zanim jednak doczekamy półmetka wakacji, świętujemy uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, która przypada 16 lipca. W Zakonie Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - karmelitów bosych - nie tylko w naszym kraju ale na całym świecie jest to dzień odpustu. Osoby, które noszą Szkaplerz, stanowiąc tym samym Rodzinę Szkaplerzną, wraz z karmelitami uczestniczą w wielu Uroczystościach poświęconych Matce Bożej. Tego dnia szczególnie dziękują Patronce za łaski, które płyną bezustannie i obficie na Bractwo Szkaplerza Świętego.

Jaka była historia Szkaplerza Świętego? Sięga ona przełomu XII i XIII wieku - czasu wypraw krzyżowych i łacińskiego królestwa Jerozolimy. Grupa krzyżowców rozpoczęła życie w ciszy pustelni u stóp góry Karmel przy źródle Eliasza, w dolinie nad Zatoką Hajfy. Łączyła ich osoba proroka Eliasza ze Starego Testamentu. Prorok pokornie i cierpliwie prosił Boga o deszcz na górze Karmel. W końcu przypłynął niewielki obłok, rozrósł się i spowodował ulewę, dzięki czemu wysuszona ziemia nawodniła się. Późniejsza Tradycja i Ojcowie Kościoła upatrywali w tym obłoku zapowiedź osoby Marii z Nazaretu, która przyniosła ratunek pozostającej w grzechu ludzkości. Pokorni, oddani Bogu pustelnicy z Europy intuicyjnie powierzyli się Matce Bożej i Jej opiece oddali swój pierwszy mały kościółek, czyli oratorium, gdzie mogli odprawiać Mszę Świętą.

Poświęcenie się Najświętszej Maryi Pannie owocowało potężną Jej opieką nad Zakonem. Szczególnie w momencie, kiedy Zakonowi groziła kasata (tj. likwidacja zakonu). A był to czas już po powrocie do Europy; dawni krzyżowcy powrócili na Stary Kontynent po niepowodzeniu krucjat. Trzynasty wiek - powstają strzeliste katedry i sumy teologiczne, jednak karmelici przeżywają czas smutku i niepewności istnienia zakonu. Po powrocie z Ziemi Świętej zostali włączeni w bieg życia wielkich średniowiecznych miast i w ruch zakonów żebraczych - dominikanów i franciszkanów. Karmelici przyjmują nową Regułę, generałem Zakonu jest o. Szymon Stock. Przeor, przeczuwając wiszące zagrożenie redukcji i włączenie do innych zgromadzeń, modli się nieustannie do Matki Bożej o przywileje dla swojego zakonu. Jak podaje tradycja, Matka Boża ukazuje się przeorowi wnocy z 15 na 16 lipca i podaje o. Szymonowi Szkaplerz, czyli płaszcz. Wraz z nim obietnice zbawienia i szczególne Boże błogosławieństwo dla Zakonu. Z czasem płaszcz zastąpiły dwa kawałki brązowego płótna połączone sznurkiem. W 1910 r. dekret papieża Piusa X pozwala na noszenie medalika z metalu. Na awersie jest wizerunek Chrystusa z Najświętszym Jego Sercem, na rewersie Matka Boża Szkaplerzna.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej należy do najstarszych kultów maryjnych. Do Jej czcicieli przez wieki należeli przedstawiciele wszystkich kręgów społecznych. Św. Jan Paweł II nosił Szkaplerz od młodych lat i nigdy nie rozstawał się z nim. Papież podkreślał, że noszenie Szkaplerza jest uczestnictwem w szkole duchowości maryjnej Zakonu NMP. Trapista (zakonnik) Tomasz Merton mówił, że każdy w Kościele zawdzięcza coś Karmelowi. Natomiast współczesny teolog Hans von Balthasar zwracał uwagę, że wielkie łaski dla Zakonu Karmelitów oznaczają łaski, które są ostrzeżeniem i przeciwwagą dla aktualnych trendów w Kościele i w świecie. Szkaplerz przypomina nam o zbawieniu, a tym samym o rzeczach ostatecznych: śmierć, sąd, czyściec, niebo albo piekło. Niesie ratunek i nadzieję na ocalenie do życia wiecznego, wyzwolenie z męki czyśćcowej. Przypomina o wiecznym wymiarze naszej egzystencji. Dlatego prosimy Matkę Bożą Litanii Szkaplerznej: „Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie”.

Przyjęcie Szkaplerza jest decyzją życia na wzór Maryi w rozważaniu Słowa Bożego, wierności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i uwielbieniu Trójcy Świętej w naszej zwykłej codzienności. Święto Szkaplerza Kościół obchodzi również:

 • 20 lipca – św. proroka Eliasza,
 • 16 maja – św. Szymona Stocka,
 • 1 października – św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 • 15 października – św. Teresy od Jezusa,
 • 14 listopada – Świętych Karmelu.


Informacje historyczne i cytaty pochodzą z książki pt. „Szkaplerz, życie na wzór Maryi” autorstwa Philippe de Jesus-Marie OCD. WKB, Kraków 2018.

2020-07-01


Najpierw „garść informacji”

Boże Ciało to inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ma ono charakter dziękczynny i radosny, a także jest publicznym wyznaniem wiary. W ten wyjątkowy dzień katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę oraz moment najważniejszy, czyli Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek objawień św. Julianny z Cornillon. Boże Ciało to święto nakazane, co oznacza, że uczestnictwo tego dnia we Mszy świętej jest obowiązkowe.

W Polsce Boże Ciało po raz pierwszy wprowadził biskup Nankier dla diecezji rakowskiej. Był to rok 1320. Z kolei w 1420 r. na Synodzie gnieźnieńskim święto to uznano za powszechne i obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. W Polsce obchody uroczystości Bożego Ciała wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

A jak było w tym roku u nas?

Zarówno u nas jak i w innych parafiach diecezji i w Polsce, Boże Ciało przeżywaliśmy ze świadomością, że towarzyszy nam wyjątkowa sytuacja, związana z koronawirusem. Z tego powodu procesyjnie poszliśmy w tym roku wokół naszego kościoła, a wiernych zgromadziło się na pewno mniej niż zazwyczaj. Wszystko rozpoczęliśmy Uroczystą Mszą Świętą o godzinie 10:00, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz. Oktawa Bożego Ciała na pewno przedłużyła naszą radość i dziękczynienie.

Zapraszamy do GALERII
Sakrament bierzmowania

2020-06-27

W dniu 27 czerwca 2020 roku 13 Absolwentów naszej Szkoły przyjęło Sakrament Bierzmowania. Wydarzenie miało miejsce w Tarnowie w parafii Dobrego Pasterza. Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udzielił biskup Leszek Leszkiewicz. Nasza młodzież modliła się wspólnie z młodzieżą z parafii Krzyża Świętego w Tarnowie. Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania naszych uczniów przygotowywał w klasie ósmej ks. proboszcz.

Na pamiątkę tego ważnego dnia, każdy z młodych otrzymał książkę pt. „Zostań z nami”, traktującą o pielgrzymkach Jana Pawła II do Ojczyzny. Młodzieży Bierzmowanej życzymy, aby przyjęte przez nich Dary Ducha Świętego wydały błogosławione owoce w ich życiu.

Diecezjalne Święto Rodziny

2020-06-16
MAŁŻONKOWIE NASZEJ PARAFII!

MACIE ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZINY DO STAREGO SĄCZA.

Zechciejcie skorzystać... Zabierzcie swoje Dzieci oraz Najbliższych
i wyruszcie na to niezwykłe spotkanie. Będzie okazja, aby odnowić
Przyrzeczania Małżeńskie.

ks. proboszcz
Przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało 2020

2020-06-02
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, która w tym roku przypada 11 czerwca. Zwyczajem ubiegłych lat prosimy kolejne rodziny naszej parafii o przygotowanie i przystrojenie czterech Ołtarzy.
 • Ołtarz pierwszy: Rodziny od numeru 128A do numeru 134

 • Ołtarz Drugi: Rodziny od numeru 135 do numeru 139

 • Ołtarz Trzeci: Rodziny od numeru 139A do numeru 139R oraz numery 221B i 221C

 • Ołtarz Czwarty: Rodziny od numeru 140 do numeru 146A

W tym roku – mając na uwadze względy bezpieczeństwa z powodu wyjątkowego czasu, jaki przez ostatnie miesiące przeżywamy – nie będziemy wychodzili z procesją poza teren obejścia kościoła. Z procesją udamy się wokół naszej świątyni, zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach.

W środę 10 czerwca przed południem będzie można podjąć pracę przy poszczególnych Ołtarzach.

Grafik niesienia Feretronów będzie podany w przyszłą niedzielę. W tym tygodniu mogą się zgłaszać chętni do tej posługi.

.Informacja

2020-05-28


Informujemy, że zniesione zostało ograniczenie ilości wiernych na niedzielnych Mszach Świętych. Oznacza to, że nie ma już zapisów. Pamiętajmy jednak, by ubierać maseczkę i zachowywać rozsądny odstęp na ile pozwalają na to warunki.

Gdy ktoś chce zamknąć w jednym tylko słowie ogrom uczuć jasnych, do granic ostatka. Niech to imię wypowie, jedno, jedyne - Matka.

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

WSZYSTKIM MATKOM NASZEJ PARAFII

- w dniu Waszego święta -

SZCZĘŚĆ BOŻE!2020-05-23

Informacje parafialne Niedziela 24 maj
 1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

 2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

 3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

 4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Trzymając się obowiązujących przepisów, zapraszamy na Majówkę i wspólną Eucharystię, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu. Wspomnimy również Matki, które już odeszły do domu Ojca w niebie.

 5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

 6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Trwa Nowenna przed Uroczystością Ducha Świętego. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.

 7. W tym tygodniu patronują nam:


  • 26 V – św. Filip Nereusz , wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych.

  • 29 V – św. Urszula Ledóchowska , założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni.

 8. Do nabycia prasa katolicka: Mamy Gościa Niedzielnego i Niedziele. Zachęcam

 9. Bóg zapłać Rodzinom, które składały ofiary na codzienne funkcjonowanie naszej parafii. Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego parkingu i za inne prace wykonane w tym tygodniu dla dobra naszej Wspólnoty. Niech Pan Bóg wynagradza.

ks. proboszcz
2020-05-16

Informacje parafialne Niedziela 17 maj
 1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

 2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

 3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Zapraszamy wiec na godzinę 18.00. Modlitwy będą w kościele. Nie będzie procesji.

 4. Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy Świętej o godzinie 18.00, a w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 11.00.

 5. Obecnie w naszym kościele – kierując się obowiązującymi wymogami tj. 1 osoba ma 10 metrów kwadratowych – może się modlić jednocześnie 35 osób.

 6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 7. W dalszym ciągu istnieje obowiązek zapisywania się na listę, jak chodzi o uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej.

 8. Mamy prasę katolicką: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się oraz dla tych, którzy jeszcze nie zabrali ostatni bezpłatny numer Dobrych Nowin.

 9. W tym tygodniu zakończenie intencji Mszy Świętych pogrzebowych za ++ Julię Bukała i Karolinę Jeż oraz rozpoczęcie intencji Mszy Świętych pogrzebowych za + Marię Nytko.

 10. Serdeczne Bóg zapłać Rodzinom, które składały jakiekolwiek ofiary na codzienne funkcjonowanie parafii. Niech Pan Bóg wynagradza swoim dla Was Błogosławieństwem.

ks. proboszcz
2020-05-16
KUSTOSZ BAZYLIKI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W LIMANOWEJ
ZAPRASZA NAS NA WYJĄTKOWY SPEKTAKL
UPAMIĘTNIAJĄCY 100. ROCZNICĘ URODZIN PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II.

Transmisja przez telewizję TRWAM:

2020-05-15
OGŁOSZENIE
DLA RODZICÓW CZNIÓW KLASY ÓSMEJ -
- KANDYDATÓW DO TEGOROCZNEGO BIERZMOWANIA

W Niedzielę o godz. 12:00 będzie Nabożeństwo Majowe dla Rodziców Kandydatów do Bierzmowania. Obecność przynajmniej jednego z Rodziców obowiązkowa.

ks. proboszcz

Informacja dotycząca zapisywania się na nabożeństwa

2020-05-10
 1. Na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie (środa godz. 18:00) zapisujemy się TYLKO telefonicznie u księdza proboszcza tel. 607 256 768

 2. Na Mszę Świętą niedzielną 17 maja zapisujemy się od środy wieczorem w zakrystii lub telefonicznie tel. 607 256 768 lub 14 678 65 05.

 3. Serdecznie prosimy, aby nie zapisywały się te same osoby, co na niedzielę 10 maja. Dajmy okazję innym do uczestnictwa.

2020-05-10

Informacje parafialne Niedziela 10 maj
 1. Dziś przypada piąta niedziela Wielkanocy. Na Mszy Świętej o godzinie 11.00 swoją rocznice Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przeżywają uczniowie klasy czwartej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

 2. W środę 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszamy – niestety tylko 28 osób - na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie o godzinie 18.00. ZAPISY TYLKO TELEFONICZNIE U KSIEDZA PROBOSZCZA.

 3. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię "Maciej" oznacza "dar Boga". Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

 4. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. W tym dniu swoje Imieniny obchodzi nasz Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jez. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu.

 5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je w dni powszednie o godz: 18.00, a w Niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.00. Serdecznie zachęcam – w miarę wolnych miejsc - do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej .

 6. Od środy wieczorem można się zapisywać do udziału we Mszy Świętej w niedzielę 17 maja. Zapisy telefonicznie lub w zakrystii. Prosimy, aby nie zapisywały się te same osoby, co na niedzielę 10 maja. Dajmy okazję innym do uczestnictwa.

 7. Bóg zapłać za ofiary składane na cele parafialne.

 8. Od przyszłej niedzieli będzie możliwy podgląd "na żywo" nabożeństw z naszego parafialnego kościoła.

ks. proboszcz
Informacja - przypomnienie!

2020-05-03
 • Obowiązuje wg. zarządzenia – jedna osoba na 15m2. Tak więc gdy chodzi o naszą parafię, we Mszach Świętych może uczestniczyć 28 wiernych. Pierwszeństwo mają zawsze Ci, którzy w danym dniu zamawiali intencje Mszalne. Prosimy jednak, aby przychodzić czy przyjeżdżać odpowiednio wcześniej.

 • Od niedzieli 3 maja chcąc uczestniczyć we Mszy Świętej niedzielnej należy zapisać się na przygotowaną listę. Zapisy są zawsze od środy danego tygodnia do piątku włącznie, bezpośrednio w zakrystii lub telefonicznie (607 256 768).

 • Na Mszach Świętych i Nabożeństwach jes obowiązek założenia maski ochronnej na usta i nos! Zwolnieni z tego obowiązku są tylko kapłani na czas celebr Liturgii.

 • Znajdujący się w kościele wierni powinni czuć się odpowiedzialni za siebie i innych, zachowując odległość dwóch metrów między sobą. Pamiętajmy: by wspólne bezpieczeństwo miało sens, wszyscy jesteśmy zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zarządzeń państwowo–kościelnych.

2020-05-03

Informacje parafialne Niedziela 3 maj
 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. W intencji powołań – również z naszej parafialnej wspólnoty – modlić się będziemy w czasie majówek. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

 2. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

 3. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Św. Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Modlić się też będziemy o trzeźwość Narodu.

 4. W naszym kościele w maju w dni powszednie nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00. W niedziele i Święta po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Bierzmy udział w majówkach, przestrzegając z całą stanowczością obowiązujące przepisy, które - jak chodzi o naszą parafię - już doskonale znamy.

 5. Na Mszach Świętych i Nabożeństwach – obowiązek! założenia maski ochronnej na usta i nos. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko kapłani! na czas celebrowania Liturgii.

 6. We Mszach Świętych – czy to w niedziele czy w dni powszednie – może w naszej świątyni uczestniczyć 28 wiernych. Pierwszeństwo mają zawsze Ci z nas którzy w danym dniu zamawiali intencje Mszalne. Prosimy jednak, aby przyjeżdżać odpowiednio wcześniej.

 7. Serdeczne podziękowanie dla Rodzin naszej wspólnoty, które w tym trudnym czasie, nie zapomniały o swojej parafii i złożyły ofiarę na jej codzienne funkcjonowanie. Bóg zapłać za troskę. Przy tej okazji pragniemy poinformować, że kierując się praktyką codzienną innych parafii i Waszymi podpowiedziami, uruchamiamy od poniedziałku 4 maja numer konta parafialnego, na które chętni będą mogli wpłacać dobrowolne ofiary. Po otwarciu strony parafialnej, bardzo łatwo będzie można uzyskać informacje w trym temacie. Pamiętajmy szczególnie o comiesięcznych ofiarach na funkcjonowanie naszej parafii.

 8. W tym tygodniu powinniśmy rozpocząć przekaz Nabożeństw i Mszy Świętych „na żywo”. Prosimy zerkać na stronę. Gdy pojawi się odpowiednia ikonka w tym temacie, będzie można korzystać.

 9. Jak chodzi o inwestycje, to chcieliśmy w czerwcu odnowić mur cmentarny od strony północnej, ponieważ, jak widzimy – mimo nie tak dawnej renowacji – jest w stanie dużego zagrzybienia.

 10. W mijającym tygodniu odbył się pogrzeb + Stanisława Kuty (Polany II).

ks. proboszcz
2020-05-01
AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny. W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną. Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła, a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.
2020-04-29
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
K o m u n i k a t     K u r i i     D i e c e z j a l n e j     w     T a r n o w i e
1. KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa "W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić".

W praktyce oznacza to przeprowadzenie z narzeczonymi kilku spotkań. Zaświadczenie o przeprowadzeniu tych spotkań, zawierające poruszoną tematykę, należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

2. DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Oprócz w/w formy katechezy przedmałżeńskiej należy umożliwić narzeczonym skorzystanie z sakramentu pokuty, zachęcając do przeżycia całego dnia związanego ze spowiedzią św. jako pewnej formy indywidualnego Dnia Skupienia dla narzeczonych. Datę tak przeżytego Dnia Skupienia duszpasterz powinien odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

3. PORADNIA RODZINNA

Spotkania w parafialnych poradniach rodzinnych mają charakter formacyjny. Obecnie są one zawieszone. Regułą pozostaje zrealizowanie spotkań w poradni przed ślubem i jeżeli przyszłe rozporządzenia na to pozwolą, należy zrealizować je w takiej właśnie formie. Wyjątkowo, jeżeli nupturienci nie zdążą uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach w poradni należy pozostałe spotkania, lub wszystkie trzy, przenieść na czas po ślubie. Planowane spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej należy odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

4. DATA ŚLUBU

Rozważając przeniesienie ślubu i wesela na inny termin, można w tej wyjątkowej sytuacji wziąć pod uwagę również piątek. W tym przypadku należy postarać się o uzyskanie stosownej dyspensy od proboszcza parafii, na terenie której będzie odbywało się wesele.

Ks. dr Piotr Cebula
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

2020-04-25

W niedzielę 26 kwietnia 2020 r. rozpocznie się XII Tydzień Biblijny pod hasłem "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia". Nawiązuje ono do przesłania trwającego roku duszpasterskiego, który jest poświęcony Eucharystii. Hasło odnosi się do Prologu Ewangelii według św. Jana, gdzie są słowa "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" oraz do 6. rozdziału Ewangelii św. Jana, w której Jezus Chrystus mówi o Sobie, że jest "chlebem życia".

Zaplanowane wydarzenia zakończą się w sobotę 2 maja. Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną – 26 kwietnia br. - towarzyszyć będzie IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które nawiązuje do przeżywanej niedawno 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury.

Dzieło Biblijne chce podczas tegorocznego Tygodnia Biblijnego uczcić również 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.
Warto wiedzieć, poczytaj więc...

2020-04-25
Dlaczego Św. Krzysztof jest patronem kierowców?

O tym popularnym świętym, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, zachowały się nieliczne dokumenty pisane. Z przekazów wynika, że pochodził z Azji i umarł śmiercią męczeńską ok. 250 roku. Jego kult znany jest już od V wieku.

Krzysztof był człowiekiem olbrzymiej budowy ciała, o ogromnej sile. Szukał przez jakiś okres potężnego pana, któremu mógłby służyć. Najpierw służył królowi w swojej krainie (jak podają zapisy), a gdy dowiedział się, że ten boi się szatana, jako postaci wszechmogącej, postanowił służyć swoją siłą szatanowi. Po pewnym jednak czasie dowiedział się, iż szatan boi się Chrystusa, więc zaczął szukać na ziemi Jego postaci. Kiedy nie udało mu się Go odnaleźć, aby odpokutować za swoje grzechy zaczął na swoich silnych ramionach przenosić ludzi przez Jordan.

Kiedyś usłyszał głos dziecka proszącego o przeniesienie na drugą stronę rzeki. Gdy wziął to dziecko na ręce, poczuł ogromny ciężar, z którym nie mógł sobie poradzić. Wedle legend, Święty zapadł się w dno rzeki pod ciężarem Dziecka. Zapytał owe dziecię kim jest. Wtedy ono rzekło, że jest Chrystusem – całym światem, który właśnie dźwiga. Inne źródła podają, że padły wtedy z ust Chrystusa słowa: "Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz, pomagając innym". W czasie tych przenosin Chrystus wyjawił Krzysztofowi jego przyszłe losy i bliską śmierć męczeńską, podczas prześladowań w czasach cesarza Decjusza. I tak się stało.

W Kościele Prawosławnym Krzysztof przedstawiany jest jako potężny rycerz o głowie szakala z tarczą, włócznią i krzyżem. Jego święto jest tam obchodzone 9 maja, natomiast w Kościele Katolickim 25 lipca.

Ten święty o potężnej budowie i ogromnej sile ogłoszony jest patronem kierowców i lekkiej śmierci. Patronuje też pielgrzymom, flisakom, żeglarzom i modniarkom. Jak mówi podanie ludowe – spojrzenie na św.Krzysztofa z rana przynosi ochronę przed złymi wydarzeniami na cały dzień. W wielu samochodach i na motocyklach kierowcy mają przyczepiony wizerunek św. Krzysztofa.

Opowieść o św. Krzysztofie kojarzy się z magicznym urokiem, jaki zawsze w umysłach ludzi wiązał się z przekraczaniem wody, przechodzeniem "na drugą stronę" mostu, brodu, rzeki. Przejście przez wodę to odwieczny symbol wielkiej przemiany w życiu (chrztu), podjęcia ważnych decyzji, rozpoczęcia nowego etapu w życiu, także symbol... śmierci. W każdej takiej ciężkiej próbie warto mieć przy sobie opiekuna o nadludzkiej mocy – i stąd pewnie wzięła się popularność św. Krzysztofa. Może ze względu na motyw podróży na drugą stronę rzeki, czy podróży w ogóle, kult tego świętego wyznawali wszyscy, którzy poruszali się w przeróżny sposób. To, że Święty bezpiecznie przenosił innych na drugi brzeg, spowodowało, że stał się szczególnym orędownikiem wszystkich proszących o bezpieczeństwo, nie tylko w podróży. Na popularnych wizerunkach przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na barkach.

Za: "Legendy chrześcijańskie"
2020-04-25

Informacje parafialne Niedziela 26 kwiecień
 1. Niedziela 26 kwietnia to Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to dla każdego z nas kolejna okazja, aby częściej sięgać po lekturę Pisma Świętego. Dzisiejsza niedziela, jako III Niedziela Wielkanocy, to również Dzień Modlitw za Kierowców.

 2. Na Mszach Świętych i Nabożeństwach – obowiązek! założenia maski ochronnej na usta i nos. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko kapłani(!) na czas celebrowania Liturgii.

 3. We Mszach Świętych – czy to w niedziele czy w dni powszednie – może w naszej świątyni uczestniczyć 26 wiernych. Pierwszeństwo mają zawsze Ci z nas, którzy w danym dniu zamawiali intencje Mszalne.

 4. W środę 29 kwietnia wspominamy Św. Katarzynę ze Sieny, patronkę Europy. Przez Jej wstawiennictwo polecajmy Bogu trudne czasy jakie nastały dla Europy i dla świata. Nie zapomnijmy też modlić się o dobre urodzaje. Wiemy, że bardzo potrzebny jest deszcz.

 5. U nas w Niedziele i Święta - aż do odwołania, przedpołudniowy porządek Mszy Świętych niedzielnych. Tak więc Msze Święte o godzinie 7:00, 9:00 oraz o 11:00.

 6. Przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze Spowiedzi. Tym bardziej, że w tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca maja. Nie ma wyjazdu do Chorych. W nagłych wypadkach umawiamy się telefonicznie.

 7. W sobotę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To również Dzień Flagi Narodowej i modlitw za Emigrantów.

 8. Od piątku rozpoczniemy Nabożeństwa majowe. W piątek o godzinie 17.00, zaś w sobotę i niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11.00.

 9. Od poniedziałku Nabożeństwa majowe – z wyjątkiem niedzieli - będą już o godzinie 18.00. Najpierw Msza Św. a potem śpiew Litanii Loretańskiej.

 10. Serdeczne podziękowanie dla kilku Rodzin naszej wspólnoty, które w tym trudnym czasie, nie zapomniały o swojej parafii i złożyły ofiarę na jej codzienne funkcjonowanie. Bóg zapłać za odpowiedzialność!

 11. Mamy do nabycia nowy Numer Gościa Niedzielnego. Jest także Mały Gość Niedzielny. Zachęcam do nabycia.

 12. Uwaga! Sakrament Chrztu udzielany jest poza Mszą Świętą.

ks. proboszcz
2020-04-18

Informacje parafialne 18 kwiecień
 1. Niedziela 19 kwietnia to Niedziela Bożego Miłosierdzia tzw. Niedziela Biała. Ks. Biskup kieruje do nas List Pasterski. Jego treść jest w poprzednim wpisie. Przeczytajmy.

 2. Na Mszach Świętych i Nabożeństwach – obowiązek! - założenia maski ochronnej na usta i nos. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko kapłani! na czas celebrowania Liturgii.

 3. Od poniedziałku 20 kwietnia na Mszach Świętych – czy to w niedziele czy w dni powszednie – może w naszej świątyni uczestniczyć 22 wiernych. Zależy to od metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla wiernych - jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Nasz kościół ma 330 metrów kwadratowych, stąd taka liczba Uczestników.

 4. Do kościoła zapraszamy w pierwszej kolejności tych, którzy zamawiali intencje Mszalne w danym dniu.

 5. W czwartek 23 kwietnia wspominamy Św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Zaś w sobotę 25 kwietnia Św. Marka Ewangelistę. W tym dniu nie zapomnijmy modlić się o dobre urodzaje. Wiemy, że bardzo potrzebny jest deszcz.

 6. Od 19 kwietnia aż do odwołania obowiązuje u nas przedpołudniowy porządek Mszy Świętych niedzielnych. Tak więc o godzinie 7:00, 9:00 oraz 11.00.

 7. Przed Mszą Świętą, możliwość skorzystania ze Spowiedzi.

ks. proboszcz
2020-04-18
LIST PASTERSKI BISKUPA TARNOWSKIEGO NA NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 19 KWIETNIA 2020

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

Uderza nas myśl, jak bardzo sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy z powodu pandemii, przypomina położenie uczniów Chrystusa po Jego męce i śmierci. Przebywali oni zgromadzeni w Wieczerniku, którego drzwi były zamknięte, żywiąc w swych sercach tak wiele obaw i niepokoju o przyszłość. Podobny ciężar uczuć przygniata nas od kilku tygodni. Przymuszeni panującą sytuacją trwamy zamknięci w murach naszych domów i mieszkań, które stały się też zarazem swoistymi „wieczernikami” domowego Kościoła. Nasze rodziny i wspólnoty codziennego zamieszkania jeszcze bardziej ożywia w tym czasie wspólnie zanoszona wzmożona modlitwa, ale równocześnie w nieunikniony sposób wzmagają się w nich obawy i pytania o przyszłość.

W tych dniach pełnych niepewności staje pośród nas Zmartwychwstały Chrystus i jak niegdyś zalęknionym uczniom, zamkniętym w murach Wieczernika, przynosi dar Bożego pokoju, jakiego świat dać nie potrafi. Przenika mury naszych domów, co więcej, dokonuje skruszenia najtwardszych murów zła, które oddzielają nas od Niego, by napełnić nas owocami swej zbawczej Ofiary.

Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia uczniów słowami: „Pokój wam!”, i dodaje: „«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 19-23). Kościół od dwóch tysięcy lat głosi światu tę radosną prawdę o niepojętej miłosiernej miłości Boga, jednak za sprawą objawień, jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska, przesłanie o Bożym Miłosierdziu dotarło do świata z nową mocą. W tym roku 30 kwietnia przypada 20. rocznica kanonizacji siostry Faustyny i zarazem także ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła, których dokonał św. Jan Paweł II. Wielka prawda o Miłosierdziu Bożym została z ogromną siłą przypomniana ludzkości, by ta mogła pośród stale mnożących się zagrożeń duchowych i zewnętrznych odnajdywać drogę ocalenia i zbliżyć się do Boga.

W przesłaniu, którego św. Jan Paweł II nie zdołał już wygłosić w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 3 kwietnia 2005 roku, ale które zostało na ten dzień przygotowane, Ojciec Święty miał wypowiedzieć między innymi takie słowa: „Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła, egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie Bożego Miłosierdzia.”

Jakże bardzo konieczne jest, byśmy i w tej obecnej skomplikowanej rzeczywistości przyjęli z ufnością dar Bożego Miłosierdzia, które ma moc przemieniać nasze serca i wnosić w nie Boży pokój! Zmartwychwstały Chrystus powiedział do św. Faustyny: „Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim. (…) Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie” (Dz. 1273). Pandemia to nędza, która nas obecnie dotyka. Bądźmy jednak pewni, że ani ona, ani też żadna inna ludzka nędza nie mogą się mierzyć z mocą Boga bogatego w miłosierdzie, który sam troszczy się o wszystkich, którzy Mu ufają.

Ogólnoświatowy kryzys spowodowany pandemią koronawirusa pośrednio przypomina o istniejącym równolegle o wiele poważniejszym kryzysie duchowym i moralnym, jaki od lat trawi współczesną ludzkość. Dlatego też przesłanie o Bożym Miłosierdziu, które prowadzi do wydobycia człowieka z nędzy, odczytujemy przede wszystkim jako wezwanie i okazję do dogłębnego nawrócenia. W encyklice o Bożym Miłosierdziu św. Jan Paweł II napisał, że „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku” (DiM 6).

Obecną sytuację możemy starać się wykorzystać pozytywnie, jako czas intensywnego wydobywania dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które do nas przylega. Nade wszystko chciejmy w prawdzie, szczerości i pokorze zwrócić się ku Bogu bogatemu w miłosierdzie, który pragnie nas objąć uściskiem swej ojcowskiej miłości; pragnie nas podnieść ku górze, byśmy zobaczyli szerszy horyzont doczesnego życia i sens naszych codziennych zmagań; który pragnie ukazać nam nowe możliwości, jakie stają się widoczne w Jego boskim świetle. Gorąco zachęcam Was do czytania i rozważania słowa Bożego, które rzuca snop bezcennego światła na podejmowaną przez nas refleksję nad aktualną kondycją duchową ludzkości i naszą własną. Wobec powszechnego zagrożenia życia ludzkiego możemy na nowo docenić wspaniały dar życia każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, dostrzegając jego nadprzyrodzoną perspektywę.

Opustoszałe obecnie podczas sprawowania liturgii kościoły napełniają smutkiem zarówno nas kapłanów, jak i Was wiernych świeckich, którzy zostaliście odcięci od możliwości fizycznego uczestnictwa we Mszy świętej i w nabożeństwach. Łzy napływające z tego powodu do naszych oczu mogą być jednak oczyszczające, mogą obmywać nasze spojrzenie na wielkość darów Bożych, do których przyzwyczailiśmy się, gdyż zawsze były one dostępne, niemal na wyciągnięcie ręki. Obmyte duchowymi łzami spojrzenie naszych serc może w nich teraz jeszcze wyraźniej dostrzec ów niczym nie zasłużony przez nas przejaw Bożej łaski, za który winniśmy z wdzięcznością dziękować Bogu i miłować Kościół, który mocą Chrystusa czyni je obecnymi pośród nas.

Fizyczne oddzielenie i ograniczony kontakt z wiernymi budzi w nas kapłanach tęsknotę za Wami. Pozbawieni wspólnoty czujemy jakbyśmy zostali zawieszeni w próżni, w której nasza praca duszpasterska nie ma odbiorców. Z drugiej jednak strony, ta sytuacja pozwala nam odkryć na nowo nieocenioną wartość wspólnot, zwłaszcza parafialnych, które razem z Wami współtworzymy. Wy zaś, jako wierni świeccy, możecie doświadczyć, czym jest brak dostępu do kapłańskiej posługi i jak może wyglądać sytuacja, gdyby zabrakło kapłanów sprawujących sakramenty święte, jak to ma już miejsce w wielu regionach świata. Zaistniałe warunki oczyszczają spojrzenie zarówno nam kapłanom, jak i Wam świeckim, ucząc nas doceniać to, co jeszcze nadal mamy. W aktualnej rzeczywistości potrzebujemy wydobywać spod wszelkich nawarstwień rutyny i przyzwyczajeń dobro, jakim są silne więzi budowane w naszych wspólnotach parafialnych oraz bliskie relacje oparte na zaangażowanej obecności pasterskiej kapłanów i otwartości na nią świeckich.

Ograniczony dostęp do kościołów uświadamia nam również, że życie chrześcijańskie nie zamyka się w murach naszych świątyń i nie ogranicza się do celebracji liturgicznych, lecz obejmuje wszystkie wymiary naszego codziennego życia. Na każdym miejscu i o każdej porze stanowimy żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej. W obecnych okolicznościach odkrywamy na nowo, iż nasze domy są domowymi Kościołami, w których może rozkwitać życie religijne i w których trzeba chronić najwspanialszy Skarb naszego życia, Jezusa Chrystusa. Codzienna wspólna modlitwa rodzinna przy ołtarzyku domowym, rozważanie słowa Bożego, rozmowy na tematy dotyczące wiary katolickiej i życia Kościoła, mogą zdecydowanie ożywić w nas świadomość wiary i tożsamości chrześcijańskiej.

Bieżąca sytuacja, pomimo wielu obciążeń, daje też możliwość wydobywania pokładów dobra w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Faktem jest, że dla wielu rodziców bardzo trudne stało się teraz godzenie pracy zawodowej z przejęciem całkowitej odpowiedzialności za różne poziomy funkcjonowania ich dzieci, łącznie z przejęciem wielu zadań szkoły. Pojawia się w tej sytuacji przemęczenie i stres. Patrząc jednak na to od strony pozytywnej, pojawia się również w tej sytuacji możliwość zbudowania jeszcze silniejszych więzów pomiędzy rodzicami a dziećmi, okazja do dłuższej rozmowy, wzajemnego posłuchania się, odnalezienia się na nowo w darze wspólnie spędzanego czasu. Taka sama możliwość jawi się w perspektywie umacniania więzi i miłości pomiędzy małżonkami. Miejmy świadomość, że wspólnie przeżywany czas w gronie najbliższych osób jest zawsze cennym i pożytecznym darem. Aktualna sytuacja mobilizuje nas także do tego, by wydobywać pokłady dobra wyrażającego się w pomocy niesionej potrzebującym, w odpowiedzialności za siebie nawzajem, w solidarności i życzliwym wspieraniu chorych, samotnych, starszych należących do naszej diecezjalnej rodziny.

W tym czasie budowania fizycznego dystansu jeszcze bardziej może się uwydatnić potęga ewangelicznej miłości, która wiedzie nas do podejmowania konkretnych dzieł miłosierdzia.

W obliczu wyzwań przed jakimi stanęliśmy w związku z pandemią oraz zmian jakie pod jej wpływem nastąpiły także we funkcjonowaniu wspólnoty Kościoła, dostrzegamy, jak wiele zagadnień podejmowanych w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej nie jest abstrakcją lecz prawdziwą koniecznością. Podkreślę tutaj chociażby konieczność zadbania o rozwój sieci mediów katolickich, które w obecnej sytuacji umożliwiają nam łączność w ramach wspólnot parafialnych i całej diecezji.

Drodzy Diecezjanie!

Zadajemy sobie pytanie, jaki będzie świat, Kościół, nasza diecezja, my sami po tym kryzysie? Czy dokona się też jakieś odnowienie właściwego nurtu życia moralnego i duchowego ludzi? Nie wiemy jak dalej potoczą się losy świata, lecz nosimy w sobie pewność, że Bóg objawiający się nam w tajemnicy swojego miłosierdzia jest wiernym Towarzyszem ludzkiego życia, zarówno w pomyślności, jak i w niedoli. Tylko On jest w stanie dać ludzkości pokój, który przeprowadzi ją zwycięsko przez najciemniejszą dolinę. Wielokrotnie słyszeliśmy słowa, które Jezus powiedział do św. Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300). Nadszedł może teraz czas, byśmy przyjęli te słowa z jeszcze większym przekonaniem i ufnością.

Święta Faustyna zmarła niespełna rok przed wybuchem II wojny światowej, 5 października 1938 roku. Paradoksalnie jednak, to właśnie wojna spowodowała niezwykłe rozprzestrzenienie się kultu Miłosierdzia Bożego, który dotarł do wielu zakątków świata dzięki Polakom tułającym się po wojennych szlakach. Orędzie o Bożym Miłosierdziu było dla nich w tych trudnych latach szczególnym oparciem i ożywczym źródłem nadziei.

Gorąco życzę Wam, drodzy Diecezjanie, abyśmy przechodząc przez trwający kryzys wydobywali dobro spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w nas samych. Życzę Wam, abyśmy z tej sytuacji wyszli duchowo mocniejsi, odbudowani, utwierdzeni w wierze, nadziei i miłości, które rozpala w nas ogień Bożego Miłosierdzia. Módlmy się wytrwale o ustanie pandemii!

Jezu, ufamy Tobie!

Wszystkim Wam z serca błogosławię i otaczam Was pasterską miłością

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKIWarto wiedzieć, poczytaj więc...

2020-04-13
Dlaczego nazwa "Niedziela Biała"?

ks. Dariusz Gronowski, duszpasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zamieszcza na stronie internetowej piękne wyjaśnienie na ten temat:

Pamiętam, gdy byłem małym ministrantem, nieraz zastanawiałem się, dlaczego na tydzień przypadający bezpośrednio po Wielkanocy mówią biały tydzień, a na II Niedzielę Wielkanocną - biała niedziela. Nazwy te kojarzyły mi się dość jednoznacznie z dziećmi przystępującymi do Pierwszej Komunii św., które po przyjęciu Pana Jezusa po raz pierwszy przez cały następny tydzień przychodziły do kościoła w strojach komunijnych. Byłem trochę nieśmiały, więc nie pytałem.

Teraz jednak wiem, że zwyczaj przyjęty przez dzieci pierwszokomunijne jest jedynie echem starej tradycji kościelnej dotyczącej przyjmowania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W czasach patrystycznych chrztu, a właściwie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia) udzielano zwykle w czasie Wigilii Paschalnej. Po dziś dzień obrzędy Wigilii Paschalnej odzwierciedlają tę tradycję, nawet gdy nie ma nikogo do chrztu. Następnie przez całą oktawę Wielkanocy neofici (osoby, które dopiero co przyjęły chrzest) chodzili w białych szatach. Dlatego właśnie II Niedziela Wielkanocna była zwana "Dominica in albis", czyli biała niedziela.

Dzisiaj niedziela ta jest przeżywana przede wszystkim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego - tak pragnął Papież Jan Paweł II. Jest ona też świętem patronalnym Caritas w Polsce. Jednak antyczna tradycja zwania jej białą niedzielą nie powinna pójść całkiem w zapomnienie. Choć we współczesnej Polsce w niewielu parafiach w Wigilię Paschalną sprawuje się chrzest, dzień ten nie przestaje być uprzywilejowanym czasem udzielania tego sakramentu. Tradycję trzeba pielęgnować.
Post piątkowy

2020-04-17Informujemy, że dziś tj. piątek 17 kwietnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych z uwagi na Oktawę Wielkanocną.

Jak przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne

2020-04-13
OD WIECZORA W CZWARTEK 9 KWIETNIA DO WIECZORA W NIEDZIELĘ 12 kwietnia

Jedyny okres w Kościele, gdy czas celebrowania liturgii zrównuje się z czasem, w którym mają miejsce wydarzenia z życia Jezusa. Czas liturgii utożsamia się z czasem męki. Miejsce celebry staje się przestrzenią Drogi Krzyżowej. To jedyny czas, w którym chrześcijanie mogą wstępować w ślady Jezusa, postępować tuż za Nim. Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami. Triduum to czas, w którym znaki, symbole i sakramenty przeplatają się i tworzą naszą więź z paschą Pana. Znaki ją obrazują, symbole wprowadzają, sakramenty urzeczywistniają.

Zobaczmy w naszej galerii, jak całe Triduum wyglądało tego roku, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z panującą epidemią koronawirusa. Zapraszamy do GALERII
2020-04-11

Na pewno nikt z nas nie przewidywał, że na czas Świąt Wielkanocnych rzeczywistość będzie w dalszym ciągu tak bardzo trudna i złożona. Żyjemy, pracujemy, poruszamy się w codzienności, o której wcześniech chyba nikt nawet nie pomyślał. A jednak to, co oglądaliśmy w telewizji odnośnie dalekich Chin dotyczy dzisiaj i nas. Sytuacja nie pozwala również na częstsze kontakty, spotkania. Niestety również te spotkania modlitewne w czasie, gdy jako chrześcijanie obchodzimy najważniejsze dla nas Święta. Nie z Waszej winy, Drodzy Parafianie, zabrakło Was w świątyni. Dziwne to było i dla nas kapłanów uczucie: celebrować Liturgię Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy przy pustym kościele.

Dziękując wielu za pamięć o nas, Waszych Duszpasterzach, chcemy złożyć Wielkanocne Życzenia. Niech czas przeżywania Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa pozwoli umocnić Waszą wiarę, nadzieje i miłość. Niech ten wyjątkowy czas pozwoli Wam jeszcze lepiej zrozumieć, że Bóg jest ważniejszy od wszelkich dóbr, że zdrowie pozwoli nam przetrwać najgorsze, że praca pozwoli godnie żyć i pomagać innym, że uśmiech bliskich ale i nieznajomych dodaje sił, by lekko oddychać, że szczęście i Opatrzność Boża może nawet ocalić życie.

W polskim zwyczaju w Niedzielę Wielkanocną po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania, które rozpoczyna się składaniem życzeń. Oto je Wam niesiemy. A teraz pozwólcie nam usiąść przy Waszym świątecznym śniadaniu i podzielić się święconką.

Niech Zmartwychwstały Pan umocni Waszego ducha i niech Wam błogosławi!

Wasi Duszpasterze
Warto wiedzieć

2020-04-09

Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, przeciw którym buntuje się twe wrodzone lenistwo lub zwykła małoduszność, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Nie zawsze możesz przystąpić do komuni sakramentalnej lecz zawsze i w każdej chwili możesz wzmocnić się komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy:

Wierzę, o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty, jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: "Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa". Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha.

Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, założycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Seneńskiej w Neapolu i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: "W złotym kielichu składam Twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne". Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.

Ojciec Paweł Fabriz T. J. mówi, iż komunie duchowe w szczególniejszy sposób usposabiają dusze do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. "Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył tego sposobu łączenia się z Chrystusem" – mówiła bł. Angela od Krzyża – "nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię". To też sto razy przez dobę przyjmowała Pana Jezusa. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć, ani czasu wiele.

Widzisz więc, że ilekroć godnie i pobożnie przyjąłeś komunię duchową, tyle razy mógłbyś w spokoju ducha odejść z tego świata, aby tę ziemską i przemijającą komunię zamienić na niebieską i wiekuistą w oglądaniu Boga. Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest także ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła i do niego garnąć się nam jak najczęściej należy w czasie naszej znojnej pracy nad własnym zbawieniem.

Podano za: SKARBY NIEBA, 1928, Nihil obstat 1930 r.
2020-04-09
Święte Triduum Paschalne i Wielkanoc

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to bardzo ważne dni w życiu katolika. W tym roku, z racji panującej epidemii koronawirusa, będziemy te święte Dni przeżywać nieco inaczej niż do tej pory.

I tak w Wielki Czwartek, zanim zaczniemy Liturgię, zabiją przez dłuższą chwilę parafialne dzwony. Następnie mała grupka parafian (Członkinie Koła Komunii Świętej Wynagradzającej) wraz z asystą i kapłanami uczestniczyć będą o godz. 18:00 we Mszy Wieczerzy Pańskiej. Wśród kapłanów gościć będziemy misjonarza pracującego na Ukrainie księdza Grzegorza Jelenia. Znamy Go, ponieważ dokładnie rok temu to On głosił nam rekolekcje wielkopostne. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej pominiemy procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy.

Zachęcamy parafian, aby według zaleceń księdza biskupa Ordynariusza, zamiast zwyczajowego nawiedzenia "ciemnicy" i adoracji w kościele, odprawili w gronie rodzinnym tzw. "godzinę świętą", łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu. Nasz kościół pozostanie otwarty do godz. 21:00 i dopuszczalna grupa wiernych może go nawiedzić. Pozostajemy jednak w kościele nie dłużej jak 10 minut, aby również innym umożliwić wejście.

W Wielki Piątek również o godz. 18:00, na rozpoczęcie Liturgii ku czci Męki Pańskiej nie zabraknie gestu prostracji (tzn. leżenia krzyżem) wszystkich kapłanów. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii. Do modlitwy powszechnej dołączymy dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewamy suplikacje.

W Wielki Piątek nie celebruje się Mszy Świętej ale wspomina się Mękę Pańską. W tym roku nie będzie śpiewu opisu Męki Pańskiej. Zostanie Ona odczytana z Ewangelii wg. Świętego Jana. Najważniejszy symbol naszej wiary – Krzyż, będzie uroczyście wniesiony przez Lektorów, a następnie odsłaniany przez Kapłana ze śpiewem OTO DZRZWEO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA. Nie ma w tym roku adoracji Krzyża. Po skończonej Liturgii zostanie On umieszczony na specjalnie przygotowanej do tego dekoracji. Odśpiewamy też trzy części Gorzkich Żalów.

Ksiądz Biskup prosi wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęca do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Pozostańmy w domach, ewentualnie później nawiedźmy kościół, który będzie otwarty do godz. 21:00 (zachowujemy ściśle obowiązujące przepisy bezpieczeństwa).

Wielka Sobota to dzień wyciszenia, refleksji nad Chrystusową Męką i złożeniem do grobu. W tym roku pominięty będzie tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynamy w naszej parafii o godz. 18:00. Na Jej rozpoczęcie, podobnie jak w Wielki Czwartek, uruchomione zostaną na dłuższą chwilę parafialne dzwony. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej będą w tym roku sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa odczytane będą tradycyjnie wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie będziemy błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a odmówimy jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ponieważ nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji, jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości. Nasz Ordynariusz zachęca tych, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

Wielkanoc. W naszej wspólnocie parafialnej Procesję Rezurekcyjną przeżywamy w niedzielny poranek. Z wiadomych przyczyn w tym roku jest to niemożliwe. Dlatego przed Mszą Świętą o godz. 7:00 zostaną uruchomione dzwony na 15 minut, następnie odprawimy specjalnie przygotowany obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Dołóżmy starań, aby pomimo istniejącej sytuacji, pobożnie uczestniczyć w Świętym Triduum Paschalnym i w ten sposób - przyjmując Komunię Świętą Duchową - umacniać swoją wiarę, nadzieję i miłość.


Informacja:
 1. Przez wszystkie świąteczne dni, na Mszach Świętych pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby zamawiające intencje. Jeśli intencja jest podwójna, pierwszeństwo mają ci, którzy zamawiali wcześniej i są wypisani pod numerem 1.

 2. Jest już podwójny numer Gościa Niedzielnego. Jest też Mały Gość Niedzielny oraz kilka egzemplarzy Dobrych Nowin. Można, te czasopismo nabyć o każdej porze, przy bocznym wejściu do kościoła. Jest jeszcze kilka baranków.

 3. Po Świętach będziemy mogli zobaczyć w galerii pamiątkowe zdjęcia z tych świętych dni. Wkrótce też będziemy mogli - poprzez internet - uczestniczyć w Nabożeństwach z naszego parafialnego kościoła. Niestety nie zdążyliśmy z tym na Święta.

ks. proboszcz
2020-04-07
WARTO WIEDZIEĆ I WARTO SIĘ PRZEZ ICH WSTAWIENNICTWO MODLIĆ

Obecnie właściwie cały świat ogarnął strach przed epidemią koronawirusa. Zastanawiamy się, co tak naprawdę robić, aby uchronić się przed chorobą. Oczywiście, nie jest to pierwsza epidemia choroby w historii. Już wcześniej ludzkość była świadkami eskalujących ognisk, dużo tragiczniejszych w skutkach, różnych infekcji np. dżumy czy hiszpanki. Warto też pamiętać, że końcem XV w. dotknęła tereny Polski, w tym Krakowa, jeszcze inna epidemia. Była nią cholera, która wybuchła w Grodzie Kraka w lipcu 1482 r. Opiekę nad chorymi roztaczali wówczas franciszkanie z klasztoru bernardynów, spośród których swoją gorliwością w posługiwaniu potrzebującym wyróżniał się o. Szymon z Lipnicy, 3 czerwca 2007 r. ogłoszony Świętym przez papieża Benedykta XVI. W czasie epidemii cholery docierał wszędzie, pocieszając, niosąc pomoc, udzielając sakramentów i głosząc pokrzepiające Słowo Boże umierającym. Szybko sam się zaraził. Znosił z nadzwyczajną cierpliwością cierpienia choroby, a będąc blisko końca swego życia, wyraził pragnienie, by go pochowano pod progiem kościoła, aby wszyscy po nim deptali. W szóstym dniu choroby, 18 lipca 1482 r., nie bojąc się śmierci, z oczyma utkwionymi w Krzyżu, oddał ducha Bogu. Po jego śmierci odnotowano przy jego grobie ponad 370 cudownych uzdrowień i łask, które przypisano jego wstawiennictwu.

Drugim Świętym, którego wstawiennictwa przyzywamy w ostatnim czasie to Święty Sebastian. Choć hagiografia nie mówi nic o wypieraniu epidemii i zaraz przez św. Sebastiana, praktyka pokazała, że można na niego liczyć w takich sprawach. Choć początkowo, celem pięcia się po drabinie kariery jako rzymski urzędnik, nie przyznawał się do swojej wiary, to w momencie próby nie zawahał się przyznać do bycia uczniem Chrystusa. Co więcej, jako oficer wojsk, nawracał swoich żołnierzy na wiarę, za co został wydany. Zginął męczeńską śmiercią. Podlegli mu łucznicy przywiązali go do drzewa i przeszyli jego ciało strzałami. A wszystko to stało się około 288 r. z rozkazu cesarza Dioklecjana. Św. Sebastian przez wieki stanowił wzór, z którego należy czerpać przykład chrześcijańskiego życia. Pamiętali o nim także mieszkańcy włoskiego miasta Pawii, kiedy w VII w. nawiedziła ich epidemia nieznanej dotąd zarazy. Postanowili wtedy modlić się za wstawiennictwem Św. Sebastiana. Epidemia ustała.

Św. Szymonie z Lipnicy...Św. Sebastianie... Módlcie się za nami.
2020-04-05
Informacje parafialne


 1. W ciągu dnia kościół pozostaje otwarty (boczne wejście). W kościele na modlitwie może przebywać jednocześnie 5 osób! Pilnujmy tego wszyscy! Zwracajmy uwagę! Chodzi o nasze bezpieczeństwo.

 2. W tym tygodniu do parafii będzie dostarczony świąteczny – podwójny numer Gościa Niedzielnego. Będzie również Mały Gość Niedzielny oraz Niedziela. Są jeszcze baranki wielkanocne. Wszystko do kupienia przy wejściu bocznym do kościoła. Zachęcamy do nabycia!

 3. Na Mszach Świętych – czy to w niedziele czy w dni powszednie – po 5 uczestników. Zapraszamy więc w pierwszej kolejności tych, którzy zamawiali intencje mszalne w danym dniu).

 4. Na Wielki Czwartek i Wielki Piątek są już grupy po 5 osób. Tak więc pozostańmy w domu i łączmy się duchowo z parafią.

 5. W Święta wielkanocne Msze Święte według świątecznego porządku, a więc o godzinie 7:00, 9:00 oraz 11:00.

 6. Nie ma przed Świętami wyjazdu do Chorych do domów. Ewentualny wyjazd tylko indywidualne - telefoniczne wezwanie w poważnej chorobie czy niebezpieczeństwie śmierci.

 7. Pół godziny przed Mszą Świętą możliwość spowiedzi Świętej.

 8. Nawiedzajmy przez te dni nasz parafialny kościół, zachowując wszystkie wymogi bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość osób przebywających w danej chwili na adoracji czy modlitwie.

ks. proboszcz
Komunikat

2020-04-04
KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP


Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;

 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;

 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) , a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP


Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.
2020-03-31
DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W WIELKIM TYGODNIU

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: "Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy".

W celebracjach liturgicznych nadchodzących dni Kościół daje nam wyjątkową okazję do odpowiedzi na apel papieża Franciszka i do przejścia z Chrystusem od śmierci do życia, od ciemności do światła i od lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję i udostępniony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii Św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

5. W Niedzielę Palmową należy pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie i - za wyjątkiem kościoła katedralnego – zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, odczytując w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości, a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

7. Ponieważ Msza Krzyżma Św. nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmitowanych należy wygłosić homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii Św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby w tych dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela Komunii Św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam wszystkich pozostających w domach do komunii duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.

13. Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie symboliczną dekorację. W związku z tym powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

14. W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii Św. od razu umieszcza się w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.

16. Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji (tzn. leżenia krzyżem) wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

20. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

22. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY

26. Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą Św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.


Tarnów, 31 marca 2020 roku.             † Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKITelepomoc psychologiczna

2020-03-02

Szanowni Państwo!

Mamy świadomość, jak bardzo dotykają wszystkich ograniczenia wprowadzone w naszym kraju w związku z zaistniałą sytuacją. Strach przed infekcją, izolacja, ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi, konieczność pracy i nauki w domu, niepewna sytuacja gospodarcza i ograniczony dostęp do praktyk religijnych może powodować potrzebę wsparcia, o które w obecnej sytuacji jest trudniej niż dotychczas

Wobec tego, że nie możemy udzielać takiego wsparcia stacjonarnie, Fundacja „Auxilium" uruchamia specjalną linię telefoniczną, na której będzie można bezpłatnie uzyskać konsultację psychologiczną. Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie w poradnictwie psychologicznym przyczyni się choć odrobinę do zmniejszenia negatywnych konsekwencji kryzysu, który obecnie przeżywamy wszyscy.

Nasi psychologowie będą czekać na Państwa od 30 marca (poniedziałek) w dni robocze od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu (12) 444 7922 (numer stacjonarny, opłata zgodna z cennikiem operatora).

2020-03-27
Informacje parafialne


 1. Od niedzieli 29 marca kościół pozostaje w ciągu dnia otwarty (boczne wejście). W kościele na modlitwie może przebywać jednocześnie 5 osób! Pilnujmy tego wszyscy! Zwracajmy uwagę! Chodzi i o nasze bezpieczeństwo.

 2. Zachęcamy, aby zabrać prasę katolicką (gratisowo czekają Dobre Nowiny z ciekawymi artykułami i broszurka o świętości życia). Jest „Niedziela”. Są jeszcze baranki wielkanocne. Zachecamy!

 3. Rozpoczynają się intencje pogrzebowe za + Władysław Kieć.

 4. Na Mszach Świętych – czy to w niedziele czy w dni powszednie – po 5 uczestników. Zapraszamy więc w pierwszej kolejności tych, którzy zamawiali intencje mszalne w danym dniu).

 5. W niedzielę Palmową 5 kwietnia Msze Święte o godzinie 7:00, 9:00 oraz 11:00.

 6. W pierwszy piątek miesiąca nie ma wyjazdu do Chorych po domach. (wyjazd tylko na indywidualne - telefoniczne wezwanie).

 7. Pół godziny przed Mszą Świętą, możliwość spowiedzi Świętej.

ks. Kita Stanisław
2020-03-27

Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO -
- KIERUJAC SIĘ ZARZĄDZENIAMI WŁADZ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH:

KOŚCIÓŁ POZOSTAJE ZAMKNIĘTY
DO NAJBLIŻSZEJ SOBOTY WŁĄCZNIE
.

ZAMÓWIONE INTENCJE ZOSTANĄ ODPRAWIONE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. ODNOŚNIE NIEDZIELI – PROSIMY SPRAWDZAĆ INFORMACJE NA STRONIE NA BIEŻĄCO.


Komunikaty

2020-03-24

Komunikat skierowany przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

"Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach wnbsp;Polsce zabrzmiały dzwony".

Natomiast przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

"Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!".

Niech każdy z Parafian odmawia również wskazaną modlitwę.
Zaproszenie na Adorację

2020-03-02

W poniedziałek 23 marca zapraszamy do naszego parafialnego kościoła na Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godzinie 20:00.

W czasie godzinnej adoracji:

 • Odmówienie radosnej części Różańca
 • Eucharystyczne rozważania
 • Litania do Krwi Chrystusa
 • Możliwość Spowiedzi Świętej
 • Komunia Święta
 • Śpiew Suplikacji
 • Błogosławieństwo
 • Śpiew Apelu jasnogórskiego
Transmisje mszy świętych

2020-03-14

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne bp tarnowski Andrzej Jeż udzielił dyspensy (czytaj: wcześniejsza aktualność) i zachęcił wiernych m.in. do uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych w mediach, szczególnie w niedziele. Dlatego podajemy rozpiskę na najbliższe dni.


Transmisje ogólnopolskie:

Niedziela 15 marca:
  7:00 – TVP 1
  9:00 – Polskie Radio Program Pierwszy
  9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA
Poniedziałek 16 marca – niedziela 22 marca:
7:00 - TVP1 (trans. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach)
Poniedziałek 16 marca – piątek 20 marca:
20:00 - TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: jasnagóra.plepiskopat.pl. (trans. z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii)
Transmisje wideo z różnych parafii w Polsce dostepne są w Internecie m.in. na stronie msza-online.net

Transmisje w Diecezji Tarnowskiej - Radio RDN Tarnów i RDN Nowy Sącz:

Niedziela 15 marca:
9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni
Poniedziałek 16 marca - piątek 20 marca:
18:00 - z kościoła św. Maksymiliana w Tarnowie
Sobota 21 marca:
6:30 – z Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tarnowie

Radia RDN można posłuchać także na stronie rdn.pl.
Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

2020-03-14

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy. Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

 2. Udział wiernych w Mszach Św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakimkolwiek innym osobom nie będącymi mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

 3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

 4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

 5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

 6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy, wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

 7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

 8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

 9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

 10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów. Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
Odpust wielkopostny

2020-03-03
WARTO PAMIETAĆ, ŻE... W WIELKIM POŚCIE MOŻEMY UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI:
 • w każdy piątek za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego, po przyjęciu Komunii św., modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu",
 • za udział w Drodze krzyżowej,
 • w każdą niedzielę za udział w Gorzkich Żalach,
 • za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

Odpust – w teologii katolickiej pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan.
Nabożeństwa wielkiego postu w naszej parafii oraz wielkopostna dekoracja kościoła

2020-03-02
Święty Jan Paweł II mówił:

"Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi "

Pamiętając o słowach naszego Wielkiego Rodaka, włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej sprzyja udział w Nabożeństwach wielkopostnych: w piątki o godzinie 17:00 oraz w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 10:00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedzielę o godzinie 15:00 Gorzkie żale. Do licznego udziału zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Przed Mszą Świętą o godzinie 7:00 śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej.

Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i o specjalnych postanowieniach na ten czas. Niech w dobrym i owocnym przeżywaniu 40-dniowego Postu pomagają nam wykonane w naszej świątyni dekoracje. Znajdziemy je także na ZDJĘCIACH.

ks. proboszcz

Ogólnodiecezjalne Warsztaty Muzyczne dla Dziewczęcej Służby Maryjnej

2020-03-02
ZA NASZYM TARNOWSkIM GOŚCIEM NIEDZIELNYM PODAJEMY, ŻE:

"W Starych Żukowicach 14-16 lutego odbywały się warsztaty muzyczne Dziewczęcej Służby Maryjnej. Wzięło w nich udział ok. 50 uczestniczek. Poprowadziła je ekipa Diecezjalnych Warsztatów Muzycznych..."

A my już od siebie dodajemy:

"...na czele z Księdzem Danielem Świątkiem – diecezjalnym Koordynatorem DSM oraz znaną nam dobrze (uczyła u nas katechezy) Siostrą Marciną Kapustką CSSJ, Diecezjalną Opiekunką DSM. Cała Grupa wzięła udział w niedzielnej Mszy Świętej, której przewodniczył nasz Ksiądz Emeryt Kanonik Józef. Na koniec wszyscy pamiątkowe zdjęcia i... powrót do domów rodzinnych.

Z resztą zerknijmy do naszej GALERII.


Informacje dla rodziców chcących ochrzcić dziecko oraz dla chrzestnych

2020-02-20

Chrzest: kto nie może być RODZICEM CHRZESTNYM?

Rodzice chrzestni odgrywają wielką rolę w życiu małego chrześcijanina. Dlatego rodziców chrzestnych dziecka powinno się bardzo starannie wybrać. Prawo kanoniczne wyraźnie określa rolę rodziców chrzestnych. Ojciec i matka chrzestna nie tylko podają dziecko do chrztu, ale uczestniczą w całym jego życiu religijnym. Wspierają rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie powinni więc daleko mieszkać, by móc często widywać się z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice są niewierzący, słabo praktykujący lub w przypadku ich śmierci, wychowanie religijne przechodzi w całości na rodziców chrzestnych.
Kandydat na rodzica chrzestnego nie może:

 • być osobą niewierzącą lub niepraktykującą (musi być osobą głęboko wierzącą). Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.
 • nie może być osobą żyjącą w tzw. trwałej okazji do grzechu (czyli np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)
 • mieć mniej niż 16 lat (choć biskup diecezjalny lub proboszcz mogą dopuścić wyjątek w uzasadnionym przypadku)
 • być spokrewniony z dzieckiem w linii prostej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)
 • być obłożony karą kościelną
Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu.

Warto dodać też, że przepisy dopuszczają, by chrzestnym została osoba innego wyznania, ale jedynie jako świadek chrztu i pod warunkiem, że jest ochrzczona oraz że drugi chrzestny jest katolikiem.

Chrzest dziecka - potrzebne dokumenty i zaświadczenia do chrztu dziecka

Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem. Jest udzielany we wszystkich odłamach chrześcijaństwa: w kościele katolickim, prawosławnym oraz protestanckim.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne, aby ochrzcić dziecko!

Dokumenty wymagane przez kościół to jeden z elementów przygotowania do chrztu. Przyjęło się, że chrzest, jako fundament wiary, jest udzielany małym dzieciom (choć oczywiście możliwe jest przyjęcie go również w wieku późniejszym), dlatego to na jego rodzicach oraz chrzestnych spoczywa zgromadzenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń i dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu dziecka? Czy chrzestni muszą mieć odpowiednie zaświadczenia? Czy każde dziecko może być ochrzczone? W pierwszych wiekach, gdy chrzczeni byli głównie dorośli, przygotowanie do sakramentu trwało kilka lat, obecnie wymaga się od rodziców i chrzestnych jedynie udziału w naukach (zazwyczaj jest to jedno lub dwa spotkania), które organizowane są w parafii, w której chrzczone jest dziecko.

Zgodnie z instrukcjami Episkopatu "do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone". Oznacza to, że kapłan nie może odmówić udzielenia chrztu dziecku rodziców, którzy żyją w związku niesakramentalnym, o ile są osobami wierzącymi i zobowiążą się przed nim wychować dziecko w wierze katolickiej.


Przygotowania do chrztu katolickiego

Aby dziecko przystąpiło do sakramentu chrztu, jego rodzice powinni zgłosić się do zakrystii najlepiej około 2 miesięcy przed uroczystością. Należy wówczas mieć przy sobie najważniejsze dokumenty do chrztu i dane rodziców chrzestnych. Po dokonaniu formalności i ustaleniu terminu chrztu (w większości parafii sakrament udzielany jest w określone niedziele miesiąca, np. w drugą i czwartą), kapłan poda terminy nauk.

Jeżeli rodzice chrzestni nie mieszkają na terenie danej parafii, co zdarza się bardzo często, ksiądz poprosi, by w dniu chrztu dostarczyli zaświadczenie ze swojej parafii potwierdzające, że mogą być chrzestnymi. To rodzaj potwierdzenia ich proboszcza, że są osobami wierzącymi i praktykującymi, a więc gwarantują pomoc rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze katolickiej.

Dokumenty do chrztu dziecka:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
 • zgoda proboszcza parafii rodziców (jeśli nie mieszkają w danej parafii, ale pragną w niej ochrzcić swoje dziecko) i rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii) – w dniu chrztu.
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodziców oraz rodziców chrzestnych – w dniu chrztu

W dniu chrztu rodzice i chrzestni muszą złożyć podpis w parafialnej księdze chrztu.

Koncert Kolęd i Pastorałek

2020-02-08

W niedzielę 26 stycznia odbył się w naszej parafii coroczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Obecni w kościele wierni mieli okazje posłuchać wybranego świątecznego repertuaru w wykonaniu naszego parafialnego Chóru pod dyrekcją p. Bartosza Krzemińskiego oraz Grupy Muzycznej ks. Stanisława, naszego Proboszcza. Całość Koncertu poprowadzili: p. Z. Kuta, p. J. Kolak oraz p. Ł. Pytel.


Wśród wielu pięknych zdań i myśli o Bożym Narodzeniu, mieliśmy okazję usłyszeć i takie:

"Śpiewanie kolęd należy do najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych, a te – jak twierdził przed laty wybitny etnograf Zygmunt Gloger – są krasą domowego życia tak, jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, domowego ciepła i harmonii."

"Bardzo pragniemy, aby w to dzisiejsze, niedzielne popołudnie, kolędy i pastorałki, jeszcze raz zabrzmiały w naszym parafialnym kościele. Śpiewamy je przecież od Pasterki aż do Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób podkreślamy naszą nieustanną radość z narodzin Zbawiciela świata."

"Skąd jednak wywodzą się kolędy? Otóż, w XIII wieku w miejscowości Greccio święty Franciszek z Asyżu po raz pierwszy odtworzył grotę betlejemską z żywymi postaciami Maryi i Dzieciątka, trzech mędrców oraz ze zwierzętami – osiołkiem i wołkiem. Na Boga spojrzano w inny sposób – jak na kruche, wymagające opieki niemowlę. Do wyrażenia nowej postawy i uczuć posłużyły pieśni dziś zwane kolędami..."


Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego Koncertu oraz obecnym w kościele słuchaczom składamy serdeczne Podziękowanie. Bóg Zapłać!

W Galerii znajduje się kilka ZDJĘĆ.


Prowadzenie modlitwy różańcowej

2020-01-19

Zelatorów i członków Róż różańcowych w naszej Parafii zapraszamy do zapoznania się z aktualną rozpiską prowadzenia modlitwy różańcowej klikając TUTAJ.
Plan kolędy

2020-01-16

Zapraszamy do zapoznania się z dalszym planem wizyty duszpasterskiej od 12 do 18 stycznia 2020 r:

Kolęda 12-18.01


Intencje modlitewne dla Róż Różańcowych na styczeń

2020-01-14

1. Módlmy się, aby współczesne rodziny chrześcijańskie były wspierane miłością, szacunkiem oraz obra radą.

2. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem karmiła się Słowem Bożym i życiem Modlitwy.

Kolędnicy misyjni

2020-01-09

"YZGY HABAR! KEL BALALAR!" (z jęz. kazachskiego "Dobra nowina! Przyjdźcie, dzieci!") - takie hasło przyświecało tegorocznej kolędzie misyjnej, w której i nasza parafia ma swój udział. Dla nas była to kolęda rekordowa pod kilkoma względami.

Po raz pierwszy poprosiliśmy dorosłych Parafian o pomoc w dopilnowaniu grup kolędowych i kilka osób znalazło w sobie odwagę, żeby się zgłosić i darowali nam swój czas i wysiłek.
Po raz pierwszy swoim zasięgiem objęliśmy cały teren parafii.
Po raz pierwszy – dzięki wspomnianemu wyżej wsparciu – mogliśmy zorganizować siedem grup kolędniczych. W tym miejscu należy stwierdzić, że dzieci i młodzież zawsze bardzo pozytywnie reagują na propozycję kolędowania i zwykle jest ich więcej niż trzeba.

W imieniu organizatorów kolędy misyjnej - p. Aldony i p. Ryszarda jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w nią się włączyli:

- kolędnikom misyjnym za chęci i zaangażowanie oraz podjęty trud przybliżania ludziom potrzeb misjonarzy i głoszenia Dobrej Nowiny;
- tym Państwu, którzy ofiarowali swój czas, aby dopilnować małych misjonarzy; za odwagę i włożony trud;
- rodzicom kolędników za wyrozumiałość i przygotowanie pięknych strojów;
- wszystkim, którzy otworzyli przed nami swe domy i złożyli ofiarę za cudowne przyjęcie i serdeczność, która niejednokrotnie nas zaskakiwała.
Wszystkim jeszcze raz "Bóg zapłać!" i do zobaczenia za rok!


GALERII możemy oglądnąć zdjęcia z kolędowania misyjnego.

Plan kolędy

2020-12-29

Zapraszamy do zapoznania się z dalszym planem wizyty duszpasterskiej od 6 do 14 stycznia 2020 r:

Kolęda 6-14.01


Plan kolędy

2019-12-26

Zapraszamy do zapoznania się z planem wizyty duszpasterskiej od 27 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r:

Kolęda 27.12-5.01

Podajemy także szczegółową rozpiskę wizyty na 2 i 3 styczeń w związku z nowym porządkiem kolędowania w tym rejonie:

Kolęda 2-3.01 szczegółowa


Życzenia bożonarodzeniowe

2019-12-24

Drodzy Parafianie!

Jest w roku taki dzień, w którym gwiazda na niebie zaświeci w sposób wyjątkowy, dając znak, że czas szczególny, czas świąteczny nadchodzi - Święta Bożego Narodzenia. Faktycznie, milkną wszelkie spory, waśnie i kłótnie, a rozlewa się czar pokoju, miłości i radości w sercu.

Śpiew kolędy, wspólne zasiadanie do wieczerzy wigilijnej, magia cichej, świętej nocy i pasterka o północy dają znak, że trzeba nam rozpocząć świętowanie Narodzenia Pana Jezusa. Skoro tak, to niech to będzie czas wyjątkowego spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Bóg przychodzi w małym Dzieciątku, niech więc to spotkanie z Nim zachwyci nas, rozpraszając lęki i codzienne smutki, niech daje radość wlewając w serca nadzieję, miłość i pokoju. Także po to, abyśmy już za kilka dni umieli z odwagą wkroczyć w Nowy Rok 2020.

Niech narodzenie Bożej Dzieciny przyniesie naszym sercom, rodzinom naszej Parafi, przyjaciołom i znajomym oraz przybyłym Gościom wszelkie błogosławieństwo i pokój. Zdrowych, pełnych Bożej radości Świąt Narodzenia Pańskiego i błogosławionego 2020 - tego Wam życzą wasi duszpasterze, zapewniając o modlitwie,

ks. Kita Stanisław,
ks. Józef Bąba

2019-12-08


Zapraszamy
na Mszę Święta roratnią,
odprawianą w dni powszednie
Adwentu, godzina 6:50
Wcześniej śpiewamy Godzinki
o Matce Bożej.    "Archanioł Boży Gabriel
    Posłan do Panny Maryi,
    Z Majestatu Trójcy Świętej.
    Tak sprawował poselstwo k'Niej:
    Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
    Pan jest z Tobą, to rzecz pewna."
Spotkanie ze Świętym Mikołajem

2019-12-08

Jak co roku, początkiem grudnia przybył do naszego parafialnego kościoła Św. Mikołaj. Chciał się spotkać przede wszystkim z Ministrantami, Lektorami, Dziewczęcą Służbą Maryjną oraz ze Scholą.

Oczekiwanego "Gościa" powitaliśmy po Mszy Świętej popołudniowej w niedzielę 8 grudnia. Nie zabrakło radości oraz słodkich upominków dla wspomnianych Grup Parafialnych, ale i dla innych dzieci naszej parafii. Ci, którzy wzięli udział w loterii z numerami, mogli wylosować drugą paczkę. Takich "szczęśliwców" w tym dniu było piętnastu.

Świętemu Mikołajowi serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

W GALERII znajdziemy kilka zdjęć z odwiedzin Świętego.

Nowe Uczennice w szeregach naszej parafialnej Dziewczęcej Służby Maryjnej

2019-12-08

W niedzielę 8 grudnia, przeżywanej w liturgii jako Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, miało miejsce miłe wydarzenie w życiu naszej parafialnej Wspólnoty. Oto kolejne Uczennice z naszej Szkoły wstąpiły w szeregi Dziewczęcej Służby Maryjnej. Przygotowane na ten dzień przez panią Opiekunkę Aldonę Jachym, złożyły obietnice wypełniania pięciu podstawowych zadań w codziennym życiu "Maryjki". Życzymy, aby dobrze wywiązały się z tego zadania. Niech im Matka Boża w tym dopomaga. Wspomniane wydarzenie miało miejsce na Mszy Świętej o godzinie 7:00.

W naszej Galerii są pamiątkowe zdjęcia. ZOBACZMY więc...

ks. proboszcz

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszych serc
2019-11-24

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś prosić w modlitwie do Ojca: "przyjdź Królestwo Twoje", wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

Imieniny Księdza Proboszcza

2019-11-20

W minionym tygodniu nasz Ksiądz Proboszcz Stanisław Kita, podobnie jak inni panowie noszący to imię, obchodził imieniny.

Z tej okazji w niedzielę 17 listopada na Mszy Św. o godz. 7:00 przedstawicie naszej parafii oraz dzięwczęta ze Służby Maryjnej wręczyli kwiaty i upominki, składając Jubilatowi szczere życzenia - m.in. zdrowia i wszelkich łask Bożych za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej. Za ks. Stanisława była również odprawiana intencja Mszy Św. przez księdza Kanonika.

Zainteresowani mogą obejrzeć kilka pamiątkowych zdjęć z tej okoliczności w GALERII.

2019-11-14
CHLEBKI MIŁOSIERDZIA

Informujemy, że w najbliższą niedzielę (17.11) po wszystkich Mszach Świętych będzie można nabyć "Chlebki miłosierdzia".

Zachęcamy do zakupu

Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

2019-11-04

1 listopada Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Chociaż to radosne święto, dzień kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób na cmentarzu. Dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Tradycyjnie więc udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych. Stawiamy kwiaty, zapalamy "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

Z początkiem listopada Kościół w oddaje cześć tym Wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Natomiast nam - a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi - wskazuje drogę, która ma zaprowadzić do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi.


W GALERII znajdziemy zdjęcia z Procesji za zmarłych na cmentarz.

HOLY WIN czyli Korowód Wszystkich Świetych

2019-11-03

Wzorem ubiegłych lat 31 października zorganizowano w naszej szkole Korowód Świętych pod hasłem "Święty zwycięża" czyli "Holy win". Ma to być chrześcijańska odpowiedź na szerzący się zewsząd i obcy naszej kulturze obyczaj Halloween.

Na tę okazję uczniowie z Rodzicami przygotowali piękne stroje swoich Świętych Patronów. Część pierwsza Korowodu odbyła się w szkole, gdzie dzieci przebrani za Świętych opowiadali krótko ich życiorysy. Atmosfera radosnego świętowania wytworzyła się poprzez animowane przez p. Aldonę śpiewanie piosenek religijnych z gestami. W tym czasie jury oceniało przygotowane stroje. Kolejnym punktem był radosny przemarsz do kościoła parafialnego. Tam wspólnie modliliśmy się Litanią do Wszystkich Świętych. Modlitwom w kościele przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Tam też uczniowie wyszukiwali wizerunki Świętych, za których byli przebrani. Okazało się, że tych wizerunków jest w świątyni całkiem sporo.

Ostatnim przystankiem naszego przemarszu był cmentarz parafialny. Tam w przededniu Wszystkich Świętych odmówiliśmy modlitwy za wiernych Zmarłych z naszych rodzin oraz dziesiątek Różańca za tych, którzy spoczywają na tutejszym cmentarzu.Zapraszamy do GALERII, gdzie umieszczone są zdjęcia z Korowodu Wszystkich Świętych.

Diecezjalne Spotkanie opiekunów DSM

2019-11-02

26 października odbyło się spotkanie diecezjalnych, rejonowych i parafialnych opiekunów Dziewczęcej Służby Maryjnej. Na spotkaniu był obecny bp Leszek Leszkiewicz, który jest odpowiedzialny za DSM z ramienia biskupa ordynariusza.

W czasie spotkania omawiano wiele ważnych kwestii dla działania i formacji "Maryjek". Rozważano między innymi nowy statut, który powstaje jako jeden z dokumentów związanych bezpośrednio z Synodem Diecezjalnym. Poruszano też zagadnienia związane z formacją, w tym sprawę stopni i sprawności. Pracowano także w grupach dekanalnych, co miało zintegrować opiekunów dekanalnych, pokazać plusy i minusy naszej działalności w parafiach. Zaplanowano wspólnie wiele wydarzeń, w których w ciągu roku formacyjnego mogą i powinny uczestniczyć dziewczęta. Wśród tych wydarzeń najważniejsza jest pielgrzymka diecezjalna DSM, która odbędzie się 9 maja w Tuchowie.


Więcej:

www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/7222-dsm-rekolekcje-warsztaty-pielgrzymka-i-rozwoj-zdjecia
www.tarnow.gosc.pl/doc/5946209.DSM-Rekolekcje-warsztaty-pielgrzymka-i-rozwoj
Tegoroczna dekoracja różańcowa

2019-10-06

Rozpoczęliśmy miesiąc różańcowy, miesiąc modlitwy do Maryi. Aby jeszcze bardziej podkreślić Jej znaczenie w tym czasie, w naszym kościele koło ołtarza mamy specjalnie przygotowaną dekorację. Jej punktem centralnym jest wyeksponowana i oświetlona figura Matki Bożej, która szczególnie prezentuje się na tle przygaszonego prezbiterium podczas nabożeństw różańcowych. Wszystko po to, aby łatwiej było podczas modlitwy zwracać się do naszej Matki i pamiętać o Niej.

Korzystając z okazji chcemy jeszcze raz zachęcić do odmawiania różańca w październiku, przede wszystkim wspólnie razem w naszej świątyni, gdyż taka modlitwa ma szczególną wartość. Na marginesie zaś dodajmy, że dzieci uczęszczające na nabożeństwa zabierają do domu fragmenty wyklejanki związanej z Matką Bożą.

W GALERII znajdziemy kilka zdjęć różańcowego wystroju prezbiterium.


Zaproszenie na nabożeństwo różańcowe

2019-09-28
....+      R    Ó    Ż    A    N    I    E    C        +....

We wtorek rozpoczyna się październik - Miesiąc Różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali Różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego, wspólnego rozważania tajemnic różańcowych w naszym parafialnym kościele.

Nabożeństwo Różańcowe będziemy sprawować w dni powszednie o godzinie 17:00, natomiast w niedzielę o godzinie 15:00 - przed Mszą Świętą.

Zapraszamy do modlitwy!

Spotkanie ministrantów i lektorów

2019-09-23

INFORMACJA

W środę 25 września zapraszamy na spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klasy VI. Godzina 18:00 – kościół parafialny.

Natomiast w piątek 27 września swoje spotkanie w salce katechetycznej mają Lektorzy Szkół Średnich. Godzina 19:00.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2019-09-01

MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
I KATECHETYCZNEGO

PONIEDZIAŁEK 2 września godzina 9:00Uroczystości odpustowe

2019-08-28
25 sierpień 2018 - Odpust ku czci
Matki Bożej CzęstochowskiejDwudziesta pierwsza Niedziela zwykła to dla naszej Parafi dzień wyjątkowy w całym roku. Przeżywaliśmy wtedy bowiem Uroczystość Odpustową.

Głównej Mszy Świętej (Sumie) przewodniczył i kazanie wygłosił o. Ewodiusz ze Zgromadzenia Ojców Bernardynów w Tarnowie. Wśród koncelebransów byli: o. Krzysztof Dworak - Redemptorysta i Misjonarz w Portugalii, nasz Rodak oraz ks. Kanonik Józef Bąba. Przy pięknej pogodzie i z sercami oczyszczonymi w Sakramencie Pokuty świętowaliśmy aż do poniedziałku, kiedy to Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przypadała w liturgii.

Czarna Madonno, wstawiaj się za nami!


Zapraszamy do zobaczenia ZDJĘĆ z tej uroczystości.


Dziękczynienie za tegoroczne plony

2019-08-22

W środę 15-go sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz rolnikami i sadownikami ze Starych Żukowic dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. W przygotowanie uroczystości (m.in. procesji do kościoła, jego wystroju, darów, Wieńca, zaangażowania w liturgię) odpowiedzialna była strona "północna" i "południowa" naszego sołectwa.

Uroczystą Mszę Świętą dziekczynną przeżywaliśmy o godz. 10:00, a przewodniczył jej i kazanie wygłosił ksiądz Proboszcz. Na koniec nabożeństwa było błogosławieństwo wodą święconą Wieńca i plonów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcon wymienionych rejonów za przygotowanie oraz pozostałym wiernym, którzy uczestniczyli we  Mszy Św. dożynkowej. Bóg zapłać!

Zapraszamy do oglądniecia ZDJĘĆ zdjęć z Dożynek.

Zaproszenie na Odpust Parafialny

2019-07-16
ku czci Matki Bożej Częstochowskiej


Niedziela 25 sierpnia 2019 roku

SUMA ODPUSTOWA o godzinie 11:00


Zapraszamy!
Obrzęd błogosławieństwa pojazdów

2019-07-21

"Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy - dzieło Twoje i pracy ludzkiej - dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka: jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen."


Powyższymi słowami modlitwy nasi kapłani modlili się po wszystkich Mszach w niedzielę 21 lipca, na kilka dni przed liturgicznym wspomnieniem św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących. W roku bieżącym wspomnienie to przypada w czwartek 25 lipca. Kapłani błogosławili kierowców oraz skrapiali wszystkie pojazdy na parafialnym parkingu. Natomiast coroczną tradycją ministranci zbierali od kierowców ofiary pieniężne przeznaczone dla MIVA Polska – organizacji pomagającej w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy na krańcach świata. Był to wyraz wdzięczności za bezpiecznie przejechane kilometry i przebyte podróże, za szczęśliwe powroty do domu, za posiadane pojazdy, które wszystkim służą.

Warto pamiętać, aby przed wyruszeniem pojazdem w drogę przeżegnać się i prosić św. Krzysztofa o opiekę w czasie jazdy. Trzeba też wspomnieć, że nieostrożna, brawurowa jazda i nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego jest grzechem. Należy się z tego spowiadać.


W GALERII znajdziemy kilka zdjęć z obrzędu święcenia pojazdów.

Informacja

2019-07-14
21 - 28 lipiec - Tydzień św. Krzysztofa

W niedzielę 21 lipca 2019 r. po każdej Mszy Świętej nastapi błogosławieństwo pojazdów mechanicznych zgromadzonych na przykościelnym parkingu. Także w tym dniu dobrowolnymi ofiarami będziemy wspierać naszych tarnowskich Misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska.

Zapraszamy!

55 lat w służbie Bogu i Kościołowi

2019-06-24

"Jezus rzekł: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim."
  Mk 1,14-20


Jubileusz 55-lecia Kapłaństwa
Dostojnego Jubilata
Ks. Kanonika Józefa Bąby

Składamy najlepsze życzenia ks. Józefowi Bąbie, byłemu Proboszczowi, a obecnie Emerytowi naszej żukowickiej parafii. Słowa te wypowiadamy w 55. rocznicę święceń kapłańskich naszego Jubilata. Życzymy Mu dużo zdrowia, wszelkich łask od Boga, nieustannej pogody ducha, którą miał i ma do tej pory oraz wielu życzliwych i pomocnych ludzi. Niech Matka Boża Częstochowska ma Czcigodnego ks. Kanonika w swojej opiece na najdłuższe lata życia i kapłańskiej posługi.

23 czerwca na Mszy Świętej o godz. 10:00 ks. Józef dziękował Bogu za łaskę powołania i za 55 lat kapłaństwa. Słowa życzeń wypowiedzieli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej oraz dziewczęta ze Służby Maryjnej, a specjalny montaż słowno–muzyczny przygotowała Grupa Muzyczna pod kierunkiem ks. proboszcza.

Warto pamiętać, że ks. Kanoniki Józef:

 • urodził się: 24 kwietnia 1940 r.
 • rodzinna parafia to: Cmolas (dziś diecezja rzeszowska)
 • jego rodzice to: Paweł i Zofia
 • do Seminarium Tarnowskiego wstąpił w 1958 r.
 • wyświęcony na kapłana prze ks. bpa Jerzego Ablewicza,
 • pracował w parafiach: Nagoszyn, Lubzina, Nowy Sącz św. Małgorzaty, Bochnia św. Mikołaja
 • od 1980 r. pełnił urząd proboszcza w Starych Żukowicach
 • od 2010 r. przebywa na emeryturze w tutejszej parafii

Dziękujemy Bogu za powołanie czcigodnego Jubilata i za 55 służby Bogu i Kościołowi. Plurimos Annos (wielu lat), księże Józefie!


Zapraszamy do oglądnięcia kilku pamiatkowych ZDJĘĆ z tego jubileuszu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

2019-06-23

ZRÓBCIE MU MIEJSCE, PAN IDZIE Z NIEBA...

"Proszę cię, obudź swoją wiarę, gdy w Uroczystość Bożego Ciała stajesz przed tajemnicą obecności Jezusa Chrystusa pośród nas. Proszę cię o to, gdyż jestem tego święcie przekonany, że tylko wiara może dać nam zrozumienie Chrystusa, który >>Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował<<, pozostająć z nami w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj wyznajemy w Niego wiarę i oddajemy Mu cześć poprzez przypisaną tej Uroczystości Procesję Eucharystyczną, która jest obrazem naszego życia. W Uroczystość Bożego Ciała Jezus Chrystus pielgrzymuje do nas, wychodząc na drogi naszej Parafii...” (fragment kazania wygłoszonego przez ks. proboszcza)

Biorąc udział w uroczystej Mszy Świętej o godz. 10:00 i procesji, wyznaliśmy naszą wiarę w obecność Chrystusa wśród nas pod postaciami chleba i wina. Jednocześnie dziękowaliśmy za ten największy dar, dar Bożej obecności, który pozostanie z nami do skończenia świata.

Wszystkim Uczestnikom tego modlitewnego spotkania, rodzinom zaangażowanym w przygotowanie czterech ołtarzy oraz tym, którzy zaoferowali jakąkolwiek pomoc - serdeczne Bóg zapłać.

Zapraszamy do obejżenia ZDJĘĆ z procesji Bożego Ciała.

Nasza Młodzież na Diecezjalnym Dziękczynieniu za Bierzmowanie

2019-06-20

We wtorek 11 czerwca do "grodu św. Kingi" czyli na starosądeckie błonia przyjechało ok. 7 tysięcy młodych – w tym 36 naszych parafian, blisko 200 księży, wielu nauczycieli i katechetów.

Na początku miało miejsce taneczne zawiązanie wspólnoty. Następnie odbyła się uroczysta Eucharystia, sprawowana na tym samym ołtarzu, na którym 20 lat temu modlił się Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Kingi. Tej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski - Andrzej Jeż.

"...Jako młodzi ludzie, zwracacie uwagę na atrakcyjność osób i rzeczy. Wiecie jednak, że ona przemija, starzeje się i odchodzi. Duch Święty, którego otrzymaliście w sakramencie bierzmowania wskazuje, że prawdziwie piękno jest ukryte w ludzkiej duszy zakochanej w Bogu; żyjącej w łasce uświęcającej, modlącej się. Gdy świat ubóstwia piękno zewnętrzne, bądźcie ludźmi przede wszystkim o pięknych duszach. Jest to wymagające zadanie, ponieważ trzeba iść w życiu pod prąd, zmagać się z pokusami i mirażami świata, aby ostatecznie stać się ludźmi przezroczystymi jak pryzmat, w których załamuje się i przechodzi światło Boga. On ma wobec każdego i każdej z was marzenie i chce, abyście je zrealizowali, abyście byli wpływowymi ludźmi Ducha w tym świecie, dokonując rewolucji prawdy, dobra i piękna, miłości i pokoju" - mówił do młodych bp Jeż.
Przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało

2019-06-12

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym przypada ona 20 czerwca. Zwyczajem ubiegłych lat prosimy kolejne rodziny naszej parafii o przygotowanie i przystrojenie czterech Ołtarzy jak następuje:

      Ołtarz pierwszy: Rodziny od numeru 88 do numeru 99a;
      Ołtarz Drugi: Rodziny od numeru 100 do numeru 106a;
      Ołtarz Trzeci: Rodziny od numeru 106b do numeru 120b;
      Ołtarz Czwarty: Rodziny od numeru 120c do numeru 128b.

W tym roku udamy się z procesją w kierunku Remizy OSP. Tam zawrócimy w kierunku kościoła. Miejsca Ołtarzy będą podane wkrótce. Natomiast w środę 19 czerwca przed południem będzie można podjąć pracę przy Ołtarzach. Grafik niesienia Feretronów nie ulega zmianie.

ks. proboszcz
Prowadzenie modlitwy różańcowej

2019-06-11

Zelatorów i członków Róż różańcowych w naszej Parafii zapraszamy do zapoznania się z aktualną rozpiską prowadzenia modlitwy różańcowej klikając TUTAJ.
Akademia z okazji Dnia Maki

2019-06-02

Wprawdzie z jednodniowym ale zaplanowanym opóźnieniem rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą obchody Dnia Matki w naszej parafii. Spora grupa zgromadzonych w naszym kościele (wśród nich ok. 90 matek) objęła modlitewną pamięcią Matki żyjące i Te, które już odeszły do domu Ojca w niebie.

Po Mszy Świętej rozpoczęto Akademię, którą poprowadzili: pan Dyrektor Zbigniew Kuta oraz pani Magdalena Gądek. Zaangażowały się również dzieci oraz młodzież naszej Szkoły, a piosenki wykonała Grupa Muzyczna. Teksty, wiersze i piosenki miały za cel podkreślić, jak ważną rolę w rodzinie i w parafii spełnia każda Matka. Przy końcu Akademii rozstrzygnięto loterię dla matek oraz każdej z nich wręczono jako upominek jubileuszową książeczkę o pierwszej Apostolskiej Podróży Św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Akademii składamy serdeczne Bóg zapłać!


W GALERII znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Jodłowej

2019-05-26

10 maja Dzieci Pierwszokomunijne wraz z Rodzicami i księdzem proboszczem wybrali się na dziękczynną Pielgrzymkę do jodłowskiego Sanktuarium. "Po przybyciu zobaczyliśmy piękne obejście nowego kościoła, zobaczyliśmy film o jodłowskim Dzieciątku Jezus oraz wzięliśmy udział w Eucharystii" - relacjonują pielgrzymi. "Zobaczyliśmy też zabytkowy kościół, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, a Gospodarze przygotowali dla nas poczęstunek". Około południa wszyscy byli już w drodze powrotnej do Starych Żukowic.

Dzieciatko, słynące łaskami w jodłowskim Sanktuarium, błogosław dzieciom komunijnym ze Starych Żukowic!


W GALERII jest kilka pamiątkowych zdjęć.

Kancelaria parafialna

2019-05-23Informujemy, że w piątek 24 maja Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. Zapraszamy w innym terminie.

Nabożeństwo fatimskie

2019-05-23

13 maja 2019 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii tzw. Nabożeństwa Fatimskie. Potrwają one do października włącznie. Każdego 13. dnia miesiąca będziemy się gromadzić w kościele, by uczestniczyć we Mszy Świętej, wysłuchać okolicznościowego kazania oraz wziąć udział w procesji różańcowej z lampionami.

Za nami pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. W czasie procesji figurę Matki Bożej Fatimskiej ponieśli: na rozpoczęcie i zakończenie (czyli wyniesienie i wniesienie do kościoła) - Lektorzy; po pierwszej tajemnicy - Matki dzieci pierwszokomunijnych; po drugiej tajemnicy - Dziewczęca Służba Maryjna; po trzeciej tajemnicy - Matki młodzieży Bierzmowanej z kl. III gimnazjum; po czwartej tajemnicy - Bierzmowani z klasy VIII.

Bóg zapłać za pomoc i zorganizowanie. Zapraszamy w czerwcu!

ks. proboszcz

Wspomnienie Świętego Floriana

2019-05-20

Jak co roku 4 maja na Uroczystą Mszę Święta udali się nasi Strażacy w strojach galowych. Wszystko to z racji wspomnienia w liturgii Św. Floriana, który jest między innymi patronem Strażaków. Dziękując Bogu za błogosławięństwo i opiekę w akcjach dotyczących wielu płaszczyznh codziennego życia, Strażacy prosili o dalszą Boża Opatrzność i wstawiennictwo Matki Bożej oraz Świętego Partona. Polecali też Zmarłych Strażaków z naszej miejscowości.

Msze Świętą koncelebrowali ks. proboszcz wraz z księdzem Kanonikiem. Po zakończonych w kosciele modlitwach wszyscy udali się na przykościelny parking, gdzie kapłani pobłogosławili wodą święconą wozy strażackie. Ryk syren oznajmił całej naszej parafii, że Strażacy w Imię Boze, z nowym zapałem będą wyruszali tam, gdzie ich pomoc jest bezcenna. Św. Florianie – módl się za nimi.

W GALERII jest kilka pamiątkowych zdjęć.

Zaproszenie na Dzień Matki

2019-05-18


Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
26 maja - Dzień Matki

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Wszystkie Mamy naszej parafii do kościoła w poniedziałek 27 maja 2010 roku na godz. 18:00. Weźmiemy udział we Mszy Świętej i Uroczystej Akademii, w czasie której poprzez wiersze, teksty, piosenki i drobne upominki wyrazimy szacunek i miłość dla naszych żyjących, jak również i zmarłych Matek. Matki zapraszamy wraz ze swoimi Pociechami, jak i Wszystkich Parafian.

organizatorzy


Wizyta Diakona Wojciecha w Niedzielę Dobrego Pasterza

2019-05-13

Niedziela Dobrego Pasterza – w Kościele katolickim IV Niedziela Wielkanocna - to dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Mszy Św. czytany jest fragment Ewangelii Św. Jana, w której Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem.

Z racji Niedzieli Dobrego Pasterza, ks. Rektor tarnowskiego Seminarium skierował do nas diakona Wojciecha Węglowskiego, pochodzącego z parafii Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Diakon wygłosił kazania na wszystkich Mszach Św., dzieląc się świadectwem życia i powołania. Poprowadził też Nabożeństwo majowe oraz poświecił nowy ornat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, którego nasi kapłani będą używać przede wszystkim w liturgii w czasie Nabożeństw fatimskich.

Diakonowi Wojciechowi dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji. Przed Nim rekolekcje, a następnie święcenie Kapłańskie (25 maja 2019 r.).


W GALERII jest kilka pamiątkowych zdjęć.

.Rezurekcja w naszej Parafii

2019-05-02

W niedzielny poranek wielkanocny w wielu kościołach biją dzwony i mimo wczesnej pory gromadzą się rzesze ludzi, które wyruszają w procesje rezurekcyjne.

Mimo, że jest sporo parafii celebrujących procesję w sobotni wieczór po liturgii Wigilii Paschalnej, to jednak u nas mamy tradycję Rezurekcji w niedzielny poranek o godz. 6:30. Tak było i w tym roku. Wielu Parafian dotarło do świątyni aby wziąć udział w procesji, a następnie - w największym Święcie chrześcijańskim - Uroczystej Mszy Wielkanocnej, wyznając w ten sposób wiarę w Zmartwychwstałego. Wszystkim zaangażowanym w procesję i Liturgię składamy serdeczne Bóg zapłać!


W GALERII znajdują się zdjęcia z Rezurekcji.

.Święte Triduum Paschalne - Wielka Sobota

2019-05-02

Wielka sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia i ostatni, trzeci dzień Świętego Triduum Paschalnego.

W naszej parafii, podobnie jak w całym kościele, był to dzień wyciszenia i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanym specjalnie miejscu, które symbolizowało grób Chrystusa. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwali Ministranci i Lektorzy, Służba Maryjna, a przede wszystkim nasi Strażacy.

W Sobotę miał również miejsce obrzęd święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Pokarmy – jak każe tradycja - przynoszone są najczęściej w wiklinowych koszykach, nierzadko przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, koronkowymi serwetkami. Wśród święconki nie mogło zabraknąć chleba - na pamiątkę cudownego rozmnożenia go przez Chrystusa na pustyni, jajek - zwanych pisankami - symbolizujących nowe życie i mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, spożywanego podczas ostatniej uczty w wieczerniku. Z koszyków "wystawały" też głowy baranków, króliczków itp. Ponadto przez cały dzień była możliwość indywidualnej adoracji Krzyża, a składanymi do skarbony ofiarami wspieraliśmy odnowę zabytków w Ziemi Świętej.

W Wielką Sobotę w Kościele Katolickim nie są odprawiane Msze Święte. Co prawda zgromadziliśmy się o godz. 18:00 na Liturgii WIelkosobotniej, gdzie również była oprawiana Msza Wigilii Paschalnej, ale należała już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej. Tak więc po odprawieniu Liturgii Wielkiej Soboty, wysłuchaniu śpiewanego przez księdza proboszcza Orędzia Wielkanocnego i po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, wracaliśmy do naszych domów "mocni w wierze" i szczęśliwi. Nasz Pan Zmartwychwstał!


W GALERII są zdjęcia ze święcenia pokarmów i wieczornej Liturgii.

.Święte Triduum Paschalne - Droga Krzyżowa 21:00

2019-05-02

Tradycją w naszej Parafii stało się, że w Wielki Piątek przygotowywana jest pod przewodnictwem Grupy Muzycznej Droga Krzyżowa. Przez ostatnie lata w ten dzień mieliśmy okazję uczestniczyć m.in. w Drodze Krzyżowej z Matką Bożą czy ze Świętym Janem Pawłem II. Popatrzmy więc na galerię, jaki pomysł zrodził się w tym roku i jak go zrealizowano z pomocą chętnych osób.

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, począwszy od reżyserii i wielorakiej pomocy technicznej czy fotograficznej, przez grę aktorską młodszych i starszych, a skończywszy na rozważanych tekstach i piosenkach. Bóg zapłać!Zabraszamy więc do GALERII.
.Święte Triduum Paschalne - Liturgia Wielkiego Piątku

2019-05-02

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, charakteryzującym się zadumą nad męką i śmiercią Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk religijnych. To jeden z dwóch dni w roku (drugim jest Popielec), w których obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu liczby posiłków.

W Wielki Piątek Kościół nie celebruje Mszy Świętej, lecz zaprasza swoich wiernych na Drogę Krzyżową i Adorację, zaś pod wieczór na Liturgię Wielkiego Piątku. Tak było i w naszej Wspólnocie - zgromadziliśmy się w kościele o godz. 18:00, biorąc udział w poszczególnych częściach Liturgii. Mieliśmy m.in. okazję wysłuchać śpiewu opisu Meki Pańskiej według Św. Jana, okolicznościowego kazania księdza proboszcza, a także przyjąć Komunię Świętą.

Na zakończenie Pan Jezus został przeniesiony do grobu, my zaś odśpiewaliśmy trzy części Gorzkich Żali. Była też okazja do adoracji Krzyża, a sama adoracja Najświętszego Sakrramentu potrwała do godz. 23:30.

Wszystkim, którzy w tym Dniu podjęli trud poprowadzenia Adoracji - poszczególnym Grupom, składamy serdeczne Bóg zapłać.


W GALERII są zdjęcia z Liturgii Wielkopiątkowej.

.Święte Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

2019-05-02

W Wielki Czwartek poza Mszą sprawowaną w każdym kościele wieczorem (nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej), w lokalnej katedrze (u nas w Tarnowie) pod przewodnictwem biskupa odbywa się tzw. Msza Krzyżma, w czasie której poświęca się Krzyżmo (mieszaninę oleju i balsamu wykorzystywaną przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich, konsekracji kościołów i ołtarzy) oraz oleje chorych i katechumenów. W jej czasie odbywa się także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

My zgromadziliśmy się w kościele o godz. 18:00, aby wziąć udział we Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jak co roku, w tym dniu nasi kapłani: ks. proboszcz Stanisław oraz ks. Kanonik Józef wysłuchali słów życzeń z ust Parafian. Symboliczna róża wyrażała wdzięczność za ich całoroczną pracę. Po "Chwała na wysokości Bogu" zamilkły dzwony i organy, a "w ruch poszły" kołatki - i tak do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

Po zakończonej Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21:00.


W GALERII są zdjęcia z Wielkiego Czwartku.

.Niedziela Palmowa w naszej wspólnocie

2019-05-02

Niedziela Palmowa jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Pismo Święte, przybył tam razem z apostołami i był witany przez tłumy mieszkańców, którzy uznali Go za Syna Dawidowego. Gdy Chrystus jechał na osiołku, ludzie rzucali pod nogi gałązki palmowe i oliwne.

Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje kościelne. Również i w naszej wspólnocie na każdej Mszy Świętej błogosławiliśmy palmy, a przed Msza o godz. 10:00 udaliśmy się procesyjnie przed świątynię, gdzie oczekiwali Ci Parafianie, którzy zrobili piękne palmy. Po wysłuchaniu Ewangelii i błogosławieństwie palm weszliśmy procesyjnie do kościoła, aby tam uczestniczyć w uroczystej Eucharystii i wysłuchać m.in. opisu Mąki Pańskiej według Św. Mateusza. Śpiew ten wykonali: p. Bartosz Krzemiński, p. Mirosław Małek i jako prowadzący - p. Krzysztof Poniewski.

Po Mszy Świętej tradycyjnie odbył się konkurs palm, gdzie przyznano dwa pierwsze miejsca (na "podium" znalazły się min. nasze Przedszkolaki - gratulacje dla Dyrekcji i Wychowawców za wprowadzenie pięknej tradycji robienia palmy). Zwycięzcy otrzymali nagrody, a najpiękniejsze palmy ustawiono w prezbiterium. Nad całością konkursu pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze czuwał nasz p. Sołtys Marek Wiatr.

Wszystkim uczestnikom tej Uroczystości oraz Konkursu Palm dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. Palmy będą pewno jeszcze piękniejsze.


W GALERII zerknijmy na zdjęcia.

.2 kwietnia 2019 - Obchody 14. Rocznicy śmierci św. Jana Pawła II
2019-04-27

To ważny dzień dla każdego Polaka. Mija już 14 lat, gdy do Domu Ojca w niebie odszedł nasz Ukochany Ojciec Święty.

W naszej świątyni o godz. 20:40 zebrała się spora Grupa Parafian, a wielu z nich przyniosło znicze, aby je zapalić po modlitewnym spotkaniu pod misyjnym Krzyżem. Nasza Grupa Muzyczna przygotowała stosowny montaż słowno-muzyczny, połączony z pokazem slajdów przybliżających jeszcze raz najpiękniejsze chwile z życia Papieża, a także lata dla Niego trudniejsze - lata cierpienia i choroby. Następnie w ciszy wyszliśmy na zewnątrz i tam przy Krzyżu oczekiwaliśmy na godzinę 21:37. Po błogosławieństwie ks. proboszcza, udaliśmy się na spoczynek do domów.

Niech Wielki Rodak ma wszystkich obecnych na modlitwie w kościele w szczególnej opiece. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie. To dzięki Wam również w naszej parafii pięknię zaakcentowaliśmy ten wyjątkowy Dzień.

W GALERII zerknijmy na pamiątkowe zdjęcia.


Z piosenki "Zostań z nami":

Jeszcze wiele w nas zwątpienia
Jeszcze tyle do zrobienia
Chociaż wolność już wyśpiewał srebrny dzwon
Dodaj siły nam i wiary
Że to ziarno Twej ofiary
Znajdzie glebę co obfity wyda plon
Niech Twe proste mądre słowa
Porządkują chaos w głowach
Gdzie wtłaczano go od wielu wielu lat
Ucz jak innych nieść brzemiona
Jak słabości swe pokonać i jak w sercu
Cały można zmieścić świat...
.Liturgia i Adoracje w Wielkim Tygodniu

2019-04-13Zapraszamy do zapoznania się z rozpiską kolejności Adoracji w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę oraz kolejności Liturgii od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego, w tym informacje o święceniu pokarmów, klikając TUTAJ.Plan Rekolekcji Wielkopostnych

2019-04-04


Rocznica śmiercji Jana Pawła II

2019-03-30

2 KWIETNIA 2019 r. (wtorek) ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIĄTYNI NA GODZ. 20:40.

Wspólnie będziemy wspominać tamtą chwilę, gdy nasz Wielki Rodak Karol Wojtyła (Św. Jan Paweł II) odchodził do Domu Ojca. Następnie podejdziemy do Krzyża Misyjnego, gdzie będziemy oczekiwać 21:37 - godziny śmierci Papieża. W ciszy zapalimy przyniesione znicze, przyjmiemy Boże błogosławieństwo i powrócimy do naszych domów.

Znasz Papieża Polaka? Kochałeś Go? Kochasz Go dzisiaj?
TO ZNAJDŹ CHWILĘ! PRZYJDŹ!
.Imieniny ks. Kanonika Józefa Bąby

2019-03-21

19-go marca w Uroczystość Św. Józefa swoje Imieniny obchodził nasz ksiądz emeryt, Kanonik Józef Bąba.

Chociaż modliliśmy się za Niego w ten dzień, to już w poprzedzającą niedzielę (17 marca) została zamówiona Msza Święta od Rady Duszpasterskiej i Parafian w intencji Czcigodnego Solenizanta. Właśnie wtedy po mszy św. o godz. 7:00 padły słowa życzeń wypowiedziane przez Przedstawicieli Rady Duszpasterskiej i Dziewczęcej Służby Maryjnej; ponadto wspólnie zaśpiewaliśmy tradycyjne "Wszystkiego dobrego życzymy życzymy..."

W życzeniach Imieninowych padły między innymi słowa: "Zdrowia, Bożego Błogosławieństwa, Wstawiennictwa Św. Patrona i Matki Najświętszej oraz ludzkiej życzliwości". Oby te życzenia spełniały się każdego dnia, drogi nasz Jubilacie!

W naszej GALERII jest kilka pamiątkowych zdjęć z tej Uroczystości - zerknijmy, a za ks. Kanonika się pomódlmy.

ks. proboszcz

.Nabożeństwa wielkopostne

2019-03-08Wyjątkowi goście na niedzielnej Mszy Świętej

2019-02-19

Od 8 do 10 lutego w naszej Szkole gościli Uczestnicy Warsztatów Muzycznych Dziewczęcej Służby Maryjnej diecezji tarnowskiej. Pod kierunkiem Moderatora "Maryjek" - księdza Daniela oraz znanej nam dobrze siostry Marciny, dziewczęta zdobywały nową wiedzę muzyczno-liturgiczną.

W ostatnim dniu pobytu w Starych Żukowicach, a była to niedziela, cała Grupa (ok. 100 osób), wybrała się na Mszę Świętą do naszego kościoła. Młodzież czynnie włączła się w liturgię grą i śpiewem, dając piękny przykład aktywnego uczestnictwa w Eucharystii. Po zakończonej liturgii spora grupa Parafian pozostała dłużej w świątyni, aby posłuchać bardzo ciekawych wspomnień, jakimi siostra Marcina dzieliła się po powrocie z Panamy, gdzie uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży z papieżem Franciszkiem.

Cieszy nas fakt, że w kościele - pośród wielu twarzy - mogliśmy dostrzec również nasze uczennice, przynależące na co dzień do parafialnej Dziewczęcej Służby Maryjnej. Uczestników Warsztatów Muzycznych przywitał, a po zakończeniu Mszy Świętej pożegnał ksiądz proboszcz, wręczając im pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.


Pamiątkowe zdjęcia znajdziemy w GALERII. Zapraszamy.Podziękowanie za koncert

2019-01-31

Wszystkim przybyłym na Koncert Parafianom oraz Gościom, a przede wszystkim Wykonawcom, składamy serdeczne podziękowanie. Niech Boża Dziecina błogosławi Wam i Waszym Bliskim. Bóg zapłać!

organizatorzy


Zapraszamy do oglądnięcia pamątkowych zdjęć w GALERII.Zaproszenie

2019-01-19

ZAPRASZAMY
NA KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Miejsce: Kościół Parafialny Stare Żukowice

Data: 27 styczeń 2019 r. - niedziela

Godzina: 15:45

Czas trwania: ok. 60 minut

Posłuchamy: Chóru Parafialnego pod kierunkiem p. Bartosza Krzemińskiego,

Grupę Muzyczną pod kierunkiem ks. proboszcza oraz dwoje małych Solistów.


Podziękowanie za kolędę

2019-01-19

18 stycznia zakończyły się w naszej Wspólnocie parafialnej Odwiedziny Duszpasterskie, zwane popularnie Kolędą. W imieniu swoim oraz księdza Kanonika składam serdeczne podziękowanie dla Wszystkich Rodzin, które kolędowo przyjęły Kapłana, a także poprzedzających go Lektorów czy Ministrantów.

Za życzliwość, dobre słowo, bardzo często cenne wskazówki i uwagi, gościnność oraz składane ofiary z serca DZIĘKUJEMY! Niech Boża Dziecina jeszcze raz podniesie swoją Rączkę i Wam Wszystkim Błogosławi na dni Nowego, rozpoczętego już 2019 roku. Bóg zapłać!

ks. proboszczPlan wizyty duszpasterskiej 4

2019-01-12


Dalszy plan kolędy na najbliższe dni od Niedzieli 13 stycznia do piątku 18 stycznia można zobaczyć, klikając TUTAJ


Plan wizyty duszpasterskiej 3

2019-01-06


Dalszy plan kolędy na najbliższe dni od poniedziałku 7 stycznia do niedzieli 13 stycznia można zobaczyć, klikając TUTAJ


Plan wizyty duszpasterskiej 2

2018-12-29


Dalszy plan kolędy na najbliższe dni od środy 2 stycznia do niedzieli 6 stycznia można zobaczyć, klikając TUTAJ

Plan na kolejne dni będzie podany w późniejszym czasie.


Plan wizyty duszpasterskiej 1

2018-12-26


Plan kolędy na najbliższe dni od czwartku 27 grudnia do niedzieli 30 grudnia można zobaczyć, klikając TUTAJ

Plan na kolejne dni będzie podany w późniejszym czasie.


Życzenia bożonarodzeniowe

2018-12-24
"...A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami".

Mt 1,22-23

Drodzy Parafianie!

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam po raz kolejny, że Bóg rodząc się w stajence betlejemskiej, pragnie przynieść całemu światu Pokój i Dobro. Niech więc Dziecię da nam wszystkim serca zdolne do poznania Jego miłości, abyśmy na co dzień nieśli nadzieję, głosili Dobrą Nowinę i budzili w drugim człowieku wiarę do życia w prawdzie. Niech każdy dzień, jaki nam Bóg daje, obfituje we wszystko co dobre, szlachetne i piękne. Dziecię Jezus niech błogosławi naszą codzienność, naszą pracę, nasze starania i wysiłki, by świat stał się trochę lepszy.

W ten wigilijny wieczór łamiemy się z Wami białym opłatkiem. Niech połączy on nasze myśli, pragnienia i wspólną troskę o piękno tutejszej parafii, bo przecież Bóg przyszedł także do niej. Przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi - również tych ze Starych Żukowic, czyli nas - bo Emmanuel znaczy "Bóg z nami".

Szczęść Boże!

Wasi duszpasterze
ks. Stanisław Kita i ks. Kanonik Józef Bąba

.
Spotkanie ze Świętym Mikołajem

2018-12-09

Tak jak było zapowiadane, w sobotę 8 grudnia Św. Mikołaj odwiedził w naszej parafii ludzi starszych, mieszkających samotnie. Natomiast do parafialnej Świątyni przybył w niedzielę 9 grudnia.

Po Mszy Świętej o godz. 15.00 oczekiwaliśmy cierpliwie na Niezwykłego Gościa. W kościele obecne były uczennice z Dziewczęcej Służby Maryjnej, Schola, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz grupa wiernych młodszych i starszych. Po oficjalnym powitaniu Św. Mikołaja nastąpiło rozdawanie prezentów. Każdy otrzymał jakiś upominek, w szczególności słodycze; chętni dostali obrazek z podobizą Świętego Mikołaja. Na zakończenie spotkania zarówno Liturgiczna Służba Ołtarza jak i DSM stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Po modlitwie wszyscy powrócili szczęśliwi do swoich domów.

            PODZIĘKOWANIE DLA ŚW. MIKOŁAJA

Gdy się powoli zbliża Wigilia, zimowe niebo szybko ciemnieje,
To wtedy właśnie 6 grudnia, Święty Mikołaj spełni marzenie...
I tak Mikołaj, Najmilszy Święty, kochając dzieci, robiąc prezenty,
Uczy być lepszym, walczyć z wadami...
Nasz Mikołaju, za odwiedzenie i naszej Parafii dzięki składamy!

Z a p r a s z a m y     z a     r o k !Pamiatkowe zdjęcia znajdziemy w GALERII.
.Zaproszenie na spotkanie ze Św. Mikołajem

2018-12-02

W najbliższych dniach naszą parafię odwiedzi Święty Mikołaj.

W sobotę 8 grudnia odwiedzi ludzi starszych, mieszkających samotnie. Początek odwiedzin od godziny: 11:00. Natomiast do parafialnej Świątyni Św. Mikołaj przybędzie w niedzielę 9 grudnia, po  Mszy Świętej o godz. 15:00. Zapraszamy Wszystkich na tą wyjątkową chwilę, a w sposób szczególny Dziewczęcą Służbę Maryjną, Scholę oraz Liturgiczną Służbę Ołtarza. Rodziców małych dzieci, które pragną uczestniczyć w tym spotkaniu, prosimy o kontakt z naszymi kościelnymi.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy - 9 grudzień!

.Błogosławieństwo nowych lektorów

2018-12-02

W sobotę 1 grudnia na uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza Dziekana zgromadziło się 35-ciu kandydatów na Lektorów wraz z rodzinami, aby otrzymać błogosławieństwo swojej posługi.

Mszę koncelebrowali Kapłani z parafii, z których pochodzili Kandydaci, był więc także obecny ksiądz proboszcz Stanisław. Naszym dwum nowym Lektorom, a są to: Szymon Siwiec i Artur Kieć, życzymy zapału w wykonywaniu jakże ważnej funkcji czytania nam Słowa Bożego podczas Nabożeństw Liturgicznych. Gratulujemy także Rodzicom nowych Lektorów.

W naszej GALERII znajdziemy zdjęcia z tej Uroczystości.

Informacja dla parafian

2018-11-17

Jutro, 18 listopada z okazji Światowego Dnia Ubogich, parafialny oddział Caritas będzie rozprowadzał tzw. Chlebki Miłosierdzia. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazana dla osób biedniejszych od nas. Za wrażliwe serce, już dzisiaj Bóg zapłać.
Akademia Patriotyczna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

2018-11-17
BÓG - HONOR - OJCZYZNA

W dniu 12 listopada 2018 r. w naszym parafialnym kościele odbyła się Akademia o tematyce patriotycznej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Przybyli na Akademię parafianie (była spora grupa, a wśród nich m.in. kandydaci do Bierzmowania) mogli jeszcze raz prześledzić trudne losy naszej Ojczyzny w drodze ku wolności i niepodległości. Pieśni, piosenki patriotyczne, teksty, wiersze i rozważania w przystępny sposób przybliżyły nam tę jakże ważną Rocznicę.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w Akademię. Dziękujemy tym, którzy przygotowali okolicznościowe dekoracje, dziękujemy za pamiątkowe zdjęcia. W sposób szczególny dziękujemy osobom prowadzącym: panu Łukaszowi Pytel - za poprowadzenie całości, Panu dyrektorowi Zbigniewowi Kuta, państwu Ryszardowi i Aldonie Jachym, lektorom: Kamilowi i Dominikowi Kuta oraz Mateuszowi Potempa, Amelce Kumórek, grupie młodzieży ze Szkoły Podstawowej. Za muzyczną oprawę dziękujemy Grupie Muzycznej w składzie: ks. Stanisław, pani Anna Kolak, Natalia Kolak, Krzysztof Poniewski, Aleksandra Orzech (podziękowanie również za przygotowanie prezentacji ponad 200 slajdów). Dziękujemy panu Januszowi z kwiaciarni "Róża" oraz wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, by w naszym kościele podkreślić 100lecie Odzyskania Niepodległości.

W GALERII możemy zobaczyć Akademię na zdjęciach.Imieniny księdza Proboszcza

2018-11-17

W niedzielę 11 listopada na Mszy Świętej o godz. 7:00 modliliśmy się w sposób szczególny za naszego księdza proboszcza Stanisława, który obchodził swoje Imieniny. Jego patronem jest św. Stanisław Kostka. Obecnie w kalendarzu liturgicznym wspominany go 18 września, ale dawniej odbierał cześć właśnie 13 listopada.

Msze w intencji księdza proboszcza zamówili przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Oni, wraz z Dziewczęcą Służbą Maryjną, złożyli Solenizantowi imieninowe życzenia.

W GALERII znajdziemy kilka zdjęć.

Warto zapamiętać!

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa polski jezuita, święty katolicki, patron Polski. W kościele katolickim w Polsce patron roku liturgicznego 2018. Również patron polskiej młodzieży.

Data i miejsce urodzenia: 28 października 1550, Rostkowo
Data i miejsce śmierci: 15 sierpnia 1568, Rzym, Włochy
Miejsce pochówku: Rzym, Kościół św. Andrzeja na Kwirynale
Rodzice: Jan Kostka, Margaret de Drobniy Kryska
Rodzeństwo: Paweł Kostka
Msze Święte 11 listopada

2018-11-09


Przypominamy, że w najbliższą niedzielę 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, obowiązuje świąteczny pożądek Mszy Świętych: 7:00, 9:00, 11:00.
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w naszej Parafii

2018-11-06

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych - nie jest dniem smutku i żałoby, ale jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. Uroczyście świętują oni powszechnie znanych i anonimowych świętych wszystkich wieków. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę im wszystkim - tym oficjalnie uznanym, wyniesionym na ołtarze, jak i tym, których nikt nie zna.

Nasz ksiądz proboszcz podkreślał w wygłoszonym tego Dnia kazaniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z nas ma na to szansę. Od nas tylko zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga ten dar. Pamiętajmy, że Stwórca powołując do świętości, pomaga swą łaską. To wskazuje na  Jego hojność i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca.

Z kolei Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wiernych Zmarłych, przypadające 2 listopada - to czas poświęcony pamięci zmarłym spośród krewnych i przyjaciół. Od wieków w tym dniu nawiedzano ich groby. Nie wolno jednak zapomnieć, że jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dlatego nasza aktywność tego dnia nie powinna ograniczać się do pamięci o najbliższych i wizyty na cmentarzu. Przede wszystkim powinna zawierać dar naszej modlitwy oraz zyskiwanie odpustów, w tym również za nieznane nam dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielu z naszych parafian pamiętało o tych wszystkich ważnych sprawach i dlatego przystąpili do Sakramentu Pokuty, przyjęli Komunię Świętą, zyskali odpusty, wzięli udział w Nieszporach za Zmarłych, a następnie w procesji na cmentarz i modlitwach za Zmarłych.

Warto też wsponieć o jeszcze dwóch rzeczach. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych mieliśmy okazję podziwiać przemarsz Orszaku Świętych, przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej. Natomiast na cmentarzach naszej diecezji, wiec również i na naszym, dzięki pomocy młodzieży, mogliśmy wziąć udział w kweście na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.


Zapraszamy do GALERII by zobaczyć zdjęcia z dnia Wszystkich Świętych.

Codziennie do 8 listopada możemy brać udział w Różańcu, połączonym z tzw. Wypominkami za Zmarłych oraz zyskiwać odpusty za Zmarłych. Zapraszamy.
Warunki zyskiwania Odpustu Zupełnego za Zmarłych

2018-10-28

Poczytaj... Dowiedz się...
Przypomnij sobie...

(za Radiem Maryja, z dnia 1 listopada 2016 r.)


Dar odpustu

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę,  odmówienie modlitwy Ojcze nasz i "Wierzę w Boga", od południa Uroczystości Wszystkich Świętych aż do północy w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu np. "Zdrowaś Maryjo"

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

Odpust zupełny uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Co to jest?
Grzech - odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.
Kara - w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.
Wina - odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.
Rozgrzeszenie - sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.
Niebo - stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.
Piekło - utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.
Czyściec - stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.

Jak pomóc zmarłym?
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.
5. Różaniec

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy - słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w świętych obcowanie stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

***

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. Wypełnić trzy warunki:
- Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
- Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
- Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego).

Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.
Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:
1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy. 2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki:
1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
- Do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;
- Przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.
3. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej).
4. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.
6. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.
7. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia
Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się); odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.


Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne


- Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście, w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
- Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:
* w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
* w święto tytułu kościoła lub kaplicy
* w dniu 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)
* jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznaniaPodziękowanie za 50-letnią pracę w funkcji Grabarza

2018-10-23

W niedzielę 14 października 2018 roku na Mszy Świętej o godzinie 10:00 miało miejsce niecodzienne wydarzenie w naszej wspólnocie. Otóż dziękowaliśmy dotychczasowemu Panu Grabarzowi Józefowi Szatko za 50 lat pełnienia tej posługi.

Pan Józef uczestniczył we Mszy dziękczynnej, na której zgromadziło się wielu naszych Parafian, którzy na koniec wyrazili wdzięczność Jubilatowi gromkimi brawami. Słowa podziękowania skierował ks. proboszcz, który życzył Panu Józefowi przy Bożym błogosławieństwie zdrowia i długich lat życia.

Niech podarowany pamiątkowy obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przypomina Panu Józefowi tę niezapomnianą chwilę. Jeszcze raz w imieniu całej Parafii Stare Żukowice, Bóg zapłać, panie Józefie!


W GALERII znajdziemy dwa pamiatkowe zdjęcia.


Obecnie funkcję Grabarz spełnia pan Janusz Kiełbasa, zamieszkały Stare Żukowice nr 102. Telefon znajdziemy w zakładce "Kontakt".Praktyki duszpasterskie Diakona Piotra

2018-10-16

Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie już po raz czwarty skierował do naszej parafii jednego z diakonów. Tym razem jest to pochodzący z Radgoszczy diakon Piotr Gwóźdź.

Już w sobotę spotkał się z DSM oraz z Liturgiczną Służbą Ołtarza. W niedzielę był natomiast obecny w czasie spotkania Rady Duszpasterskiej. Ponadto w tym dniu wygłosił kazanie na jednej z Mszy Świętych, czytał List Episkopatu z racji Dnia Papieskiego, poprowadził montaże słowno-muzyczne w czasie Nabożeństwa fatimskiego oraz Dnia Papieskiego. Służył dobrą radą Ministrantom i Lektorom, pomagał przy Mszach Świętych. Przewodniczył Nabożeństwu różańcowemu, które poprowadzili nasi Nauczyciele z racji Dnia Edukacji Narodowej.

Diakon odwiedzi nas znowu 11 listopada. Dziękujemy za pomoc i zapraszamy!


W GALERII jest kilka zdjęć z posługi Diakona na mszy świętej.
Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

2018-10-16

Kończymy tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie, łącząc je z Osobą Św. Jana Pawła II. A to z tej racji, że na 14 października przewidziano główne obchody związane z tegorocznym Dniem Papieskim. Zaraz potem jest 16 października i wspomnienie 40. rocznicy Pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka.

O godzinie 18:00 zgromadziła się w kościele spora część naszej parafialnej wspólnoty. Naszym modlitwom towarzyszył diakon Wyższego Seminarium Duchownego Piotr Gwóźdź, w ramach duszpasterskich praktyk. Bardzo dopisała Służba Maryjna. Byli też Lektorzy i Ministranci, zwłaszcza ci, którzy co miesiąc od maja począwszy, wynosili i wnosili figurę Matki Bożej Fatimskiej z i do kościoła oraz przekazywali Ją poszczególnym grupom niosących. Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą. Następnie w montażu słowno-muzycznym rozważyliśmy ostatnią część hymnu Magnificat. Rozważania poprowadził diakon Piotr, a piosenki tradycyjnie wykonała Grupa Muzyczna.

Wszystkim zaangażowanym w Nabożeństwa Fatimskie serdecznie dziękujemy. Niech fatimska Pani wyprasza w codziennym życiu potrzebne łaski. Na sam koniec spotkania zabrzmiały słowa znanej piosenki:

"Mario, czemu odchodzisz?
Zostań jeszcze trochę z nami.
Dobrze nam z Tobą było,
Mario, zostań jeszcze trochę z nami..."W GALERII znajdziemy zdjęcia z "Trzynastki".Spotkanie Diakona Piotra z DSM, Lektorami i Ministrantaki

2018-10-16

O godz. 16:30 w salce na plebanii zebrali się: Służba Maryjna, Lektorzy oraz Ministranci. Okazją był pobyt w naszej parafii diakona Piotra z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Była tez obecna pani Opiekunka DSM-ek, pani Aldona Jachym. Wszystkich przywitał ksiądz proboszcz.

Spotkanie było kolejną okazją, aby zapytać i dowiedzieć się więcej o życiu kandydatów do kapłaństwa. Diakon rozważył też z uczestnikami spotkania Słowo Boże nadchodzącej niedzieli.


Pamiątkowe zdjecia w GALERII.
Informacja dla przygotowujących się do małżeństwa

2018-10-15


W środę 17 października o godz. 19:00

w parafii pw. Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie rozpocznie się Kurs Przedmałżeński.

Spotkania odbywać się będą w środy i w niedziele o godz. 19:00 w domu katechetycznym na parterze. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy.
Schola - spotkanie organzacyjne

2018-10-01


Spotkanie organizacyjne dzieci z kl. 4 i 5 chcących zapisać się do Scholi Parafialnej odbędzie się w najbliższą niedzielę 7 października o godz. 11:00 na plebanii. Obecność jednego rodzica obowiązkowa.ZAPROSZENIE

2018-09-30

Rozpoczął się miesiąc październik. Chcemy odpowiedzieć na wielokrotne wołanie Maryi, która zachęca ludzi do odmawiania różańca. Serdecznie więc zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową w dni powszednie o godz. 17:00, a w niedziele przed Mszą Świętą o godz. 15:00.
Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

2018-09-01

26 sierpnia obchodzimy w liturgii Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku wypadła ona w niedzielę. Nasza parafia od wielu lat jest pod szczególną opieką Jasnogórskiej Pani. Stąd też w tym właśnie dniu cieszyliśmy się wszyscy parafialnym Odpustem.

Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył i Słowo Boże na wszystkich Mszach Świętych wygłosił ksiądz Piotr Wawrzyniak - na co dzień Wikariusz w parafii Bożego Miłosierdzia w Tarnowie. W jego kazaniu mogliśmy między innymi usłyszeć, jak wielką rolę w życiu chrześcijanina odgrywa matczyna opieka Maryi. To właśnie Jej dziękowaliśmy, że płaszczem opieki otacza naszą parafię, nasze rodziny i nas samych.

W modlitwie towarzyszyli nam Kapłani z dekanatu Tarnów-Północ oraz przybyli do tutejszych rodzin Goście. Niestety, ze względu na deszczowa pogodę, nie mogliśmy zorganizować procesji eucharystycznej. W zamian uczciliśmy Boga i Panią Częstochowską w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wszystkim tym, którzy poprzez prace zaangażowali się w przygotowanie naszego Odpustu Bóg zapłać. Niech Jasnogórska Pani Wszystkim błogosławi!

ks. proboszcz


Zapraszamy do GALERII, gdzie znajduje się kilkanaście pamiatkowych zdjęć.Dożynki parafialne

2018-08-27

"Ziemia wydała swój owoc.
Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił"

(Ps. 67)

W środę 15 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej kapłani pobłogosławili wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi nas obdarzyła.

W tym dniu przeżywaliśmy także Dożynki Parafiale, których punktem centralnym była uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony o godz. 11:00. Wieniec Dożynkowy przygotowali w tym roku parafianie z Rejonów: Osiedle Słoneczne i Pinasy. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz, który przywitał w sposób szczególny wszystkich Rolników naszej parafii. W kazaniu powiedział między innymi:

"...Wieńcem Dożynkowym ale i wieńcem naszych serc otaczamy Ołtarz, na którym niebawem nastąpi cud Przeistoczenia. Pszeniczny chleb - owoc pracy rąk ludzkich - stanie się Ciałem naszego Pana, a wino - owoc winnego krzewu - Jego Krwią. Przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew, Jezus obecny w Eucharystii pozostaje pośród nas; pośród tych, których 'do końca umiłował'. [...] Chleb zawsze otwiera oczy na naszych bliźnich potrzebujących pomocy. [...]

Błogosławiony, piękny dzień naszego spotkania we wspólnocie łamania Eucharystycznego Chleba! Radosny dzień dziękczynienia składanego Panu Żniwa za plony urodzaju! Bądźcie więc jeszcze raz pozdrowieni wszyscy uczestnicy rolniczego i ogrodniczego trudu na terenie naszej parafii. To w waszej intencji dziś się modlimy; to za plon waszego trudu dziś dziękujemy; to o dobrą przyszłość dla naszego polskiego rolnictwa prosimy Tego, który jest 'dobry jak chleb'."

15 sierpnia to również dzień, kiedy wspominamy rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej "Cudem nad Wisłą". Z tej racji modliliśmy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

W GALERII mamy pamiątkowe zdjęcia.
Gości u nas ks. Misjonarz Grzegorz Jeleń z Ukrainy

2018-08-16

12 sierpnia zagościł u nas przebywający na wakacyjnym urlopie ks. Grzegorz Jeleń, Kapłan - Misjonarz, posługujacy na co dzień na Ukrainie koło Krymu.

Ks. Grzegorz pochodzi z naszej diecezji, z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Trzemesnej k. Tarnowa. Na misje zdecydował się wyjechać cztery lata temu.

Przebywając u nas, wygłosił na wszystkich Mszach Świętych Słowo Boże, ukazując między innymi trudne warunki życia tamtejszych parafian (skutki działań wojennych), potrzebę niesienia im Chrystusa oraz konieczność wsparcia materialnego.

Wszystkim, którzy w tym dniu zaangażowali się w Misyjne Dzieło Kościoła poprzez modlitwę, dobre słowy lub czyn, składam serdeczne Bóg zapłać!

ks. proboszcz


Ks. Misjonarz na ZDJĘCIACH
.Zmiana godziny nabożeństwa

2018-08-13

PRZYPOMINAMY!

W najbliższą Środę 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP - obowiązuje następujący pożądek mszy świętych:

7:00,  11:00 - Dożynki  i  15:00.
Błogosławieństwo pojazdów

2018-07-31

W dniach od 22 do 29 lipca przeżywaliśmy w kościele XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem "Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa".

W naszej parafii w niedzielę 22 lipca br. mieliśmy okazję wysłuchać komunikatu ks. bpa Jerzego Mazura, poruszającego dwa tematy: 1. Corocznej akcji MIVA Polska, dotyczącej zakupu środków transportu dla naszych Misjonarzy; 2. Odpowiedzialności za bezpie-czeństwo na naszych drogach.

W środę, w liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, modliliśmy się wspólnie za kierowców i podróżujących. Natomiast samo błogosławieństwo pojazdów miało miejsce w niedzielę 29 lipca. Na zaproszenie odpowiedziało wielu kierowców - nasz przykościelny parking był wyjątkowo wypełniony samochodami. Ich błogosławieństwa po każdej Mszy Świętej udzielał ks. proboszcz wraz z księdzem Kanonikiem. Natomiast ofiary zebrane przy tej okazji zostały przeznaczone jak prosił ks. bp Mazur - na środki transportu dla naszych misjonarzy.

Przy błogosławieństwie pojazdów życzyliśmy wszystkim, aby każdy - kierujący czy pieszy - pod opieką Św. Krzysztofa dotarł szczęśliwie do celu podróży.

Św. Krzysztofie patronie podóżnych - módl się za nami!


W GALERII jest kilka zdjęć z poświęcenia pojazdów.
Prace na naszym Parafialnym Cmentarzu

2018-07-08

W porozumieniu z Radą Duszpasterską, ustalono, że główną inwestycją na obecny rok będzie przeprowadzenie na Cmentarzu instalacji elektrycznej i nagłośniającej, co wiąże się między innymi z zamontowaniem lamp oświetlających cmentarz oraz głośników. Wspomniane lampy będą usytułowane wzdłuż zaplanowanych betonowych alejek koloru grafitowego (alejki wykona Firma Betoniarska z Tarnowa i będą one przebiegać poprzez dotychczasowe, trawiaste ścieżki na głównych dróżkach cmentarza).

W sobotę 30 czerwca 28 parafian (wśród nich nasi elektrycy) wstawiło się do wykonania trudnej pracy przekopania ponad stumetrowego rowu, w którym będą odpowiednio zabezpieczone przewody. Na próbę parafian, do wglądu zamontowano prowizorycznie jedną z dziesięciu latarni. Wspólnie zadecydowano, że lampy będą osadzone na fundamencie betonowym, ale stanie się to w czasie, gdy Firma będzie wykonywała betonowe alejki. Tak więc oczekujemy z cierpliwością na fachowców.

Wszystkim tym zaś, którzy pracowali w sobotę 30 czerwca składam serdeczne Bóg zapłać.

ks. proboszcz

W GALERII znajduje się kilka zdjęć z sobotnich prac na Cmentarzu.Piesza Parafialna Pielgrzymka do Tuchowa

2018-06-18

Dnia 2 lipca br. o godz. 4:00 spod naszego parafialnego kościoła wyruszyła grupa wiernych na Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. W tym roku zaangażowało się 27 osób, zarówno dorosłych, młodzieży jak i dzieci.

Pielgrzymów prowadził pan Aleksander oraz pan Stanisław, a porządkowym grupy był pan Wojciech. Gdy zmęczenie dawało się we znaki, a wzniesienia były coraz wyższe, otuchy i sił dodawała nasza niezastąpiona gitarzystka - pani Marysia oraz ekipa śpiewająca na czele z panią Anną, Małgorzatą i Sabiną. Hitem pielgrzymki stała się piosenka "Świat byłby taki ubogi".

Kiedy przestawała grać muzyka, słychać było "radio pielgrzymkowe" (doskonale słyszane przez głośnik wieziony na wózeczku przez pana Łukasza), w którym wypowiadali się uczestnicy pielgrzymki. Nasze radio posłużyło również do wspólnego odmawiania Różańca oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nie zabrakło też chwil milczenia, które były czasem do refleksji i indywidualnej modlitwy. Kilometry upływały szybko i w miłej atmosferze. Pogoda sprzyjała, a malowniczy krajobraz przyciągał spojrzenia i cieszył oczy.

Po godzinie 10:30 u celu przywitał nas ksiądz proboszcz Stanisław, a o 11:00 uczestniczyliśmy w Sumie Odpustowej, która była odprawiona także w naszej intencji. Tematem kazania był problem rosnącej liczby eutanazji oraz cierpienie niepełnosprawnych, którzy tego dnia przybyli do Matki Bożej Tuchowskiej ze swoimi problemami. Po Mszy świętej wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej, a po błogosławieństwie podziękowaliśmy sobie wzajemnie za wspólny trud pielgrzymowania.

Ten dzień zapisujemy w naszej pamięci jako wspaniałe wydarzenie zarówno duchowe jak i towarzyskie. Niech nagroda za trud drogi w postaci ujrzenia Cudownego Obrazu Maryi będzie zachętą do uczestniczenia w przyszłych tego typu pielgrzymkach.Zapraszamy do obejrzenia GALERII zdjęć z tej Pielgrzymki.30-lecie Kapłaństwa oo. Krzysztofa Dworaka

2018-06-18

PERŁOWY JUBILEUSZ 30 LAT KAPŁAŃSTWA
NASZEGO RODAKA OJCA REDEMPTORYSTY
KRZYSZTOFA DWORAKA


W niedzielę 24 czerwca Mszy Świętej o godz. 10:00 przewodniczył Ojciec Redemptorysta Krzysztof Dworak - nasz Rodak - który dziękował Bogu i Matce Najświętszej za 30 lat Kapłaństwa.

Czcigodny Jubilat oraz uczestnicy Eucharystii mieli okazję posłuchać montażu słowno-muzycznego o powołaniu do Kapłaństwa, przygotowanego przez naszą Grupę Muzyczną. Po Ewangelii wsłuchaliśmy się w słowa kazania księdza Kanonika Józefa, który przybliżył wiele ciekawych informacji z historii naszej parafii, w tym także o powołanich do kapłaństwa.

Życzenia i kwiaty przekazali członkowie Rady Duszpasterskiej oraz Przedstawiciele kolegów i koleżanek z klasy Szkoły Podstawowej Czcigodnego Jubilata. Na alsze lata kapłańskiej drogi życzymy dalszej owocnej posługi zdrowia i innych potrzebnych łask Bożych.Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć z Jubileuszu w GALERII.Nowi Ministranci w naszej Parafii

2018-06-18
Ministrant lub minister (łac. ministrare służyć, posługiwać, pomagać) w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

W środę 20 czerwca w czasie Mszy Świętej o godz. 18:00 ks. proboszcz przyjął do grona Ministrantów pięciu uczniów klasy trzeciej naszej Szkoły. Są to: Panek Krzysztof, Potępa Patryk, Sowa Marcin, Starzec Karol oraz Żurowski Karol. Do tej pory pełnili oni przez rok czasu posługę Aspiranta. Nowo wyświęconym Ministrantom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz wstawiennictwa św. Dominika Savio patrona Ministrantów.


W GALERII znajdują się zdjęć.
Wizyta ks. Rafała Gakana - Prymicjanta

2018-06-18

Diakon z praktyk duszpasterskich,
a dziś już Kapłan...
Ksiądz Rafał Gakan zagościł w naszej Parafii.

15 czerwca mieliśmy wśród nas niezwykłego Gościa. Mszę Świętą odprawiał i kazanie wygłosił ks. Rafał Gakan, Neoprezbiter pochodzący z Mielca. Na koniec mszy udzielił chętnym prymicyjnego błogosławieństwa i pozostawił prymicyjne obrazki. Natomiast na mszę o godz. 15:00 dotarli rodzice ks. Rafała.

Na Sumie o godz. 10:00 Grupa Młodzieży pod kierunkiem p. Bartosza organisty przedstawiła montaż słowno-muzyczny o powołaniu oraz wręczyła Prymicjantowi bukiety kwiatów. Z ust młodzieży i księdza proboszcza padły słowa życzeń, a na pamiątkę nasz Gość otrzymał od ks. proboszcza obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.Na odwrocie umieszczono następujące słowa:

       Czcigodny Księże Rafale,
       tegoroczny Prymicjancie!

Jako wspólnota Starych Żukowic, gdzie miałeś swoje praktyki duszpasterskie, życzymy, byś jako Kapłan, przez całe swoje życie, podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją, nie będąc jak napisałeś na prymicyjnym obrazku - nikomu nic winien, poza wzajemną miłością. Ciesz się światem, ciesz się kapłańskim życiem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech faktycznie przepełnia miłość, którą podzielisz się w pierwszej kolejności z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim Błogosławieństwem.

Na długie lata Kapłańskiej Posługi Szczęść Boże!

Wraz z pamięcią modlitewną życzą:

       ks. proboszcz Kita Stanisław
       ks. Kanonik Józef Bąba
       Wspólnota Parafialna Starych Żukowic
W GALERII znajduje się kilka pamiątkowych zdjęć z wizyty ks. Prymicjanta.Uroczystość Bożego Ciała

2018-06-01

"Idzie, idzie Bóg prawdziwy..." (z pieśni)

Przepiękna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa zgromadziła nas o godz. 9:30 na Mszy Świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz. Wśród Uczestników było sporo dzieci: miedzy innymi te sypiące kwiaty oraz te, które 3 maja po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swojego serca.

W kazaniu ksiądz proboszcz powiedział między innymi słowa: "...Dla pierwszych chrześcijan uczta eucharystyczna byłą przeżyciem wspólnotowym. Zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii św. słowami: pójdźmy po życie, po moc, po miłość, pójdźmy po świętość! Z ważnej rzeczy trzeba nam sobie dzisiaj zdać sprawę: od sposobu naszego udziału w Eucharystii zależy jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem ale także z naszymi bliźnimi...".

Po zakończeniu liturgii wyszliśmy w procesji eucharystyczenj na ulice naszej parafii, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach, pięknie przystrojonych przez wyznaczone Rodziny (42a86), rozważaliśmy Słowo Boże, a w śpiewie tzw. Suplikacji prosiliśmy Boga o opiekę nad nami i nad całym światem. Procesja zakończyła się w kościele, gdzie jeszcze raz kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Idąc zaś  procesji, wszyscy uświadamialiśmy sobie, że udział w niej w Boże Ciało jest publicznym wyznaniem naszej wiary.

Niech nam Chrystus Eucharystyczny Wszystkim błogosławi!


W GALERII znajdują się zdjęcia z procesji eucharystycznej.
Uroczystość Bożego Ciała - informacje

2018-05-27


W najbliższy czwartek 31 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi, suma rozpocznie się o godz. 9:30.

Zamieszczamy także rozpiskę Niesienia Figur przez Róże w czasie procesji i przez oktawę. Można ją otworzyć, klikając TUTAJ.Montaż słowno-muzyczny Parafii, Szkoły podstawowej i Gimnazjum na Dzień matki

2018-05-27

Nie ma jak u mamy - ciepły piec, cichy kąt
Nie ma jak u mamy - kto nie wierzy - robi błąd
Nie ma jak u mamy - cichy kąt, ciepły piec
Nie ma jak u mamy - kto nie wierzy - jego rzecz
(śpiewał W. Młynarski)

Każdy z nas wie, że 26 maja obchodzimy Dzień Matki i każdy z nas w tym Dniu składa swojej mamie najserdeczniejsze życzenia. Są także drobne upominki, uściski, gratulacje... To wszystko dla naszych ukochanych mam.

Z inicjatywy Dyrekcji naszej Szkoły, uczniowie zamówili na ten Dzień na godz. 18:00 mszę świętą. W świątyni zgromadziło się sporo wiernych - w tym wiele mam, a liturgię przygotowali uczniowie. Po Mszy Świętej odśpiewaliśmy majówkę, a w trzeciej części tego spotkania uczestniczyliśmy w  montażu poświęconym Matce Bożej i naszym ukochanym ziemskim mamom. Wiersze, teksty, zdjęcia, cytaty oraz piosenki ukazały rolę matki w różnych sytuacjach codziennego życia. Odżyły wspomnienia, poleciała symboliczna łezka i na pewno umocniły się więzi miłości w relacjach matka-dziecko.

Dyrekcji Szkoły, Grupie Muzycznej, Wszystkim zaangażowanym w modlitwę i program serdecznie dziękujemy. Pamiątkowe zdjęcia w naszej galerii.


Pamiątkowe zdjęcia są w GALERII.

Sakrament Bierzmowania

2018-05-20

W środę 16 maja 2018 roku w parafii Lisia Góra ks. bp Stanisław Salaterski udzielił Sakramentu Bierzmowania 19 Uczniom naszego Gimnazjum. O godzinie 17:30 wzięliśmy udział w Nabożeństwie majowym, a pół godziny później rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta. Oprócz naszej młodzieży, którą do Sakramentu przygotował ksiądz proboszcz Stanisław Kita, byli jeszcze Kandydaci z Lisiej Góry, Zaczarnia, Łukowej oraz z Rektoratów Breń i Śmigno.

W kazaniu bp. Salaterski wskazał jako przykład do naśladowania Św. Andrzeja Bobolę, którego w tym dniu wspominał Kościół w liturgii. Święty ten swoim życiem i męczeństwem ukazał, jak być niezłomnym i stałym w wierze oraz jak pozyskiwać dla Chrystusa nowych wyznawców.

W końcowym podziękowaniu Młodzież zapewniła, że dobrze wzięli sobie do serca słowa księdza Biskupa. Oby tak właśnie było - najbliższe miesiące to pokażą... A tymczasem Młodym, Dojrzałym Chrześcijanom, zwłaszcza z naszej parafii, Szczęść Boże.


Zapraszamy do GALERII, gdzie znajdują się pamiatkowe zdjęcia z tej uroczystości.

Pielgrzymka DSM do Chorzelowa

2018-05-15

Maryjki u Pani Mieleckiej

W sobotę 12 maja nasza wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej udała się na swoją diecezjalną pielgrzymkę do Chorzelowa. W sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin - Pani Ziemi Mieleckiej - spotkałyśmy się w gronie prawie 2000 "Maryjek" z całej diecezji. Zaniebieściło się w okolicach kościoła, bo każda grupa ubrana była w swoje stroje.
Mszy świętej przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz, który w kazaniu mówił m.in.:

"Warto pięknej miłości uczyć się od Maryi. Patrząc na Nią warto troszczyć się, by Bóg znalazł w naszym sercu miejsce. W naszych czasach diabeł cieszy się z tego, że wielu ludzi nie przejmuje się grzechem, a uważa się za pobożne i religijne osoby. Grzech przerasta serce. Może dojść do takiej sytuacji, że człowiek nie widzi już niczego, co mogłoby prowadzić go do Boga. Bezwzględnie troska o czyste serce jest niesłychanie ważna.

Maryja umiała słuchać Bożego Słowa ale i słów, które do niej dobiegały. Bez słuchania głosu od Boga, Kościoła i drugiego człowieka będzie niedobrze. Jak ktoś słucha tylko siebie, to nie jest na drodze, która prowadzi do nieba. Maryja umiała służyć. Otrzymała bardzo wiele od Boga, ale nie chełpiła się tym, nie wpadła w pychę, ale tym więcej służyła. W świecie w którym żyjemy, musimy naśladować w tym Maryję, bo świat mówi nam: walcz o swoje, nie przejmuj się innymi, myśl o sobie, a to jest obce temu, czego uczył Jezus."

Podczas Eucharystii 110 nowych przewodniczek złożyło swoje przyrzeczenia, a asystentem diecezjalnym DSM został już oficjalnie ks. Daniel Świątek, otrzymując odpowiedni dekret Księdza Biskupa.

Po Uczcie Eucharystycznej przyszła pora na coś dla ciała poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych na placu koronacyjnym. Gdy już dziewczęta nieco się posiliły i nabrały sił, rozpoczęło się radosne spotkanie integracyjne przy dźwiękach muzyki. Animował je DJ Kamil Pajor z Firewall Music. Zabawom i tańcom przy cudownej pogodzie mogłoby nie być końca, gdyby nie smutny fakt trzeba się było pożegnać i wrócić do swoich parafii. Do zobaczenia za rok!

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, że mogłyśmy pojechać na pielgrzymkę i wziąć udział w tym radosnym spotkaniu. Bóg zapłać!

Aldona JachymZapraszamy do GALERII, gdzie można zobaczyć zdjęcia z tej pielgrzymki.Dzieci komunijne w jodłowskim Sanktuarium

2018-05-15

Po zakończeniu tzw. Białego Tygodnia dzieci Komunijne naszej Parafii, wraz ze swoimi Rodzicami i ks. proboszczem, udały się na pielgrzymkę do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.

Na miejscu wszyscy uczestnicy pielgrzymki mieli okazję oglądnąć film o jodłowskim Sanktuarium, a następnie udali się do świątyni, aby tam o godzinie 10:00 uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Dzieci wraz z Opiekunami przyjęły Komunię Świętą oraz zawierzyły swoje dalsze życie Matce Bożej i Dzieciątku Jezus.

Po zakończeniu Eucharystii zakupili sanktuaryjne pamiątki, skorzystali z przygotowanego poczęstunku i udaliśmy się na zwiedzanie starego, zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętego Stanisława biskupa i męczennika. Dużo czasu poświęcił im Kustosz tego miejsca, ks. dr Zenon Tomasiak, który opowiedział im wiele ciekawych rzeczy, których nie było na obejrzanym filmie.

Serdecznie dziękujemy jako Pielgrzymi za okazaną nam życzliwość, poświęcony czas i gościnę. Podziękowania składamy na ręce Księdza Proboszcza Zenona. Niech nam wszystkim Dzieciątko Jezus Błogosławi.

ks. proboszcz


Stary kościół pw. św. Stanisława Sanktuarium Dzieciatka JezusZmiana godziny nabożeństwa

2018-05-12

PRZYPOMINAMY!

W najbliższą niedzielę 13 maja - Wniebowstąpienie Pańskie, z uwagi na nabożeństwo fatimskie, msza święta popołudniowa jest o godz. 19:00.

Natomiast w najbliższą środę 16 maja msza święta odbędzie się o godz. 16:30 z uwagi Bierzmowanie w parafi Lisia Góra.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 3 maja

2018-05-05

Tegoroczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na długo pozostanie w pamięci 19-tu dzieci z klasy trzeciej naszej Szkoły Podstawowej oraz ich Najbliższych. W tym przepięknym dniu dzieci te po raz pierwszy w swoim życiu przyjęły do swoich serduszek Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dzień wcześniej, czyli w środę, trzecioklasiści przystąpili do Sakramentu Pokuty.

Zapewne każdy z nas pamięta swoją Pierwszą Komunię Świętą, jako dzień wyjątkowy i pierwszy, który pozostaje w głębokiej pamięci na całe życie. Oczywiście pamiętamy, że to sakrament Chrztu św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednak ze względu na osobiste przeżycia, to właśnie Sakrament Pokuty i Eucharystii pozostawia w naszej świadomości to niezapomniane poczucie szczęścia i radości z bycia blisko Pana Jezusa.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza została odprawiona o godzinie 11:00. To on przygotowywał też tegoroczną grupę dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. W jego kazaniu padły miedzy innymi takie słowa:

"Drogie Dzieci, dziś przyjmiecie Komunię Świętą, będziecie Ją przyjmować przez cały tzw. Biały tydzień, a i potem. Pamiętajcie jednak... przyjmowanie eucharystii zobowiązuje do czystości serca, zobowiązuje do stanu łaski uświęcającej. Tak więc po przyjęciu Pierwszej Komunii faktycznie dołóżcie starań i pozostańcie jak najdłużej z czystymi serduszkami.

A wy, Drodzy Rodzice, obyście mogli i dzisiaj, i kiedyś po latach powiedzieć o waszym dziecku, które tu, na tym krzesełku siedzi i za chwilę przyjmie I Komunię Świętą, mogli powiedzieć: 'Wielkiego, Boże, dałeś mi syna', 'Wielką, Boże, dałeś mi córkę'."

Po Mszy Świętej dzieci otrzymały chlebki, różańce oraz pamiątkowe pierwszokomunijne obrazki.


Zachęcamy, aby zaglądnąć do GALERII i obejżeć zdjęcia z tej piękniej uroczystości.


A oto dzieci, które w tym roku katechetycznym przyjęły pierwsza Komunię Świętą:

      1.  Bogula Emilia
      2.  Cygan Martyna
      3.  Drwal Piotr
      4.  Grzelak Amelia
      5.  Kajpust Weronika
      6.  Kawa Marcin
      7.  Kieć Norbert
      8.  Mucha Weronika
      9.  Olechny Julita
    10.  Panek Krzysztof
    11.  Potępa Patryk
    12.  Sępek Wiktoria
    13.  Sowa Marcin
    14.  Starzec Karol
    15.  Sygnator Patryk
    16.  Witek Wiktor
    17.  Wolak Norbert
    18.   Zubrzycka Julia
    19.   Żurowski Karol

Dzieciom i Rodzicom gratulujemy. Jednocześnie przypominamy, że Pierwsza Komunia Święta to kolejny etap wzrastania w wierze. Należy więc w dalszym ciągu zabiegać i troszczyć się o to, aby religijność dzieci pierwszokomunijnych pozwoliła im z czasem należycie poznać całym sercem i na całe życie ukochać Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.

Niech Wam wszystkim Eucharystyczny Jezus błogosławi!

Inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

2018-04-25

"Kościół na wzór Chrystusa" - inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

21 kwietnia 2018 r. miała miejsce uroczysta inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w której uczestniczyła delegacja naszej parafii w składzie: Ryszard Jachym - Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, Aldona Jachym - opiekunka Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz przedstawicielki DSM - Julia Nytko, Martyna Kuta i Sylwia Motyka.

Pierwszą stacją uroczystości był kościół MB Fatimskiej, gdzie zebrali się wierni świeccy i księża, aby po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu wyruszyć w procesji do Bazyliki Katedralnej - Matki Kościołów w Diecezji. Procesji przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Na czele procesji niesiony był krzyż, a tuż za nim relikwie Świętych i Błogosławionych związanych z diecezją tarnowską. Razem z delegacjami niosącymi relikwiarze szły dzieci przebrane za różnych Świętych Kościoła katolickiego. Za "Świętymi" szły w procesji dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej, potem lektorzy, a dalej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Księża, Księża Biskupi, poczty sztandarowe, orkiestra dęta, siostry zakonne, pozostali wierni.

W Bazylice Katedralnej została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Koncelebrowali ją biskup tarnowski Andrzej Jeż, arcybiskup Henryk Nowacki, bp kielecki Jan Piotrowski, biskupi Jan Szkodoń i Jan Zając z Krakowa, bp Edward Białogłowski z Rzeszowa, bp Edward Frankowski z Sandomierza, bp Piotr Greger z Bielska-Białej, bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla, biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej: Wiesław Lechowicz, bp Stanisław Salaterski, bp Leszek Leszkiewicz - Przewodniczącego Komisji Przygotowawczej V Synodu, bp senior Władysław Bobowski i liczne grono kapłanów i osób konsekrowanych. W uroczystości uczestniczył ks. Dariusz Bojczyk - przedstawiciel Prawosławnego Arcybiskupa Paisjusza - Ordynariusza Przemysko-Gorlickiego.

W homilii abp Jędraszewski powiedział m. in., że życzy Kościołowi tarnowskiemu, aby dzięki refleksji synodalnej odzyskał i pogłębił w sobie radość, że jest z Chrystusem, że głosi Go światu, że może nieustannie powstawać i do Niego się zbliżać, odkrywać, że Pan czeka.

Podczas Mszy św. przewodniczący poszczególnych komisji synodalnych złożyli uroczystą przysięgę poprzedzoną Wyznaniem Wiary.

Z racji tej uroczystości biskup tarnowski wyraził zgodę, aby wszyscy wierni przyjęli Komunię św. pod dwoma postaciami. Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem oraz poświęceniem i rozdaniem dla każdej parafii welonów naramiennych ozdobionych logiem synodu.

Aldona Jachym


Zapraszamy do GALERII, gdzie można zobaczyć zdjęcia z Synodu wykonane przez naszą delegację.Zespół Czeremszyna koncertuje w naszej Parafii

2018-04-23

W niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia 2018 r. gościliśmy w naszej parafii zespół muzyczny "CZEREMSZYNA" z Tarnopola na Ukrainie.

Podczas każdej Mszy św. uświetniali liturgię muzyką i śpiewem pieśni religijnych, a bezpośrednio po zakończonej liturgii dali krótki koncert.

Obecnie grają ze sobą, tworząc zespół "Czeremszyna", ale wcześniej każdy z Artystów przez wiele lat nabierał estradowego doświadczenia. Koncertują nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale w całej Europie. Śpiewają w języku polskim, ukraińskim, gruzińskim, mołdawskim, brazylijskim i angielskim. Nie dziwi więc fakt, że znaleźli zainteresowanie wśród słuchaczy młodszych jak i starszych.

Zespół scaliło pragnienie niesienia pomocy dzieciom - sierotom w wieku od 2 miesięcy do 18 lat, mieszkających w czterech domach dziecka nieopodal Tarnopola. Dlatego po każdej Mszy św. zbierali ofiary i rozprowadzali płyty ze swoją muzyką na rzecz sierot.

Za każdy gest miłości ze strony Was - parafian - składam serdeczne Bóg zapłać!

W naszej GALERII można zobaczyć zdjęcia z występu Zespołu w naszym kościele.

ks. proboszcz
Inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

2018-04-18
21 kwietnia, w sobotę poprzedzającą IV Niedzielę Wielkanocną nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, zainaugurujemy uroczystą liturgią V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ.

Rozpoczęcie tego najbardziej doniosłego w życiu lokalnego Kościoła wydarzenia obwieszczą dzwony kościołów w całej diecezji. Uroczystość inauguracji Synodu rozpocznie się o godz. 10.00 przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Przewidziane są trzy momenty tej celebracji: modlitwa stacyjna w kościele Matki Bożej Fatimskiej połączona z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, procesyjne przejście ulicami miasta do Katedry ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, a następnie Msza święta w tarnowskiej Katedrze.

Gorąco zapraszam do fizycznego, a kto nie może - do duchowego włączenia się w tą uroczystość. Będzie ona także transmitowana przez nasze diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

(tekst zaczerpnięty z Listu pasterskiego biskupa Ordynariusza)
Zespół muzyczny z Ukrainy w naszej Parafii

2018-04-14
W NIEDZIELĘ 22 KWIETNIA
BĘDZIEMY GOŚCIĆ W NASZEJ PARAFII
ZESPÓŁ MUZYCZNY Z UKRAINY

Goście z Ukrainy zaśpiewają między innymi na każdej Mszy Świętej, a jeśli będą chętni słuchacze, dadzą koncert także pomiędzy Mszami. Zespół będzie też rozprowadzał swoja płytę CD.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIANŚwiąteczna dekoracja naszego Kościoła

2018-04-06

Czas Wielkanocy to przede wszystkim czas duchowego odrodzenia, oczyszczenia z grzechu i umocnienia wiary faktem Chrystusowego Zmartwychwstania.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że Święta wielkanocne to również przebogaty wystrój wnętrz naszych kaplic i kościołów. Odpowiednia kolorystyka, taktowny wystrój, ciekawe pomysły dekoracji podkreślają uryczysty nastrój... To wszystko połączone umiejętnie z naszym wnętrzem przynosi spodziewany owoc w postaci nawrócenia, a więc zmiany życia na lepsze. Zarówno na Święta wielkanocne, ale co ważne, również na dni poświąteczne, niejednokrotnie zwyczajne i szare.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i w naszej świątyni mogliśmy odnaleźć modlitewny nastrój, a święte Triduum paschalne i samą Wielkanoc przeżyć naprawdę blisko Zmartwychwstałego.

Zobaczmy jakie efekty przyniosła dekoracyjna praca wielu naszych Parafian. Zapraszamy do naszej GALERII.
Rezurekcja i Msza w wielkanocny poranek

2018-04-05
Rezurekcja (z łac. resurrectio - zmartwychwstanie) to uroczyste Nabożeństwo w Kościele katolickim połączone z trzykrotną procesją wokół kościoła.

Ze względów pogodowych na procesji wielkanocnej poszliśmy w tym roku wokół kościoła tylko jeden raz. Naszym celem było ogłoszenie całej Parafii i całemu światu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji, obok Hostii w Monstrancji, niesiony był krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego.

Chociaż w wielu parafiach ta procesja odbywa się na zakończenie Wigilii Paschalnej, u nas zachował się zwyczaj robienia jej w poranek wielkanocny przed pierwszą Mszą świętą. Ta Msza Święta została odprawiona przez ks. proboszcza wraz z ks. Kanonikiem bezpośrednio po procesji.

Wszystkim Uczestnikom składamy serdeczne Bóg zapłać.

ks. proboszcz

W GALERII można zobaczyć zdjęcia z Rezurekcji i Procesji Wielkanocnej.Nasza Dziewczęca Służba Maryjna na spotkaniu z Biskupem

2018-04-04

W Wielką Środę nasza parafialna grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej dostąpiła zaszczytu reprezentowania całej diecezjalnej wspólnoty Maryjek podczas świątecznego spotkania z Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem.

Dwie przedstawicielki naszej grupy Weronika Kajpust i Martyna Kuta wraz z Opiekunką p. Aldoną Jachym udały się do budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, aby tam wraz z dwoma dziewczynkami z Nowej Jastrząbki i przewodniczką z Gosprzydowej złożyć Księżom Biskupom życzenia świąteczne i przekazać okolicznościowy upominek. Całości naszej delegacji dopełniali s. Marcina opiekunka diecezjalna oraz ks. Marcin Baran dyrektor Wydziału Młodzieżowego Kurii Diecezjalnej.

W wielkiej sali audytoryjnej zebrali się przedstawiciele ruchów i wspólnot działających w Kościele. W imieniu świeckich oficjalne życzenia złożyli pracownicy ośrodka Caritas w Jadownikach Mokrych. Następnie głos zabrał Ks. Biskup Andrzej, który życzył m.in. "abyście pielęgnowali w sobie osobistą wolność ducha i w ten sposób budowali też swoje rodziny, wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia. Zapraszam was do udziału w synodowaniu, które będzie spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem prowadzącym nas do pełni wolności."

Potem przyszła kolej na poszczególne stowarzyszenia i wspólnoty. Byliśmy jako DSM pierwsi w kolejce i tu spotkało nas miłe wyróżnienie. Ksiądz Biskup dużo czasu poświęcił naszej grupce, chwaląc aktywność Maryjek w diecezji oraz interesując się naszymi wspaniałymi podkoszulkami z napisem "W ŚWIECIE PEŁNYM KSIĘŻNICZEK ODWAŻ SIĘ BYĆ KRÓLEWNĄ".

Po wyjściu z sali spotkała nas niespodzianka Ksiądz Biskup Stanisław. Jemu też złożyliśmy życzenia i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem jeszcze krótka wizyta w Wydziale Młodzieżowym Kurii i... powrót do domów.

Zachecamy do zobaczenia zdjęcć ze spotkania z Biskupem w GALERII.
Święte Triduum Paschalne

2018-04-03

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to bardzo ważne dni w życiu katolika.

Wielki Czwartek uczestniczyliśmy w Mszy Wieczerzy Pańskiej (w czasie tej Mszy Świętej nasi Kapłani usłyszeli słowa życzeń), a po niej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Wierni adorowali Pana Jezusa do godz. 21:00.

W Wielki Piątek nie celebruje się Mszy Świętej ale wspomina Mękę Pańską. W trakcie liturgii kantorzy wyśpiewali Jej opis z Ewangelii Świętego Jana. Najważniejszy symbol naszej wiary - Krzyż był wtedy uroczyście wnoszony przez Lektorów, a następnie odsłaniany przez Kapłana ze śpiewem: "OTO DZRZWEO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA" i adorowany przez Liturgiczna Służbę Ołtarza oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną. Wszyscy Wierni mieli możliwość adoracji Krzyża po skończonej Liturgii. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do symbolicznego Grobu Pańskiego. Honorową wartę zaciągnęli nasi Strażacy, a poszczególne Grupy adorowali Pana Jezusa w grobie do godz. 23:00.

Wielka Sobota to dzień wyciszenia i refleksji nad Chrystusową Męką i złożeniem do grobu. Przed południem w świątyni święcone były pokarmy na stół wielkanocny. Wierni zabierali też do domów wodę święconą.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy w naszej parafii o godz. 18:00. Wtedy to kapłan święcił ogień w trakcie Liturgii Światła. Następnie odbyła się Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna - na której została poświecona woda - oraz Msza Święta, podczas której usłyszeliśmy radosne "Alleluja!".

Tak ponoć jest w naszej wspólnocie, że najwięcej Wiernych gromadzi się w kościele w Wielki Piątek i faktycznie jest w tym dużo prawdy. Mamy nadzieje, że każdy, kto oczyścił serce w Sakramencie Pokuty, przyjął Chrystusa w Eucharystii i uczestniczył pobożnie w Świętym Triduum Paschalnym, umocnił swoją wiarę, nadzieję i miłość.

ks. proboszcz


Zobaczmy w GALERII pamiątkowe zdjęcia z tych świętych dni.

Droga krzyżowa z Janem Pawłem II

2018-04-02

W poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia 2018 roku mija 13. rocznica śmierci Jana Pawła II, którego trwający prawie 27 lat pontyfikat przeszedł do historii jako przełomowy dla Kościoła i losów milionów ludzi na całym świecie.

Mając na uwadze tą Rocznicę, już w Wielki Piątek zorganizowaliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Janem Pawłem II, akcentując przy rozważaniu Meki Chrystusa również cierpienie naszego wielkiego Rodaka.

O godzinie 21:00 wielu Parafian przybyło by uczestniczyć w tej właśnie Drodze Krzyżowej. Grupie, która zaangażowała się w Jej przygotowanie serdecznie dziękuję. Niech Chrystus Zmartwychwstały wynagradza, Matka Najświętsza wyprasza potrzebne łaski, a Święty Jan Paweł II poleca Was Bożej opiece.

Przy okazji rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II, kartka z historii:

2 kwietnia 2005 roku wieczorem trzeci dzień trwały na Placu świętego Piotra modlitwy za umierającego Jana Pawła II. Gdy 60 tys. ludzi odmawiało różaniec, arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił: "O godzinie 21:37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Już wtedy wśród wiernych modlących się przed bazyliką watykańską rozległy się pierwsze ciche, nieśmiałe głosy: >>umarł święty<<. Głośno, z całą mocą zabrzmiały one 8 kwietnia podczas pogrzebu papieża, gdy na Placu pojawiły się transparenty z hasłem >>Santo subito!<<, postulatem jego natychmiastowej kanonizacji. Uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II były największym takim wydarzeniem w czasach nowożytnych.

Rekordowa jest statystyka pontyfikatu papieża Polaka, wybranego w 1978 roku. Odbył on 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów, a w ich trakcie odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona km, co odpowiada 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Pontyfikat Jana Pawła II należy do najdłuższych w historii Kościoła. Kierował nim przez 27 lat. W tym czasie papież osiem razy odwiedził swoją ojczyznę. Każda wizyta była ogromnym wydarzeniem i przeżyciem dla nas, ale także co potwierdza jego osobisty sekretarz, kardynał Stanisław Dziwisz dla Jana Pawła II, który zawsze miał coś ważnego do przekazania rodakom.

Pielgrzymki do najodleglejszych geograficznie, religijnie i światopoglądowo krajów wyznaczyły cały rytm i program pontyfikatu, a także jego najważniejsze wydarzenia, zwłaszcza zaś były impulsem do historycznych gestów papieża, wyrażających wolę dialogu, pojednania i wyciągnięcia ręki.

Jako pierwszy papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół luterański (1983 r.), synagogę (1986 r.) i meczet (2000 r.). W 1986 roku, mimo sprzeciwu i zastrzeżeń niektórych kościelnych dostojników, zaprosił przedstawicieli wszystkich wyznań i religii do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego; dokonał także ważnego otwarcia wobec prawosławia.

Święty Janie Pawle II - módl się za nami.


GALERII są pamiątkowe zdjęcia z Drogi Krzyżowej z Janem Pawłem II.
Zapraszamy do oglądnięcia.


Życzenia wielkanocne

2018-04-01
Życzenia dla parafian
Wielkanoc, 1 kwietnia 2018 r.

Wielkanoc to czas wielkiej radości i wdzięczności za dar życia wiecznego. Niech więc cud Chrystusowego Zmartwychwstania, objawiający Miłość Boga Ojca i Syna, będzie dla Was, Drodzy Parafianie, źródłem wszelkich łask, umacniających nas - ludzi wierzących - do czynienia dobra w każdym kolejnym dniu, jaki nam Bóg daje. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa, a także czas wiary drugiego człowieka.

Niech więc cud Chrystusowego Zmartwychwstania, objawiający Miłość Boga Ojca i Syna, rozjaśnia doliny zmartwień, niech przenika cienie codziennych trudów, niech umacnia w chwilach boleści, niech podnosi w czasie słabości i prowadzi do upragnionej przez nas wiecznej radości. Przeżyjcie tegoroczne Święta Wielkanocne w zdrowiu, umocnijcie więzy rodzinne poprzez wspólne ze sobą przebywanie, zwłaszcza przy świątecznym stole, w gronie najbliższych. Umocnijcie wzajemną życzliwość, wzajemną miłość i zgodę.

Niech Wam Zmartwychwstały błogosławi!

Wasi duszpasterze
Droga krzyżowa

2018-03-30

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

Wielki Piątek 30 marzec 2018 r. godz. 21:00
Kościół Parafialny Stare Żukowice

Zapraszamy!
Św. Jan Paweł II - papież Polak


Męka naszeho Pana Jezusa Chrystusa

2018-03-28

OPIS MĘKI PAŃSKIEJ
(wg. Św. Mateusza Niedziela Palmowa oraz wg. Św. Jana Wielki Piątek)

Do tradycji w naszej parafii należy wykonanie śpiew Opisu Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym roku śpiewem zajęli się nasi Kantorzy p. Mirosław Małek (śpiew głosu Chrystusa), p. Krzysztof Poniewski (śpiew głosu tłumu). Wszystko to pod kierunkiem pana Organisty Bartosza Krzemińskiego (śpiew głosu narratora).

Na Mszach o godz. 7.00 oraz 10.00 wierni mieli okazję jeszcze raz przeżyć wydarzenia zbawcze sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Serdecznie dziękujemy Kantorom za trud włożony w przygotowanie i sam śpiew Męki. Bóg zapłać!

ks. proboszczNiedziela Palmowa

2018-03-28

Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: "Hosanna""Ukrzyżuj Go!" Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci.

Rozpoczynając Wielki Tydzień, staraliśmy się nie pozostawać obojętnymi na wydarzenia, które przeżyliśmy w Liturgii Niedzieli Palmowej wraz z Chrystusem i które będziemy na nowo przeżywać przez cały Wielki Tydzień.

Na początku każdej Mszy Świętej kapłani pobłogosławili przyniesione przez Wiernych palmy. Natomiast przed Sumą zgromadziliśmy się przed kościołem, skąd po modlitwie i błogosławieństwie palm, ruszyliśmy w uroczystej procesji na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Po Sumie odbył się tradycyjnie Konkurs na najpiękniejszą i najwyższą palmę, w którym przewidziane były nagrody i upominki. Dziękujemy Uczestnikom Konkursu, Sponsorom oraz Wszystkim Wiernym.

ks. proboszcz

Zdjęcia z Sumy Niedzieli Palmowej i Konkursu Palm można obejżeć w GALERII.


Gościliśmy Grupę 25+ z Brzeska

2018-03-28

Na zakończenie tegorocznych Rekolekcji ks. proboszcz w porozumieniu z tegorocznym Rekolekcjonistą ks. Wojciechem Wernerem zaprosił do naszej Wspólnoty teatralną "Grupę 25+", działającą na co dzień w parafii Bożego Miłosierdzia w Brzesku. Mieliśmy okazje zobaczyć spektakl pt. "Tajemnica Eucharystii" na podstawie wizji boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas.

Tak więc w dniu 24 marca 2018 r. o godzinie 18.00 nasz kościół wypełnił się wiernymi, którym Grupa 25+ przybliżyła ten wielki Chrystusowy Dar, jakim jest Eucharystia - co się wtedy tak na prawdę dzieje i jak Go w sposób najgodniejszy przeżywać.

Bóg zapłać Reżyserom oraz Aktorom za spektakl i piękne świadectwo wiary, a ks. Wojciechowi za wygłoszone Rekolekcje i pomysł zaproszenia atorów do Starych Żukowic. Niech Wam Pan Bóg błogosławi!

W GALERII możemy zobaczyć zdjęcia z rekolekcjii i Spektaklu. Zapraszamy.Zaproszenie na spektakl

2018-03-22
"GRUPA25+" z Parafii Miłosiedzia Bożego w Brzesku

zaprasza na spektakl pt.

"Tajemnica Eucharystii"
na podstawie wizji boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas24 marca 2018 r. (sobota) godz. 18.30

kościół pw. Najświetszej Maryji Panny Częstochowskiej
w Starych Żukowicach
Ks. Kanonik Józef obchodzi Imieniny

2018-03-22

W dniu 19 marca obchodzimy w liturgii Uroczystość ku czci Świętego Józefa. To popularne Imię nosi na co dzień wielu parafian, a wśród nich również nasz ks. Kanonik Józef Bąba.

Zamówione intencje Mszy Świętej, modlitwa, życzliwość - z tego najbardziej cieszył się Solenizant, gdy dziękował za życzenia imieninowe Radzie Parafialnej i Dziewczęcej Służbie Maryjnej.

Niech życzenia się spełniają, a Święty Patron strzeże ks. Józefa na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii. Szczęść Boże!

ks. proboszcz


W GALERII możemy zobaczyć okazjonalne zdjęcia.
Rekolekcje Wielkopostne

2018-03-10

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą trwać od 21 do 24 marca i poprowadzi je ks. Wojciech Werner.

Ich plan przedstawia się następująco:

ŚRODA
21 marzec
   16:00 Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji z nauką rekolekcyjną
dla dzieci szkolnych i gimnazjum
   17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
   18:00 Msza Święta z nauką ogólną,
Nauka stanowa dla Małżonków
   
CZWARTEK
22 marzec
   7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
   8:00 Msza Święta z nauką ogólną
   11:00 Msza Święta szkolna (bez kazania)
Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych i gimnazjum
   16:00 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży gimnazjum
   18:00 Msza Święta z nauką ogólną,
Nauka stanowa dla Młodzieży
   
PIĄTEK
23 marzec
   8:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
   9:00 Msza Święta z nauką ogólną
   10:00-12:00
   14:00-17:00
Spowiedź Święta
   12:00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci szkolnych i gimnazjum
   17:00 Rekolekcyjna Droga Krzyżowa dla całej parafii
   18:00 Msza Święta z nauką ogólną Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie
   
SOBOTA
24 marzec
   7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
   8:00 Msza Święta z nauką na zakończenie i rekolekcyjne błogosławieństwo
   9:30 Spowiedź dla Starszych i Chorych
   9:45 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla Chorych
   11:30 Msza Święta na zakończenie rekolekcji dla dzieci szkolnych oraz gimnazjum połączona z Błogosławieństwem
   14:00 Wyjazd z Komunią Św. do Chorych, Starszych i Samotnych
   17:00 Msza Święta na zakończenie rekolekcji połączona z Błogosławieństwem
   18:00 Misterium "Tajemnica Eucharystii" wyreżyserowane na podstawie wizji Cataliny Rivas, w wykonaniu Grupy 25+ z parafii B. Miłosierdzia w Brzesku

             ZAPRASZAMYZapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu

2018-02-11

Droga Krzyżowa Piątek godz. 17.00
oraz niedziela po Mszy Św. o godz. 10.00

Gorzkie Żale Niedziela godz. 15.00

Godzinki
o Męce Pańskiej
Niedziela godz. 6.25
Ogólnodiecezjalne Warsztaty Muzyczne dla Dziewczęcej Służby Maryjnej

2018-01-31

Z inicjatywy dobrze nam znanej siostry Marciny (uczyła w naszej Szkole i Przedszkolu) odbyły się w Starych Żukowicach trzydniowe Warsztaty Muzyczne dla Dziewczęcej Służby Maryjnej  diecezji tarnowskiej.

Warsztaty odbywały się w budynku naszej Szkoły i tam "Maryjki" znalazły na ten czas zakwaterowanie.

Byliśmy przekonani, że w niedzielę 28 stycznia udadzą się na Mszę Świętą do naszego kościoła, co też się stało. Odprawiał ją ks. Kanonik Józef wraz z Diecezjalnym Koordynatorem i Opiekunem Dziewczęcej Służby Maryjnej - ks. Danielem Świątkiem, na co dzień pracującym w parafii katedralnej.

Liturgia została ubogacona przez piękny śpiew i toważyszącą mu muzykę instrumentalną. Chyba jeszcze nigdy w naszej świątyni nie grało jednocześnie tyle gitar i w ogóle instrumentów muzycznych.

Naszą parafię reprezentowały "Maryjki" z Gimnazjum i Szkoły Średniej. Po zakończonej Liturgii zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, które możemy zobaczyć tradycyjnie w naszej GALERII.Jasełka

2018-01-31

Koncert Kolęd i Pastorałek, októrych mowa poniżej, poprzedziły Jasełka przygotowane przez Nauczycieli, Rodziców oraz dzieci naszego Przedszkola.

Jeszcze raz mieliśmy okazją być blisko Zbawczych Wydarzeń, jakie rozegrały się tam, w Betlejem, ponad dwa tysiące lat temu. Piosenki przeplatane pięknymi kolędami oraz pastorałkami, znakomicie wprowadziły obecnych w kościele wiernych w atmosferę tamtych chwil.

Pośród wielu przesłań, jakie popłynęły z tych jasełek, te które szczególne warto zaakcentować i zapamietać są takie: Bóg ukochał człowieka, a Rodzina jest czymś najważniejszym.

Bóg zapłać Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Jasełek.

W naszej GALERII możemy zobaczyć bogatą kolekcję zdjęć z Jasełek. Zapraszamy.


Koncert Kolęd i Pastorałek

2018-01-30

28 stycznia po Mszy Świętej popołudniowej zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby wysłuchać koncertu Kolęd i Pastorałek.

Wystąpili następujący Wykonawcy: Chór i Schola parafialna pod kierunkiem p. Bartosza Krzemińskiego, uczniowie naszej Szkoły, a także Grupa Muzyczna pod kierunkiem ks. Stanisława.

Jak się okazało, nie dotarł na Koncert zapowiadany wcześniej Zespół WokalnoInstrumentalna z Brnia. Powodem była choroba. Tym bardziej Ich pozdrawiamy i zapraszamy następnym razem.

Wszystkim Wykonawcom oraz tym, którzy ich przygotowywali, serdecznie dziękujemy!

W naszej GALERII możemy zobaczyć bogatą kolekcję zdjęć z Koncertu. Zapraszamy.


Spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Oddziału Caritas

2018-01-23

Radość płynąca z Narodzin Zbawiciele wciąż w nas trwa. W wielu wspólnotach parafialnych organizowane są Jasełka, Przeglądy - Konkursy Kolęd i Pastorałek. Zaś Grupy Duszpasterskie działające przy Parafiach uczestniczą w Spotkaniach Opłatkowych.

Cieszy fakt, że i w naszej Wspólnocie takie Opłatkowe Spotkanie zorganizowano. Dzięki zaangażowaniu i pracy przedstawicieli Rady Duszpasterskiej, mieliśmy okazję jeszcze raz połamać się opłatkiem, złożyć życzenia, pośpiewać kolęd i pastorałek oraz spotkać się przy wspólnym świątecznym stole.

Serdeczne podziękowanie dla Wszystkich, dzięki którym to, co piękne i świąteczne stało się jeszcze raz naszym udziałem.

Bóg zapłać.

ks. proboszcz
2018-12-22

W niedzielę 28 stycznia
zapraszamy Wszystkich Parafian oraz Gości na

Koncert Kolęd i Pastorałek,

który odbędzie się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Starych Żukowicach o godzinie 15.30.

W programie występy dzieci i młodzieży naszych Szkół, Grupy WokalnoInstrumentalnej z Brnia, Chóru oraz Scholi parafialnej pod kierunkiem p. Bartosza Krzemińskiego, a także Grupy Muzycznej pod kierunkiem księdza proboszcza. Całość Koncertu będzie przeplatana wierszami i tekstami o Bożym Narodzeniu.


Może nie byłeś jeszcze u Jezusa leżącego na sianku w stajence betlejemskiej, może nie za dużo kolędowałeś, może nawet nie przeczytałeś fragmentu z Ewangelii o Bożym Narodzeniu.

Masz okazję to nadrobić. Przyjdź!

Niedziela 28 styczeń godz. 15.30.
Plan Wizyty Duszpasterskiej

2018-01-15Plan Wizyty Duszpasterskiej - tzw. "kolędy" na aktualny tydzień można zobaczyć, klikając TUTAJ.
Prowadzenie modlitwy różańcowej

2018-01-07

Zelatorów i członków Róż różańcowych w naszej Parafii zapraszamy do zapoznania się z aktualną rozpiską prowadzenia modlitwy różańcowej klikając TUTAJ.
Rozesłanie Kolędników Misyjnych

2017-12-26

Ubieranie choinki, Wieczerza Wigilijna, Pasterka, przygotowanie Szopki, śpiew kolęd, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, spotkania rodzinne, udekorowane ulice i obejścia naszych domów, a przede wszystkim Serca w Stanie Łaski Uświecającej.

Dobrze, że w tym "oceanie" bożonarodzeniowych tradycji i zwyczajów, a także pięknych postaw religijnych znalazło się w naszej Parafii miejsce na tzw. Kolędników Misyjnych, czyli małych misjonarzy, którzy w diecezji tarnowskiej już od 25 lat poprzez trud kolędowania głoszą Dobra Nowinę. Dlatego też w Święto Św. Szczepana na Mszy Św. o godz. 7.00 nastąpiło rozesłanie dwóch Grup Kolędników Misyjnych, którzy z tegorocznym hasłem kolędowania: "E gonda Nzapa e mu singila" - "Tobie Boże, dzięki, chwała" odwiedzą w środę 28 grudnia Osiedle Słoneczne oraz tzw. Koniec.

Szczególne podziękowanie dla Państwa Ryszarda i Aldony Jachym za przygotowanie i opiekę nad tą misyjną akcją.

Na radosne kolędowanie wierząc, że przed małymi kolędnikami wszystkie drzwi Osiedla Słonecznego i Końca się otworzą Szczęść Boże!

ks. proboszczW GALERII możemy zobaczyć kilka pamiątkowych zdjęć.Życzenia świąteczne

2017-12-24
Bóg tak umiłował świat...

Czas Bożego Narodzenia skłania nas, ludzi wierzących, do refleksji nad naszym życiem. Czas oczekiwania i czas Narodzenia Bożego Syna budzą w nas myśli o Słowie, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Bóg rodzi się do życia, aby dać nam swoje życie, wchodzi w nasz świat, aby przynieść nam swoją miłość. Bóg faktycznie umiłował świat. Umiłował człowieka...


Pełnych radości i zdrowia Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych wspólnie śpiewaną kolędą, pokojem i wzajemną życzliwością oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny w każdym dniu nadchodzącego 2018 roku życzą

Ks. Stanisław Kita i Ks. Kanonik Józef Bąba.
Spotkanie Św. Mikołaja z Liturgiczną Służbą Ołtarza,
Dziewczęcą Służą Maryjną i Parafialną Scholą


2017-12-22

W sobotę 16 grudnia zagościł w naszej parafialnej wspólnocie Święty Mikołaj. Można powiedzieć, że z poważnym opóźnieniem. Trzeba to jednak Świętemu wybaczyć, gdyż dla Ministrantów, Lektorów, Maryjek oraz Scholi przyniósł słodkie upominki.

Wraz ze Świętym Mikołajem przyjechał do nas Diakon Rafał na ostatnią już część swoich duszpasterskich praktyk. Wspólne spotkanie odbyło się w salce parafialnej. Zarówno Świętemu Mikołajowi jak i Diakonowi Rafałowi dziękujemy za dobro wniesione do naszej parafialnej wspólnoty.

Tradycyjnie pamiątkowe zdjęcia możemy zobaczyć w naszej GALERII.Obrzęd przyjęcia nowych kandydatek do Dziewczęcej Służby Maryjnej

2017-12-08

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy Świętej o godz. 17.00, ks. proboszcz Stanisław Kita przyjął w szeregi Dziewczęcej Służby Maryjnej siedem nowych Kandydatek, które zostały zaliczone do grupy Dzieci Maryi.

Są to następujące uczennice naszej Szkoły: Wiktoria Sępek, Weronika Kajpust, Amelia Grzelak, Martyna Cygan, Julita Olechny, Julia Zubrzycka oraz Karolina Szatko.

Gratulujemy podjętej decyzji, życzymy długich lat służby w Maryjkach oraz zdobywania kolejnych stopni tej Wspólnoty. Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że w naszej parafii powiększyło się ich grono, a w sposób szczególny dziękujemy Pani opiekunce Aldonie Jachym.

Życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Niepokalanej w dalszej pracy z tą właśnie Grupą.

Na dzień dzisiejszy Służba Maryjna w parafii Stare Żukowice przedstawia się następująco:

Dzieci Maryi:

      Wiktoria Sępek
      Weronika Kajpust
      Amelia Grzelak
      Martyna Cygan
      Julita Olechny
      Julia Zubrzycka
      Karolina Szatko

Bielanki:

      Oliwia Białas
      Martyna Kaczor
      Julia Nytko
      Mariola Cygan
      Weronika Cygan
      Natalia Potępa
      Anna Cygan
      Klaudia Kozioł
      Patrycja Panek
      Wiktoria Starzec
      Milena Czarnik
      Patrycja Bogula
      Agata Siwiec
      Paulina Szegda
      Karolina Gancarz
      Magdalena Głowacz
Choralistki:

      Paulina Potępa
      Kinga Kajpust
      Agnieszka Drwal
      Martyna Kuta
      Patrycja Kajpust
      Joanna Gąciarz
      Joanna Kurek

Samarytanki:

      Monika Drwal
      Martyna Drwal
      Weronika Kozioł
      Natalia Sławieniak

Przewodniczka:

      Sylwia Motyka

Opiekunka:

      p. Aldona Jachym


W naszej GALERII na pamiątkowych zdjęciach możemy zobaczyć Je prawie wszystkie.


Rozpoczynamy Adwent - garść informacji

2017-12-03

Adwent z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego można podzielić na dwa okresy: od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów); od 17 do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

Adwent rozpoczyna się zawsze w niedzielę, która jest najbliżej uroczystości św. Andrzeja Apostoła i trwa od 23 do 28 dni, obejmując cztery niedziele. W tym roku pierwsza niedziela adwentu przypada 3 grudnia, a ostatnim dniem tego okresu jest zawsze wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia, która w tym roku wypada w IV Niedzielę Adwentu. Widzimy więc, że tegoroczny Adwent jest raczej krótki, bo trwa 22 dni.

Bez względu na to starajmy się, aby te adwentowe dni dobrze wykorzystać i z radosnym sercem przywitać Tego, który nadchodzi...

ks. proboszcz


W GALERII możemy zobaczyć adwentowy wystrój kościoła.


Nowi Lektorzy w naszej parafii

2017-11-14

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: "legere" - czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw. Zwyczaj czytania tekstów Pisma Świętego podczas liturgii zostały przez chrześcijaństwo przejęte z tradycji synagogalnej. Torę, czyli księgi prawa, mógł w synagodze czytać dorosły Izraelita po ukończeniu 13. roku życia.

Wiemy z Ewangelii, że również Pan Jezus czytał Pismo Święte w synagodze. Było to na początku Jego misyjnej działalności w synagodze w Nazarecie. Podano wówczas Panu Jezusowi księgę proroka Izajasza, z której Zbawiciel przeczytał tekst o oczekiwanym przez Izraelitów Mesjasza i krótko go skomentował: "Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli".

Również św. Paweł zachodził podczas swojej działalności apostolskiej do synagog; tam czytał Pismo Święte i na jego podstawie głosił dobrą nowinę o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Można przypuszczać, że podobnie czynili inni Apostołowie, przynajmniej w początkach głoszenia Ewangelii.

My, jako wspólnota parafialna, cieszymy się, że mamy nowych Lektorów. W sobotę 25 listopada w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie biskup Leszek Leszkiewicz wyświęcił między innymi czterech nowych lektorów z naszej parafii. Są to Michał Wroński, Mateusz Potempa, Wiktor Sławieniak oraz Bartłomiej Siwiec. Niech Im Bóg błogosławi w  posłudze czytania Słowa Bożego w naszym kościele i w każdym miejscu, gdzie będzie taka potrzeba.

Szczęść Wam Boże!

ks. Stanisław KitaBogatą kolekcję zdjęć z tej uroczystości zobaczymy w GALERII.


Imieniny naszego Księdza Proboszcza

2017-11-14

13 listopada swoje Imieniny obchodził nasz ksiądz Stanisław, proboszcz Parafii w Starych Żukowicach.

Msza Święta w Jego intencji była sprawowana przez księdza Kanonika Józefa w niedzielę 12 listopada o godz.  7.00.

Przed błogosławieństwem końcowym padły słowa życzeń od Rady Duszpasterskiej i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Po południu były też życzenia radiowe.

"Za wszelką dobroć i życzliwość pod adresem mojej osoby składam wszystkim Bóg zapłać!
Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami."

ks. Stanisław Kita

Zdjęcia z tej okoliczności możemy zobaczyć w GALERII.


Wypominki Narodowe w naszej światyni

2017-11-14

10 listopada - jak było wcześniej zapowiadane - zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby wziąć udział we Mszy Świętej oraz tzw. Wypominkach Narodowych.

Mając na uwadze to, że na drugi dzień przypadała 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości, chcieliśmy przybliżyć wiernym wybrane Imiona i Nazwiska tych, którzy walczyli i oddali swe życie w obronie swojej Ojczyzny. Byli wśród nich tacy, których doskonale znamy z lekcji historii, byli tacy, o których czytaliśmy albo opowiadali nam nasi Dziadkowie. Padły również Imiona i Nazwiska Patriotów mało znanych. Wszyscy jednak są dla nas przykładem umiłowania Ojczyzny i poprzez Wypominki Narodowe chcieliśmy oddać im należną cześć i szacunek.

Jednocześnie dziękujemy tym z nas, którzy znaleźli trochę czasu, aby uczestniczyć w tej wypominkowej modlitwie. Przygotowane dekoracje, wykonane piosenki i wiersze, zapalone znicze, krzyż wszystko to pomogło w pięknym przeżyciu spędzonych w kościele chwil. Dziękujemy też tym, którzy swoim talentem, zdolnościami i  pracą zaangażowali się w przygotowanie tych piątkowych wypominków. Bóg zapłać!

Zobaczmy pamiątkowe ZDJĘCIA w Galerii.Zapraszamy na Wypominki Narodowe

2017-11-05Zapraszamy
Wszystkich Parafian
na Mszę Świętą
oraz tzw. WYPOMINKI NARODOWE


10 listopada 2017 r. w Kościele o godz. 17.00.
...A gdy naród staje pośród cmentarzy
i rozmawia ze szczątkami ojców,
wtedy rodzą się pieśni potężne
z wiekowymi skrzydłami do lotu.
Nieśmiertelne są to ptaszyska,
poszybują daleko z mocą,
orły białe, osmolone dymami,
z zerwanymi łańcuchami u szponów...


...Nie błagam Ciebie, byś mi ulżył krzyża,
Napełń pierś moją bólem, jak chcesz , Panie!
Nie żądam, by dziś błyskawica chyża
Z niebios zabłysła mi na zmartwychwstanie;
Jeno mi w duchu rozmnóż tyle siły,
Bym się mógł patrzeć z wiarą w te mogiły!
Jeno mi w duchu rozmnóż tyle siły,
Bym się mógł patrzeć z wiarą w te mogiły!Zbiórka zużytego sprzętu

2017-11-05

UWAGA PARAFIANIE

Organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Termin: 8 listopad, godzina 10.00-12.00
Miejsce: parking w okolicach bramy wejściowej na plac kościelny.Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

2017-11-03

Jak co roku 1 listopada mieliśmy okazję, aby wychwalać Pana Boga za Wszystkich świętych, tych oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Co roku szeregi świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Wspomnieć należy tutaj chociażby Św. Jana Pawła.

Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

W tym dniu mieliśmy okazje uczestniczyć w Mszach Świętych o godz. 7.00, 9.00 oraz 11.00. Natomiast po południu o godzinie 14.00 odśpiewaliśmy w kościele Nieszpory za zmarłych, by następnie w procesji udać się na nasz parafialny cmentarz. Tam w dalszym ciągu podążając procesyjnie wzieliśmy udział w modlitwie Różańcowej za zmarłych. Modlitwom przewodniczył ks. proboszcz, a kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Kanonik. Natomiast młodzież naszej Szkoły kwestowała na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zgromadzeni na modlitwie Wierni naszej parafii oraz przybyli Goście wsparli ofiarą utrzymanie naszego Cmentarza. Bóg zapłać.

W Dzień Zaduszny na Mszach Świętych wysłuchaliśmy refleksji - medytacji nad życiem, jego sensem i przemijaniem. Padły między innymi takie słowa:

"Jeśli bowiem dzisiaj ktoś nie potrafi odnaleźć sensu swojego życia a jak podają badania, dzieje się tak w dzisiejszym świecie nie rzadko - z całą pewnością ten ktoś ryzykuje, że rozegra je niewłaściwie, o ile nie przegra życia w ogóle Bóg jest zawsze po stronie człowieka. Bóg walczy o człowieka aż do samego końca Nieustannie wsłuchujmy się w Boże Słowo Uczmy się posłuszeństwa Bogu dzień po dniu, aż do końca. Wtedy wygramy życie. Wtedy wygramy wieczność".

Okolicznościowa dekoracja pozwoliła nam jeszcze skuteczniej wczuć się ciałem i duszą w atmosferę tych jakże ważnych dla naszej wiary dni. Zachęcamy wszystkich Parafian, aby trwali w stanie łaski uświecającej i spełniając pozostałe warunki, zyskiwali Odpusty zupełne czy cząstkowe za bliskich im Zmarłych.

Pamiątkowe zdjęcia zobaczymy w Galerii.
Praktyki Duszpasterskie tarnowskich Diakonów również w naszej Parafii

2017-10-17

Rektor tarnowskiego Seminarium, ks. Andrzej Michalik, już po raz trzeci skierował do naszej parafii jednego z Diakonów w ramach duszpasterskiej praktyki. Tym razem gościliśmy pochodzącego z Mielca (parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy) Diakona Rafała Gakana.

W sobotę 14 października spotkał się On z Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz Dziewczęcą Służbą Maryjną. W niedzielę 15 października wygłosił Słowo Boże na Mszy Świętej o godzinie 7.00. Poprowadził też w te dni Nabożeństwa różańcowe.

Za pomoc, dobre Słowo, zaangażowanie i ukazanie piękna kapłańskiego życia, jako wspólnota Starych Żukowic dziękujemy - i zapraszamy w listopadzie.


Zobaczmy też pamiątkowe ZDJĘCIA, a w modlitwie pamiętajmy o Diakonie Rafale.Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

2017-10-17

13 października o godzinie 18.00 zgromadziliśmy się na ostatnim w tym roku Nabożeństwie Fatimskim.

Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, następnie poznaliśmy ostatnią część fatimskich objawień (montaż słowno-muzyczny), by wreszcie wziąć udział w procesji różańcowej z lampionami. Wszystkim, którzy od maja na różne sposoby angażowali się w fatimskie Nabożeństwa, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Niech fatimskie Orędzie Matki Bożej wyda błogosławione owoce w życiu naszej Parafii, w życiu każdej bliskiej nam Rodziny i w naszych sercach.

Fatimska Pani Błogosław nam!


W galerii mamy pamiątkowe ZDJĘCIA
.Wspólna wędrówka śladami Chrystusa...

2017-10-09


Młodzi Przedstawiciele naszej parafii na Synaju w Limanowej

Kilkanaście młodych osób z naszej parafii odpowiedziało na zaproszenie biskupa Ordynariusza i wzięło udział w kolejnym tym razem organizowanym w Limanowej tzw. Synaju, który był zorganizowany już po raz 10. Ma on wśród wielu celów i ten, aby dobrze przygotować młodych ludzi naszej diecezji do ŚDM w Panamie.

W Zaproszeniu, które dotarło do naszej parafii biskup Andrzej Jeż napisał m.in.:

"...Droga Młodzieży!

Pamiętając doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, z entuzjazmem i nowym zapałem chcemy podjąć wspólną wędrówkę śladami Chrystusa. Czas wakacyjny pozwolił nam odpocząć, nabrać sił i przygotować się do wyzwań, na które wskazywał papież Franciszek. Wsłuchując się w głos Ojca Świętego chcemy odpowiedzieć na zaproszenie, jakie do nas skierował i spotkać się we wspólnocie diecezjalnej na 10. Synaju. Rozpoczniemy nim kolejny etap naszej formacji i duchowe przygotowania do ŚDM w Panamie. Naszą Opiekunką i Orędowniczką będzie przez ten cały czas Matka Boża.

Ciesząc się na to wyjątkowe spotkanie pragniemy skierować zaproszenie do wszystkich, którym bliskie jest przeżywanie wiary we wspólnocie. Czekamy na młodzież, opiekunów, siostry zakonne i duszpasterzy. Wierzymy, że razem przeżyjemy wyjątkowe chwile w obecności Jezusa i Jego Matki. Kolejny Synaj odbędzie się 23 września w Limanowej w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.

Podczas Synaju usłyszymy również premierę polskiej aranżacji hymnu na ŚDM w Panamie, którą na prośbę Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM nagrali artyści i młodzież z Limanowej. W ramach naszego spotkania będziemy również opracowywać zagadnienia i tematy do ankiety, którą skierujemy do młodzieży naszej diecezji w ramach przygotowań do V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

+ Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI"


A jak było w Limanowej? Zerknijmy na pamiątkowe ZDJĘCIA.

Uczestnikom za reprezentowanie naszej parafii dziękujemy!


Październik miesiącem różańcowym

2017-09-24

"Proszę, weźcie znów ufnie
do rąk koronkę różańca,
odkrywając na nowo
w świetle Pisma Świętego
jego przeogromną moc"

/ Jan Paweł II /

Od 1 października zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: w dni powszednie o godz. 17.00, w niedziele i święta o godz. 15.00.

Szlakiem męczeństwa bł. Karoliny

2017-09-17

Serdecznie zachęcamy wszystkich czcicieli bł. Karoliny Kózki na drogę krzyżową szlakiem jej męczeństwa, która odbędzie się 18 września. Rozważania o tajemnicy przebaczenia i budowania relacji poprowadzi Krystyna Sobczyk z Krakowa - autorka książki o przebaczeniu.

Droga krzyżowa wyruszy z domu bł. Karoliny w Wał-Rudzie o godz. 15:00. Następnie o godz. 17.30. odbędzie się Msza św. z modlitwą o uzdrowienia w Sanktuarium bł. Karolinyia w Zabawie. Zapraszamy!

<Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi diecezji, parafii i rodzin

2017-09-09

6 czerwca br. w polskiej Fatimie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach biskupi polscy odnowili Akt Poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Był on nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi i nawiązywał do zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

<

Modlitwa poświęcenia ponowiona została w każdej diecezji, w każdej parafii 8 wrześnie br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

ks. proboszczRozpoczęcie roku szkolnego

2017-08-15
Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się jutro (poniedziałek) o godzinie 8.30.Odpust i Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. Proboszcza

2017-08-27

27 sierpnia 2017 r. obchodziliśmy w naszej parafialnej wspólnocie Uroczystości Odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, połączone ze Srebrnym Jubileuszem Kapłaństwa księdza Proboszcza. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył sam Jubilat, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Kanonik Józef Bąba. Na Odpust tradycyjnie przybyli księża z naszego Dekanatu Tarnów-Północ oraz wielu gości. Całość osłodziły odpustowe stoiska, gdzie każdy znalazł coś dla siebie.

Przed procesja eucharystyczną do księdza Jubilata pośpieszyli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz Dzieci i Młodzieży. W podziękowaniu za przeżyte chwile ks. Jubilat powiedział między innymi:

"Wdzięczny Bogu za Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tych ostatnich tygodniach i w ostatnim czasie z modlitwą i przyjętą Komunią Świętą. Dziękuję za skierowane do mnie życzenia. Niech się spełniają. Są bowiem dla mnie znakiem nie tylko ludzkiej życzliwości, ale znakiem Bożego wsparcia i opieki Częstochowskiej Pani.

Niech Maryja uprosi, by ten dzisiejszy Srebrny Jubileusz mojego Kapłaństwa przyczynił się do jego owocności dla dobra naszego Dekanatu, a zwłaszcza dla dobra naszej Parafii."Zobacz zdjęcia z tej Uroczystości.


Plon, niesiemy plon - tegoroczne dożynki

2017-08-26

Niedziela 20 sierpnia to w naszej parafii dzień dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne plony. Mówimy potocznie: Dożynki.

Na Mszy Świętej o godzinie 9.00 dziękowaliśmy i prosiliśmy naszego Ojca w niebie, aby nikomu nie zabrakło codziennego chleba i aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Modlitewną pamięcią objęliśmy wszystkich rolników, zwłaszcza tych z naszej parafii, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz.

Parafianom z rejonu Mostkówka i wszystkim zaangażowanym w tegoroczne Dożynki serdecznie dziękujemy! Bóg zapłać za wykonanie pięknego dożynkowego wieńca, który możemy podziwiać przez te dni w naszej świątyni jak i na zamieszczonych tutaj zdjęciach.

Z kazania ks. proboszcza:

"Siostry i bracia...

Patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będziemy się dzielić. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim stole. Choć go mogło być niewiele, to zawsze jakoś starczyło i dla rodziny, i dla biednego, i dla potrzebującego. Ten chleb - on nas ciągle uczy być dobrym i przypomina, czego uczył św. Albert: że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole, i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko.

Chleb nas łączy przy stole. Chleb nas łączy w miłości, w zatroskaniu o siebie... Chleb zawsze otwiera oczy na naszych bliźnich potrzebujących pomocy."Zobacz zdjęcia z tej okoliczności.Zmiana godziny nabożeństwa

2017-08-15PRZYPOMINAMY!


W niedzielę 20 sierpnia - DOŻYNKI - msze święte w naszej parafii tylko przed południem: 7.00, 9.00 i 11.00.
Błogosławieństwo bukietów z ziół, kłosów i kwiatów

2017-08-15

Dzień 15 sierpnia, czyli Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lud polski zwykł nazywać świętem Matki Bożej Zielnej. Zazwyczaj na tę porę przypada koniec żniw. Wdzięczni Maryi za opiekę, przynieślimy dziś bukiety z ziół, kłosów i kwiatów, a nasi Rolnicy w najbliższą niedzielę 20 sierpnia, złożą u Jej stóp wieniec dożynkowy. Kościół je błogosławi, aby stały się znakiem naszego dziękczynienia. Przypomnijmy, że liturgiczny gest błogosławienia rzeczy ma być okazją do wychwalania Boga Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jednocześnie jest prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Pobłogosławione wiązanki zanieśmy do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach, jakie Pan Bóg czyni dla nas.Uroczystość Matki Boskiej Zielnej jest również obecnie świętem Wojska Polskiego, ustanowionym na pamiątkę zwycięstwa polskiego oręża w Bitwie Warszawskiej, stoczonej z armią bolszewicką w 1920 r., zwanego cudem nad Wisłą.
Zobacz zdjęcia z tej pioświęcenia bukietów ziół i kwiatów.
XIV Diecezjalny Marsz Trzeźwości

2017-08-01
Marsz trzeźwości

Wszystkich Parafian, którym leży na sercu sprawa trzeźwości w naszej Ojczyźnie i w naszej Parafii, zachęcamy do modlitwy i do wzięcia udziału w Marszu Trzeźwości.

ks. proboszczSierpień miesiącem trzeźwości

2017-08-01


IDŹCIE I GŁOŚCIE...


"Zwycięska Pani Jasnogórska,
przyrzekamy stoczyć najcięższy bój
z naszymi wadami narodowymi,
wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości"


(Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego - 1956 rok)


Bezpiecznie na drodze ze Św. Krzysztofem

2017-08-01
NASZE MECHANICZNE POJAZDY ZOSTAŁY POBŁOGOSŁAWIONE...
(Zakończenie tygodnia Św. Krzysztofa)


W niedzielę 30 lipca jeszcze raz przypomnieliśmy sobie postać Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Z racji tego wspomnienia oraz kończącego się w Kościele Tygodnia Św. Krzysztofa, w naszej parafii po każdej Mszy Świętej pobłogosławiono pojazdy mechaniczne. Jednocześnie wspólnie podjęliśmy modlitwę o roztropne ich wykorzystywanie na naszych polskich i zagranicznych drogach. Dobrowolne ofiary, jakie przy tej okazji złożyli kierowcy, przeznaczone będą jak co roku na środki transportu dla tarnowskich misjonarzy.

Zobacz zdjęcia z poświęcenia pojazdów.


Modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

2017-07-23

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.

Błagamy Cię, Jezu Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
w jedności z całym Kościołem powszechnym.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!Montaż słowno-muzyczny i procesja fatimska w lipcu

2017-07-14

"Radością naszą w chwilach złych jesteś właśnie Ty - Ave Maryja.
Tyś bramą rajską wszystkich dusz, nadzieją bijących serc - Ave Maryja.
Do Ciebie dąży cały świat,vspragniony miłości Twej - Ave Maryja.
Twój lud chce słuchać Twoich słówi żyć w miłości Twej - Ave Maryja

Święta Mario, Tyś wybrana
na najświętszą Matkę Pana.
Cud uczynił w Twoim łonie dobry Bóg.
Przez modlitwę różańcową
wszyscy znajdą łaskę Twoją.
Na paciorkach różańcowych Marię chwal!..."

Trzynastego dnia lipca wieczorem zebraliśmy się, aby oddać cześć Matce Bożej z Fatimy i wspólnie odmówić różaniec, jak o to prosiła.

Po raz drugi procesja została poprzedzona montażem słowno-myzycznym, przygotowanym przez księdza proboszcza z młodzieżą i grupą śpiewającą, w którym tym razem poruszono tematykę pierwszego objawienia w Fatimie. Całość programu przeplatano maryjnymi pieśniami i piosenkami. Jedną z nich był "Różaniec", którego słowa zostały tutaj umieszczone.


Zobacz
zdjęcia z tej okoliczności.


"...Różaniec to jest wzniosły hołd, jaki składamy Ci - Ave Maryja.
Różaniec to cudowna pieśń, miłości naszych serc - Ave Maryja.
Różaniec to duchowa broń przeciwko mocom złym - Ave Maryja.
Różaniec - klucz niebieskich bram ofiarowałaś nam - Ave Maryja.

Zdrowaś Mario łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
O Maryjo, bądź Ty zawsze Matką nam.
Wszystkie skarby, co są w niebie,
wydał Panno Bóg dla Ciebie.
W gwiazd koronie Tyś Królową Polski jest!"


(Piosenka "Różaniec")


Wizyta Księdza Marcina Kawy

2017-07-11

"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem..."
Powołanie do kapłaństwa to piękny dar,
którym Pan obdarza człowieka.

W niedzielę 9 lipca 2017 r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej jednego z tegorocznych Prymicjantów, a mianowicie dobrze nam znanego z praktyk duszpasterskich (wtedy jeszcze diakona) księdza Marcina Kawę. Czcigodny Neoprezbiter odprawił Mszę Świętą o godz. 10.00, a po niej udzielił prymicyjnego błogosławieństwa i zostawił na pamiątką swój prymicyjny obrazek.

Mottem swej kapłańskiej drogi ks. Marcin uczynił słowa zaczerpnięte z pierwszego listu Św. Jana: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości... Bóg jest Miłością" (1 J 4,16).

W życzeniach dla Prymicjanta padły z naszej strony słowa: "Życzymy Tobie, Księże Prymicjancie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Ciesz się zawsze dobrym zdrowiem. Pielęgnuj w sobie uśmiech i nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem. Szczęść Boże!"

ks. Kita Stanisław

Zobacz zdjęcia z tej okoliczności.


Piesza Parafialna Pielgrzymka do Tuchowa

2017-07-04
"KROK, KROK, ZA KROKIEM KROK..."

Dnia 2 lipca br. o godz. 4. rano, pobłogosławiona przez naszego księdza proboszcza w kameralnym klimacie, wyruszyła Grupa naszych Parafian na Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. W tym roku zaangażowały się 34 osoby: ośmioro dzieci, cztery uczennice szkół ponadpodstawowych i dwudziestu dwóch dorosłych (w kategorii dorosłych znalazły się dwie pątniczki spoza Starych Żukowic).

Grupę poprowadził weteran pielgrzymkowy tuchowskiego maryjnego szlaku - pan Aleksander, który w drodze otrzymał kilka muzycznych dedykacji nawiązujących do jego sił witalnych i tempa marszu. Rolę "filiżanki kawy" podjęła pani Marysia, która przygrywając na gitarze, gorąco zachęcała do bycia aktywnym w wyprawie. Wtórowała jej ekipa śpiewająca z panią Anną i Małgorzatą na czele. Ach, działo się! Ręce powędrowały w górę, a stopy rytmicznie uderzały o asfalt. Co jakiś czas wybuchały salwy śmiechu. Kiedy milknęła muzyka, słychać było nasze "radio pielgrzymkowe" - pan Łukasz nieustannie komentował rzeczywistość, co wprowadzało nas w radosny nastrój. Nie zabrakło jednak chwil ciszy, refleksji oraz modlitwy - chociażby Różańca czy Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Kilometry upływały sympatycznie i w miłej atmosferze. Pogoda sprzyjała, natura przyciągała spojrzenia. Był to balsam dla duszy, a dusze mieliśmy czyściutkie. W końcu pielgrzymowaliśmy do samej Matki Bożej. Balsam dla duszy, ale niekoniecznie dla ciała... bo po skręcie na Trzemesną odczuliśmy ból pielgrzymowania. Górki zdawały się nie mieć końca. Dzieci ledwie wydobywały z siebie resztki sił ale zaciskały zęby i nie poddawały się. Brawo za wytrwałość!

W końcu trud został wynagrodzony. Po godz. 10. uklękneliśmy u stóp Matki Bożej Tuchowskiej, a o godz. 11.00 uczestniczyliśmy w Sumie odpustowej, która dzięki staraniu pani Anety, odprawiana była także i w naszej intencji. W kazaniu odpustowym usłyszeliśmy miedzy innymi słowa: "Idźcie i głoście", "Każdy może być misjonarzem, nawet osoba niebędąca w stanie duchownym", "Wielkie czyny dzieją się w miłości" - tak mówił do nas biskup misyjny, zachęcając do podjęcia ewangelicznego trudu bycia apostołem Chrystusa. Spojrzał także krytycznie m.in. na problem tożsamości człowieka, w tym kwestię "gender".

Po Mszy Świętej wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej, a po uroczystości podziękowaliśmy sobie wzajemnie za współudział w pielgrzymce i udaliśmy się na indywidualne zwiedzanie Sanktuarium.

Ten wyjątkowy dzień zapisujemy w naszym życiowym pamiętniku jako godny pamięci i będziemy do niego często wracać w rozmowach, wspomnieniach: trasa bięgnąca pośród uroków naszych lokalnych krajobrazów, aura, której pozazdrościłby nam każdy wędrowiec, serdeczni współtowarzysze podróży, a nade wszystko Bóg i Maryja. Takie momenty zapalają iskierki w każdym sercu, dodają energii i satysfakcji, jednocześnie wyciszając na Stwórcę. Jednoczmy się, kontynuujmy tradycję, walczmy o stałość naszej wspólnoty i naszej wiary. Bądźmy więc razem nie tylko na pielgrzymim szlaku, ale jako wspólnota Starych Żukowic - w codziennym życiu chrześcijańskim. Niech nas w tym wspiera Tuchowska i Częstochowska Pani!

Przygotowała Paulina Witek - uczestniczka Pielgrzymki

Zobacz zdjęcia z tej okoliczności.


Wyruszamy z Pieszą Pielgrzymka do Tuchowa

2017-06-29

W najbliższą niedzielę 2 lipca zapraszamy wszystkich parafian Żukowic do wybrania się na pieszą pielgrzymkę do Tuchowa. Wyruszamy o 4.00 rano spod naszego kościoła parafialnego. Dystans wynosi około 30 km.

Zapraszamy gorąco!Najświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa

2017-06-19

"ZRÓBCIE MU MUIEJSCE, PAN IDZIE Z NIEBA...

...ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI..."
(z pieśni eucharystycznej)

W atmosferze dziękczynienia za wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba, przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz. W nabożeństwie uczestniczyło wielu parafian, a wśród nich Rodzice wraz z dziećmi sypiącymi kwiaty czy dzwoniącymi dzwonkami w czasie trwania procesji.

W kazaniu ksiądz proboszcz mówił miedzy innymi:

Pochylamy się dziś nad tajemnicą Najświętszego Sakramentu. Sam Pan Jezus jest wśród nas obecny pod postaciami eucharystycznymi i każdy z nas może mieć Go w swoim sercu przez tajemnicę Komunii Świętej. Jezus, którego dziś wielbimy w Eucharystii, jest Bogiem żywym! Patrzy na nas i na nasze serca, na nasze życie! To wielka tajemnica Bożego Ciała Jezus żyje także dziś i jest z nami. Tu - w tabernakulum!

Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, dając w ten sposób publiczne świadectwo naszej wiary. Wysłuchaliśmy śpiewu czterech Ewangelii i przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Obecnie przed nami Oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy więc codziennie do świątyni na godzinę 18.00. Będziemy mieli okazję - poprzez udział we Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej do dalszego świętowania i dziękczynienia za dar żywej obecności Chrystusa wśród nas.

Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.Nabożeństwo fatimskie 13. czerwca

2017-06-19

Radując się 100-leciem Objawień Fatimskich oraz przeżywając 13. dzień miesiąca czerwca, zgromadziliśmy się o godzinie 19.00 w naszym parafialnym kościele, aby wziąć udział we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kanonik Józef Bąba.

Po Eucharystii mieliśmy okazję wysłuchać montaż słowno-muzycznego, przybliżającego nam rodzinne domy dzieci fatimskich oraz ich sylwetki na tle ich codziennego życia. Nawiązano również do postaci Anioła Pokoju, który uprzedził samo zjawienie się fatimskiej Pani. Całość programu przeplatano maryjnymi pieśniami i piosenkami. Przygotowaniem montażu zajął się ksiądz proboszcz wraz z młodzieżą i grupą śpiewającą.

W czasie procesji figurkę Matki Bożej Fatimskiej ponieśli tym razem Szafarze Świeccy, Dziewczęca Służba Maryjna, Lektorzy oraz Matki. Wszystkim za wszystko składamy Bóg zapłać!

Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.Dni Krzyżowe i Uroczystość Wniebowstąpienia

2017-05-21

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40. dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt.

Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca. Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca, czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie 40. dnia, jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym stuleciu tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: "dzień dzisiejszy świętują po całym świecie".

W średniowieczu we Wniebowstąpienie zaczęto odprawiać przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45). Niekiedy też zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia.

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe, obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojnami. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek powinno odprawić Mszę św. "w okresie zasiewów", we wtorek - "o uświęcenie pracy ludzkiej" i w środę - "za głodujących".

Natomiast dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego, poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897.

Artykuł p. Agnieszki Lorek zamieszczony w "NIEDZIELI"Rozpoczęcie nabożeństw fatimskich w 100. rocznicę objawień

2017-05-18

13 maja 1917 roku w Fatimie w Portugalii Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. W czasie ostatniego objawienia 13 października 1917 roku Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową przybywającą wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec.

W naszej parafialnej Wspólnocie spotkaliśmy się 13 maja o godzinie 19.00 na Mszy Świętej i procesji Różańcowej, aby uczcić 100-lecie objawień fatimskich oraz by rozpocząć cykl tego typu modlitewnych spotkań każdego 13. dnia miesiąca, aż do października. Na Mszy Świętej, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. proboszcz, mimo deszczowej pogody, zgromadziło się wielu Parafian. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Zobacz zdjęcia z tej okoliczności.


Sakrament Bierzmowania w naszym dekanacie

2017-05-18

W Dniu 11 maja 2017 roku w parafii Lisia Góra ks. bp Leszek Leszkiewicz udzielił Sakramentu Bierzmowania 23 uczniom naszego Gimnazjum. Po trzech latach przygotowań młodzież otworzyła swe serca na przyjęcie Ducha Świętego i Jego siedem Darów. Przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie (czas nauki w Gimnazjum) prowadził na katechezach szkolnych i parafialnych ks. proboszcz.

Życzymy Młodzieży, aby podjęła trud bycia Apostołem Chrystusa na różnych płaszczyznach życia wszędzie, gdzie Pan Bóg Ich postawi.


Zobacz zdjęcia z tej okoliczności.Zmiana godziny nabożeństwa

2017-05-08

UWAGA!

Przypominamy, że w czwartek 11 maja nabożeństwo majowe rozpocznie się wyjątkowo o godz. 16.30.
Bezpośrednio po "majówce" będzie Msza Święta wieczorna.
Rocznica I Komunii Świętej

2017-05-04

Pierwszy rok z Jezusem w Eucharystii

Ważne w naszym życiu wydarzenia zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary naszych młodych Parafian takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia Św. Dlatego też dzieci klasy III, w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętowały 3 maja 2017 r. jej rocznicę. O godzinie 10.00 zgromadziliśmy się Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz.

"Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły przed rokiem: pierwszy sakrament pokuty i pierwsze przyjęcie Komunii świętej, wielki entuzjazm i przeżycia towarzyszące tym chwilom. Dzieci jeszcze raz stanęły wspólnie w bliskości ołtarza, ubrane w komunijne stroje. Było to kolejne radosne przeżycie i przypomnienie, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii, jest obecny nieustannie w Tabernakulum.

Rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie: jak w ciągu tego minionego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu? Pytanie o "moje" uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to, czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny po I Komunii w moim życiu i w mojej rodzinie? Wspólnie - w czasie Mszy Świętej szukaliśmy odpowiedzi na te pytania. Wszystko po to, by z Jezusem eucharystycznym iść nie przez rok, nie przez dzieciństwo, ale przez całe życie".

ks. Stanisław Kita


Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.


Nabożeństwo majowe

2017-05-02

Nabożeństwo Majowe (zwane potocznie majówką) jest to nabożeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego między innymi odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.

SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO

"Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi" (św. Bernard).

Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję.

"Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia." (Paweł VI)


ZAPRASZAMY NA MAJÓWKI DO NASZEGO KOŚCIOŁA:

W dni powszednie na godzinę 18.00,
W Niedziele i Święta na godzinę 15.00.


Modlitwy o urodzaje

2017-04-30

W dniu 25 kwietnia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Marka ewangelisty i przez trzy kolejne dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Kościół obchodzi dni krzyżowe czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje, zapewniające dostatek chleba powszedniego. Modlitwy o dobry urodzaj są właściwie rozwinięciem wezwania z modlitwy Ojcze nasz: "...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".

W roku liturgicznym uroczystość Wniebowstąpienia przypada czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu i kończy okres wielkanocny. Tradycyjnie jest to czwartek, ale w Kościele polskim od 2004 roku za pozwoleniem Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczystość Wniebowstąpienia obchodzona jest w niedzielę po 40. dniu od Zmartwychwstania. Nie zmienił się natomiast termin dni krzyżowych nadal jest to poniedziałek, wtorek i środa w tygodniu obchodów. Nazwa tych dni wywodzi się od procesji, które odbywają się z kościoła parafialnego pod przewodnictwem kapłana do innych kościołów w miejscu (jeśli ich jest więcej), bądź do kaplic i krzyży przydrożnych wśród pól. Celem tych procesji jest dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa oraz prośby o błogosławieństwo urodzajów. Poświęca się wtedy pola, a wierni modlą się o ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o szczęśliwy i dobry plon.

Tak było i w naszej parafialnej wspólnocie 25 kwietnia. Pomimo deszczowej pogody udało nam się pójść z procesją do krzyża misyjnego, gdzie odmówiliśmy stosowne modlitwy o Urodzaje. Następnie ks. proboszcz Stanisław Kita dokonał pokropienia wodą święcona naszych pól i łak z nadzieją, że Pan Bóg pobłogosławi i zapewni urodzaj, aby nikomu z nas nie zabrakło powszedniego chleba.

Zobacz zdjęcia z procesji i poświęcenia pól.Zmiana godzin mszy niedzielnych

2017-04-17

UWAGA!

W najbliższą niedzielę 23 kwietnia obowiązują zmienione godziny mszy świętych:

Prymaria: 7.00, Suma: 9.00, msza popołudniowa: 16.00.
Wielkanocne życzenia dla Parafian

2017-04-15
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!    
Wielkanoc
Papież Benedykt XVI powiedział:

"Świadczyć każdego dnia o radości zmartwychwstałego Pana, oznacza: żyć zawsze w sposób paschalny i sprawiać, aby ciągle na nowo rozbrzmiewała radosna wieść, że Chrystus nie jest ideą czy wspomnieniem przeszłości, ale Osobą, która żyje z nami, dla nas i w nas, oraz abyśmy mogli wraz z Nim, dla Niego i w Nim czynić wszystko nowe."


Drodzy Parafianie!

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla każdego z Was źródłem wszelkich darów i łask, a szczególnie daru pokoju w Waszych rodzinach, sąsiedztwach, wśród Waszych znajomych, przyjaciół i w Waszych sercach. Niech Zmartwychwstały Chrystus rodzi w Waszych sercach nadzieję, ufność, pragnienie dobra i miłości. Bądźcie zawsze pełni pogody ducha; bądźcie zdrowi i szczęśliwi.

Obecność i Błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech będą dla Was umocnieniem w podążaniu drogą Bożych i Kościelnych przykazań, które każdego dnia przybliżają nas do niebieskiej Ojczyzny, gdzie Jezus w jedności Ducha Świętego zasiada, jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, po prawicy swego Ojca.

Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze:

Kanonik Józef Bąba i ks. proboszcz Stanisław Kita

ŻyczeniaNiedziala palmowa

2017-04-10
Niedziela palmowa

Niedziela palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak kiedyś Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się, że stoimy w tłumie, który woła: "Hosanna!", a za chwilę będzie wołał: "Na krzyż z Nim!"...

Gromadząc się w tą niedzielę w świątyni na Mszach Świętych, prosiliśmy Boga o łaskę, byśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. W lepszym przeżyciu tych jakże ważnych dla wiary wydarzeń dopomógł nam śpiew opisu Męki Pańskiej według Św. Mateusza w wykonaniu Kantorów.

Po Mszy Świętej odbył się przed kościołem Konkurs Palm. Jury pod przewodnictwem naszego Sołtysa pana Marka Wiatra wyróżniło sześć palm, w wykonanie których włożono najwięcej wysiłku.

Konkurs palm
Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Wyjątkowa droga krzyżowa w Wielki Piątek

2017-04-09

Zapraszamy wszystkich parafian na DROGĘ KRZYŻOWĄ zrealizowaną w oparciu o wizje błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich oraz zdjęcia i muzykę z filmu "Pasja" Mela Gibsona. Będzie to także ostatnia droga krzyżowa w wielkim poście.

WIELKI PIĄTEK 14 kwiecień, godz. 21.00.
Kościół parafialny Stare Żukowice.

Pielgrzymka do Jodłowej

2017-04-09
Sanktuarium Dzięciątka Jezus w Jodłowej

25 marca 2017 r. udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Pięćdziesięciu Pielgrzymów wzięło udział w comiesięcznym spotkaniu tzw. Bractwa Dzieciątka Jezus.

Wysłuchaliśmy śpiewu Drogi Betlejemskiej, wzięliśmy udział we Mszy Świętej oraz w Adoracji, gdzie między innymi wyczytywano prośby i podziękowania skierowane do Dzieciątka Jezus. Był również czas na zwiedzanie między innymi samego Sanktuarium, jak i starego zabytkowego kościółka z XVII wieku (kościoły widoczne na zdjęciach).

ks. Stanisław Kita

Jodłowa

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

2017-04-02
ODSZEDŁ DO DOMU OJCA...

...ALE JEST WIECZNIE ŻYWY W NASZYCH SERCACH!

W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu wspominamy dwunastą rocznicę przejścia do domu Ojca naszego ukochanego Rodaka, Świętego Jana Pawła II - wyniesionego na ołtarze papieża Polaka.

Niech będzie On obecny wśród nas w czasie niedzielnej Liturgii. Chcemy Go dziś wspominać, chcemy modlić poprzez Jego wstawiennictwo i chcemy sobie 2 kwietnia przypominać, że nasz Święty II ukochał Krzyż.

Wielu z nas pamięta Jego ostatnią Drogę Krzyżową. Ojciec Święty nie szedł już wtedy w procesji, lecz uczestniczył w niej całym sobą, wszystkimi swoimi siłami i myślami, całą duszą. Modlił się przed ekranem i w pewnej chwili, kiedy procesja dotarła do piętnastej stacji, dał znak: poprosił o krzyż. Kiedy go otrzymał, przez jakiś czas patrzył na Niego i rozmawiał z Chrystusem. Potem się na niego osunął, przycisnął do serca i do twarzy.

Wspominając rocznicę Jego odejścia, dziś, a zwłaszcza w Wielki Piątek, my również uczyńmy podobnie. Przytulmy do serca Chrystusowy Krzyż, bo w Nim jest Zbawienie nasze.


ŚW. JAN PAWEŁ II
[18.05.1920 - 02.04.2005]

Rok św. Brata Alberta

2017-03-25
Rok 2017 jest rokiem św. Brata Alberta.

Boże nieskończenie dobry i miłosierny,

wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna, stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć nam tych łask, o które z ufnością Cię prosimy.

Amen.

Św. Brat Albert Chmielowski (1845 - 1916) był franciszkaninem. Włożył ogromną pracę w konstruktywną pomoc ludziom ubogim, bezdomnym, upośledzonym i z nałogami, zakładając zgromadzenia albertynów i albertynek, które prowadzą ośrodki pomocy i opieki. Był także malarzem.


Dzień skupienia dla małżeństw niesakramentalnych

2017-03-20
"Twoja wiara cię ocaliła" (Mk 5, 34)


Bazylika Katedralna w Tarnowie zaprasza na

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MAŁŻEŃSTW NIESAKRAMENTALNYCH,

który odbędzie się 25 marca (sobota) o godz. 14.00.

W programie: konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, Agapa.

Prowadzi ks. dr Rafał Wierzchanowski - oficjał Sądu Biskupiego w Tarnowie.


"Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie" (Ps. 80)

Modlitwa "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu"

2016-03-10

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje".

Za odmówienie tej modlitwy w czasie Wielkiego Postu
możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Rekolekcje Wielkopostne i Spowiedź

2017-02-26

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne będziemy przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej w dniach od 5 do 8 kwietnia 2017 r. Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. mgr Wojciech Wolak, na co dzień Wikariusz i Katecheta w parafii Trójcy Świętej w Rzezawie.

Spowiedź wielkopostna przed Świętami Wielkanocnymi odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 14.00 - 16.00.


Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkiego Postu

2017-02-26
Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkiego Postu:


Niedziela przed Mszą Św. godz. 6.30 - Godzinki o Męce Pańskiej

Niedziela po Mszy Św. o godz: 10.00 - Droga Krzyżowa

Piątek o godz: 17.00 - Droga Krzyżowa

Niedziela o godz. 15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnymNabożeństwo Czterdziestogodzinne w naszej Parafii

2017-02-06

W przyszłą niedzielę - 12 lutego - rozpoczniemy w kościele i w naszej parafialnej wspólnocie tzw. Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, jako wynagrodzenie Panu Bogu za popełniane grzechy, szczególnie grzechy kończącego się karnawału. Po Mszy Świętej o godz. 7.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 10.00, a następnie Msza Święta. Po południu będzie najpierw Msza Święta, a następnie Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Według tego porządku będziemy się wspólnie modlić przez najbliższe trzy niedziele. Serdecznie zachęcamy do wspólnej i indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.


Co to jest Nabożeństwo Czterdziestogodzinne?

To nabożeństwo w Kościele katolickim związane z końcem okresu karnawału i przygotowaniem do Wielkiego Postu. Jego inspiracją była biblijna symbolika liczby 40 - jest to zarówno okres 40 dni postu Jezusa na pustyni, jak też - według tradycji - czas 40 godzin przebywania Jezusa w grobie. Swoimi początkami sięga okresu późnego średniowiecza i miało wtedy charakter czterdziestogodzinnego postu połączonego z modlitwą. W obecnie obowiązującej formie pojawiło się w końcu XVI wieku, najprawdopodobniej z inspiracji zakonu jezuitów, choć nie ma w tej kwestii jasnych przekazów źródłowych.

Nabożeństwo ma charakter pokutny i ekspiacyjny. Czyli ma być wynagrodzeniem za grzechy popełnione w karnawale i pojednaniem z Bogiem. Zaczyna się w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie wielkiego postu, a kończy się we wtorek wieczorem przed Popielcem. Jego istotą jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ma ożywić pobożność wiernych, a także być przygotowaniem do Wielkiego Postu. Adoracja zawsze jest zakorzeniona w liturgii eucharystycznej, dlatego Nabożeństwo bardzo często zaczyna się i kończy Mszą Świętą.


Tydzień modlitw o jedność

2017-01-18
"Aby byli jedno..."

W dniach od 18 do 25 stycznia trwa w kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Również i w naszej wspólnocie parafialnej podjęliśmy tę intencję, mając również w pamięci słowa Chrystusowej modlitwy z Wieczernika: aby byli jedno.

Modlimy się więc przez te dni o jedność w Chrystusowym kościele, o jedność wśród chrześcijan, o jedność wśród katolików, o jedność w naszej parafialnej wspólnocie w naszych rodzinach i w naszych sercach.


Modlitwa o jedność chrześcijan

Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię!

Twój Umiłowany Syn, Jezus Chrystus przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić, ale aby go ocalić, dlatego zmiłuj się nad nami. Popatrz na Święte Rany Twojego Syna tak szeroko dla grzeszników otwarte i wspomnij na cenę, którą On za nas zapłacił, aby nas wszystkich odkupić.

Wspomnij na Jego Święte Rany i na Dwa Serca, które Ty Sam zjednoczyłeś w Miłości i które razem cierpiały: Serce Niepokalanego Poczęcia i Serce Twojego Umiłowanego Syna. O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy, aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę, posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna.

Ojcze, nadszedł czas, w którym królowanie rozłamu wzywa do Pokoju i Jedności. Nadszedł czas, w którym zranione Ciało Twojego Syna wzywa do takiej Prawości, jakiej świat jeszcze nie znał. Dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa, udziel, Ojcze godny uwielbienia, tego Pokoju naszym sercom i wypełnij Pisma, wysłuchując Modlitwę, z którą zwrócił się do Ciebie Twój Umiłowany Syn: abyśmy wszyscy stanowili jedno, jedno w Najświętszej Boskiej Trójcy; abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali wokół jednego, jedynego Tabernakulum.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Plan kolędy duszpasterskiej 4

2016-01-15

Końcowy plan kolędy od poniedziałku 16 stycznia do czwartku 19 stycznia przedstawia się następująco:

Poniedziałek 16 styczneń od godziny 13.30: ks. Kanonik od nr 253 (p. Pytel) do nr 263d (p. Pasek).
Prosimy o podwiezienie.

Wtorek 17 styczneń od godziny 13.00: ks. proboszcz od nr 262d do nr 268b (p. Skrężyna).
Nie potrzeba samochodu.

Środa 18 styczneń od godziny 13.00: ks. proboszcz od p. Tomasz Pytel do nr 270a (p. Wajda - Tomala) - kolęda tylko prawą stroną ulicy. Prosimy o podwiezienie.
Ks. Kanonik od nr 278 (p. Kozioł - Czarnik) do (p. Paruch - Kucharski).
Prosimy o podwiezienie.

Czwartek 19 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 18b (p. Kukla) do nr 50 (p. Boksa) - kolęda tylko lewą stroną ulicy i zakończenie kolędy.
Prosimy o podwiezienie.


Plan kolędy duszpasterskiej 3

2017-01-08

Dalszy plan kolędy od poniedziałku 9 stycznia do soboty 14 stycznia przedstawia się następująco:

Poniedziałek 9 styczneń od godziny 14.30: ks. proboszcz od nr 166 (p. Pinas) do nr 181 (p. Żmuda / Jachym).
Nie potrzeba samochodu.

Wtorek 10 styczneń od godziny 14.00: ks. Kanonik od nr 184 (p. Ogorzelec) do nr 197 (p. Świątek).
Prosimy o podwiezienie.

Środa 11 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 198 (p. Lis) do nr 209 (p. Zaucha).
Nie potrzeba samochodu.

Czwartek 12 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 210 (p. Baran) do nr 217 (p. Minorczyk).
Nie potrzeba samochodu.

Piątek 13 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 218 (p. Januś) do nr 229 (p. Drwal).
Nie potrzeba samochodu.

Sobota 14 styczneń od godziny 10.00: ks. Kanonik od nr 230b (p. Pazzaglia), a ks. proboszcz od nr 251 (p. Guzik) do wspólnego spotkania.
Prosimy o podwiezienie ks. Kanonika.


Święto Objawienia Pańskiego

2017-01-06

"Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku małemu!"

W Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy Świętej o godzinie 7.00 obecni byli kolędnicy misyjni, którzy w ostatnim czasie odwiedzili rodziny naszej parafii, zbierając ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Natomiast na Mszy Świętej o godzinie 10.00 Kolędy i Pastorałki wykonała Grupa Muzyczna pod kierunkiem pana Organisty Bartosza Krzemińskiego. Uczestnicy Liturgii mieli okazję usłyszeć mniej znane na co dzień melodie bożonarodzeniowe.

Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

ks. proboszcz


Zobacz zdjęcia grupy muzycznej.


Plan kolędy duszpasterskiej 2

2017-01-01

Dalszy plan kolędy od poniedziałku 2 stycznia do soboty 7 stycznia (bez piątku) przedstawia się następująco:

Poniedziałek 2 styczneń od godziny 14.30: Starzykówka ks. proboszcz od nr 107 (p. Wielgus) do nr 120 (p. Kieć)
Nie potrzeba samochodu!

Wtorek 3 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 121 (p. Starzyk) do nr 128 (p. Kuta).
Prosimy o podwiezienie.

Środa 4 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 129b (p. Wolak) do nr 133 (p. Surman).
Prosimy o podwiezienie.

Czwartek 5 styczneń od godziny 14.00: ks. proboszcz od nr 135 (p. Kuta) do nr 222 (p. Małek).
Prosimy o podwiezienie.

Sobota 7 styczneń od godziny 10.00: ks. Kanonik Polany II od nr 163/1 (p. Kułaga) w kierunku Polany I i na krzyżówce ks. Kanonik odwiedzi domy w kierunku p. Kieć tam kończąc.
Ks. proboszcz Polany I od nr 140 (p. Adamczyk) do p. Kozioł.
Prosimy o podwiezienie ks. proboszcza.

Plan na kolejne dni będzie podany w późniejszym czasie.parafia Stare Żukowice
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Starych Żukowicach 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Stare Żukowice 93, 33-151 Nowa Jastrzabka


Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz